Categorieën
1501-1600 Genealogie Generatie 03 Iedereen Kwartierstaat Parenteel Stamreeks

1550 Laureijs Henricxzn van Asten

bekijk Laureys Hendricxzn van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1550 wordt in Alphen Laureijs Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1515) en Mayke geboren.

Kinderen van Laureijs:

  1. Henrick Laureijszn van Asten geboren in 1578.
  2. Dimpna Laureijs van Asten.
  3. Cornelis Laureijszn van Asten.
  4. Adriaen Laureijszn van Asten.

2 reacties op “1550 Laureijs Henricxzn van Asten”

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717 Schepenbank Breda

Dinsdag 26 november 1596 Alphen

Bron: R769, folio: 235v?
?Naam partij 1, persoon 1: Peeter Berthelmeeus Cornelissen?
Naam partij 2, persoon 1: Laureijs Henricxz van Asten (1550, zoon van Hendrick 1515)?
Aard van de handeling: Transport?Aard van het goed: een stuck erfs zoo onder lant, heijde als weijde, 1 1/2 bdr?
Naam van het goed: het Nyevelt?
Ligging van het goed: tot Alfen in de Lichtboom noord en west ander erve van 1.1 die hij behout oost de Herbaene zuid Mr. Wijnant van Asten (circa 1560, zoon van Hendrick 1515) voorkindr?

Bijzonderheden: Partij 1.1 heeft vercoft aen 2.1, schouteth van Alfen, Baerle ende Chaem. Te vrijen met zijnen gerechte Heeren oft Braken chijns, zonder ennigen anderen commer. Het is vorwaert dat de cooper de gracht, aen de noortsijde van den voirs stuck erfs liggende, altijts tamelijck zal moeten geheijnt houden, dyes zal hij daer toe heijrosschen mogen steken op des vercoopers erve daer bij liggende ten naesten velde en ter minste schade. De cooper zal zijn erfgebruyckwech hebben over des voirs vercoopers erve, die hij behout, gelijck desselven vercoopers vader daer mede zijnen erfgebruyckwech heeft gehadt, welcke wech 11 voeten breet zal moeten blijven, streckende van den wech comende uuyten erve genaempt den Raephoff tot in het vercofte stuck erfs.

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717 Schepenbank Breda

Vrijdag 20 september 1585 Alphen

Bron: R769, folio: 155v/156r
Naam partij 1, persoon 1: Peter Barthelmeeus Cornelis Petersz
Naam partij 1, persoon 2: Sijmon Barthelmeeus Cornelis Petersz
Naam partij 1, persoon 3: Barthelmeeus Cornelis Petersz
Naam partij 2, persoon 1: Laureijs Henricx van Astenz (1550, zoon van Hendrick 1515)
Naam partij 2, persoon 2: Henrick van Asten (1515, zoon van Laureijs 1485)
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: A. de huysinge, schuere, koeye, torffhuys, hovinge en erve onder lant en driessche, 2 bdr B. stuck lants, 1 bdr C. stuck erffs soo onder lant, heijde als weijde en bosch, 2 bdr D. stuck lants, 60 r.
Naam van het goed: C. de Santheijninge

Ligging van het goed: A. tot Alphen aen de kercke; oost en noord Peter Barthelmeeus Cornelissoons; zuid Mr Wijnant (circa 1560, zoon van Hendrick 1515) den voirs 2.2 soons erve; west sHeeren strate. B. in de Quaelborchs acker; oost Jan Peter Licken en meer ander erven; zuid Jan Jan Haeren; west aen den pat streckende nae den ackerwech; noord Willem Jan Buntschaerts. C. aen ’t Hostensche wegcken. D. daer omtrent
Bijzonderheden: Partij 1.1 en 1.2, wijlen 1.3 zonen, voor hen zelven, hebben vercoft aen 2.1, vorster tot Alphen, de zoon van Mr. 2.2. Tot partij 1 behoren ook: Joost Peter Cornelissone als oom en vgd en Bastiaen Anthonis Bastiaenssen als oom en toez van wijlen 1.3 onm kindr, zoo van den eersten als tweeden bedde, en noch van Cornelis Barthelmeeus Cornelis Peterssoons onm kindr. Te vrijen met 9 loopen rogs in verscheijde parcheelen.

Laat een antwoord achter aan Joris van Asten Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*