14
Aug

1806 Adriana Kroelen

   

bekijk Adriana Kroelen in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 14 augustus 1806 Adriana Kroelen, dochter van Johannes Kroelen (1775) en Margaretha van Eijck (1773) geboren.

 

doopboek 1797-1810

 

Op 7 mei 1829 trouwt Adriana, op 22 jarige leeftijd met Cornelis van Asten (1806).

 

Huwelijksregister 1829

 

In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den zevenden der maand Mei om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg, provincie Noord-Braband, Cornelis van Asten, oud drie en twintig jaren, gedoopt te Tilburg, den zeventienden, der maand April, des Jaars een duizend acht honderd en zes, en uitoefende het bedrijf van wever, wonende te Tilburg meerderjarige zoon van Servaas van Asten van beroep wever wonende te Tilburg en van Elisabeth Horsten wonende te Tilburg En ter andere zijde Adriana Kroelen, oud twee en twintig Jaren, gedoopt te Tilburg, den veertienden der maand Augustus, des Jaars een duizend acht honderd en zes wonende te Tilburg, van beroep lakenpluister, meerderjarige Dochter van Johannes Kroelen van beroep wever wonende te Tilburg en van Margaretha van Eijk wonende te Tilburg welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente zonder eenige verhindering zijn geschiedt, te weten: de eerste Zondag den Zes en twintigsten April en de tweede Zondag daaraanvolgende den Derden Mei dezes jaars.

Kinderen van Adrianus en Cornelis:

 1. Johannes Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1830.
 2. Sophia van Asten geboren in Tilburg in 1831.
 3. Johannes Servaas van Asten geboren in Tilburg in 1833.
 4. Isabella van Asten geboren in Tilburg in 1834.
 5. Johanna van asten geboren in Tilburg in 1834.
 6. Wilhelmina van Asten geboren in Tilburg in 1836.
 7. Adriaan van Asten geboren in Tilburg in 1837.
 8. Wilhelmus Antonius Johannes van Asten geboren in Tilburg in 1840.
 9. Johannes Hubertus van Asten geboren in Tilburg in 1842.
 10. Maria Philomena van Asten geboren in Tilburg in 1844.
 11. Marinus van Asten geboren in Tilburg in 1848.
 12. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1852.

† Adriana Kroelen overlijdt op 9 september 1882, op 76 jarige leeftijd, in Tilburg.

 

Overlijdensregister 1882

In het jaar een duizend acht honderd twee-en-tachtig, den negenden der maand September, zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Cornelis van Asten oud zes en zeventig jaren, van beroep wever, wonende alhier, echtgenoot en Elisius Prince oud zes en zestig jaren, van beroep winkelier, wonende alhier, geen bloedverwant van de overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den zevenden der maand September, een duizend acht honderd twee en tachtig om acht ure des namiddags, binnen deze gemeente overleden is: Adriana Kroelen, echtgenote van Cornelis van Asten oud zes en zeventig jaren, van beroep zonder, geboren te Tilburg en wonende alhier wijk Korvel, dochter van Johannes Kroelen en van Margaretha van Eijk, beiden overleden. En hebben  wij hiervan onmiddelijk deze akte opgemaakt, die, na aan de verschenen personen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons en eersten comparant doch niet door den tweeden die verklaarden nooit te hebben kunnen schrijven.

Verzenden, moment....


3 reacties

Peter Knegtel
 1 

Met heel veel plezier heb ik uw stamboom bekeken en deels aan mijn stamboom toegevoegd.
Ik onderzoek ook alle vrouwelijke lijnen van de Knegtel afstammelingen 1485-nu en ieder jaar in juni kan men een boek downloaden met alle Knegtel nakomelingen. In 2012 zit daar dus ook een VAN ASTEN lijn bij via Adriana KROELEN, een Knegtel afstammeling

03-09-2011 om 6:15 PM
G van Oosterhout
 2 

geachte Heer,
ik ben op zoek naar de ouders van cornelisz jansz
van Asten.
Deze persoon ook wel geheten van oosterhout
komt voor in mijn stamboom.
gehuwd met Engeltje Adriaensdr Schoone in 23-6-1680
Hopelijk kunt mij op weg helpen
Hoogachtend G.van oosterhout

25-07-2011 om 5:41 PM
 3 


Het pillendoosje van Adriana Kroelen en het lucifer doosje van Cornelis van Asten. Beide gekregen op de gouden bruiloft in 1879. Gegraveerd 1829 A.K. 1879 en C.A. 1829 1879.

10-03-2010 om 10:03 PM

Reageer

Naam (*)
Email (niet zichtbaar) (*)
URI
Uw reactie
*