8
Nov

Onze geschiedenis online

   

  • PERSOONSLIJST van Asten, van Baest, Besse, van den Broek, Chouinard, van Dulmen, van Eeten, Fransen, Geerts, Gielen, van Gils, Giraud, Hutten, de Jager, Janssens, Klein Onstenk, Koenis, Kroelen, Reijen, Snelle, Voetel en nog velen meer.
  • CENTENNIUM Personen op volgorde van geboortejaar. Een eeuw, ofwel “centennium”, is een periode van 100 jaar. Rekenkundig begint een nieuwe eeuw bij het einde van een jaartal eindigend op 00; de twintigste eeuw loopt dus van 1901 t/m 2000, zo is het historisch gezien correct.
  • GENEALOGIE Personen op volgorde van stamreeks (de stamreeks van Asten is een genealogisch overzicht met de voorouders van Asten, in mannelijke lijn. De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn mannelijke nakomelingen noemt men de stamvader van die achternaam) , kwartierstaat (in de genealogie is de kwartierstaat van Asten een overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste) , genealogie (in de genealogie van Asten komen gezinnen voor met allemaal de achternaam van Asten), en parenteel (in de parenteel van Asten kunnen gezinnen voorkomen met verschillende achternamen).
  • GENERATIES Personen in volgorde van generaties waarbij generatie 1 de oudste is. In de genealogie is een generatie de verzameling van alle individuen die in een afstamming van dezelfde voorouder op dezelfde afstand van deze voorouder staan. Zo bevinden de kinderen van broers en/of zusters zich in dezelfde generatie: het zijn neven en nichten.
  • GENEAGRAM Dynamisch geneagram waar u op naam uw familieleden kunt terugvinden. Het geneagram is een overzichtstabel waaruit de gemeenschappelijke afstamming van twee of meer   personen  blijkt.