Categorieën
1601-1700 Genealogie Generatie 05 Iedereen Kwartierstaat Parenteel Stamreeks

1656 Jan Jan Peter van Asten

bekijk Jan Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1656 wordt Jan Jan Peter van Asten, zoon van Jan Peter van Asten (1618) geboren.

Jan trouwt op 18 september 1677 in Tilburg, op 21 jarige leeftijd met Maria Jan van Eeten (1657).

Trouwboek 1677-1678 Jan Jan Peter van Asten en Maria Jan van Eeten

Jan Jans van Asten J:m: out 21 jaeren geassisteert met sijnen vader, Maria Jan van Eeten J:D: out 20 jaren geassisteert met haren vader beijde geboortich binnen Tilborch ende beijde woonagtich aen Hoeven sijn wettelijck etc Actum 4 september 1677 suscp Versteegh et Keijsers

Kinderen van Jan en Maria v E.:

 1. Peternel van Asten geboren in Tilburg op 13 november 1674.
 2. Cornelis Jansz van Asten geboren in Tilburg op 6 april 1678.
 3. Gerrit Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1679.
 4. Huibert Jan van Asten geboren in Tilburg op 8 december 1682.

Jan trouwt in Tilburg op 16 juli 1687 op 31 jarige leeftijd met Maria Cornelis Heykants.

Trouwboek 1679-1712 Jan Jan Peter van Asten en Maria Cornelis Heykants

Jan Peters Van Asten wed.er wijlen Maria Jan van Eeten geboortigh van Tilborgh ende woondende aen de Hoeven met Maria Cornelis Heijkants wed.e van Matthijs Jan Eeltjens wonende tot Corvel sijn geiungert omme coo Actum ut s(up)r(a) coram Otterinck St Nieukerk getrouwt den 16 julij 1687 cooram ut supra

Kinderen van Jan en Maria H.:

 1. Mattheus Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 september 1688.
 2. Marij Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 november 1689.
 3. Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1695.
 4. Johan Servaas van Asten.
 5. Adriana Jan van Asten.
 6. Johanna van Asten.
 7. Elisabeth van Asten.

† Jan Jan Peter van Asten overlijdt op 9 februari 1725, op 68 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1725-1731