Categorieën
1801-1900 Iedereen Kwartierstaat Vrouwen van

1891 Catharina Maria P. van Baest

bekijk Catharina Maria Paulina van Baest in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 5 september 1891 Catharina Maria Paulina van Baest, dochter van Adrianus van Baest (1864) en Maria Theresia Janssens (1863) geboren.

Handtekening Catharina van Baest

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den vijfden der maand September, is voor ons Johannes Maria Josephus Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Adrianus van Baest oud zeven en twintig jaren, van beroep wever wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Theresia Janssens zonder beroep, wonende alhier, op den vijfden der maand September, een duizend acht honderd een en negentig, om tien ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Hasfelt bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Catharina Maria Paulina. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Simon Brekelmans, oud twee en tachtig jaren, van beroep zonder, en Antonius Clijsen, oud zes en veertig jaren, van beroep wever, beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

geboorteregister-1891

Catharina trouwt op 38 jarige leeftijd op 5 november 1929 met Henricus Johannes Wilhelmus van Asten (1893).

Huwelijksregister 1929

Heden vijf November negentien honderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Henricus Joannes Wilhelmus van Asten oud zes en dertig jaren, geboren te Tilburg van beroep boekhouder, wonende alhier, meerjarige zoon van Hendrikus van Asten, overleden, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende te Vught en Catharina Maria Paulina van Baest oud acht en dertig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep, wonende alhier, meerjarige dochter van Adrianus van baest, meesterknecht, wonende alhier, en van Maria Theresia Janssens, overleden

Kinderen van Catharina en Henricus:

  1. Henricus Adrianus Carolus van Asten geboren in Tilburg op 16 november 1931.
  2. Adrianus Maria van Asten geboren in Tilburg op 26 december 1933.

† Catharina Maria Paulina van Baest overlijdt op 17 mei 1978, op 87 jarige leeftijd, in Den Helder.