Categorieën
1501-1600 Genealogie Generatie 05 Iedereen Kwartierstaat Parenteel Stamreeks

1597 Cornelis Henricxzn van Asten

bekijk Cornelis Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen in 1597 wordt Cornelis Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Cornelis trouwt op 23 januari 1619 met Geertruyd Jan Gerrit Embrecht de Canter.

Doop en trouwboek 1615-1621

Kinderen van Cornelis en Geertruyd:

  1. Dymphna van Asten geboren op 6 november 1619 te Alphen.
  2. Joanna van Asten geboren op 11 oktober 1620 te Alphen.
  3. Joanna van Asten geboren op 24 maart 1622 te Alphen.
  4. Maria van Asten geboren op 28 mei 1623 te Alphen.
  5. Elisabeth van Asten geboren op 28 december 1627 te Alphen.
  6. Elisabeth van Asten geboren op 6 maart 1629 te Alphen.
  7. Jan van Asten geboren op 23 oktober 1630 te Alphen.

† Cornelis Henricxzn van Asten overlijdt op 25 juni 1637, op 40 jarige leeftijd, in Alphen.

Alphen akten doop, trouw en overlijden 1637-1653

2 reacties op “1597 Cornelis Henricxzn van Asten”

Bron: Cultureel Brabant

Archiefgegevens leerden dat Cornelis Hendrikszoon van Asten in 1614 “ene stede” in de Molenstraat kocht van Frans Corn. Fransen. Er is grond tot het vermoeden, dat deze boerderij enige jaren later tot burgerwoning werd verbouwd. Cornelis van Asten was niet de eerste de beste, hoewel hij de functie van koster vervulde. Dat was echter in zijn tijd een ambt van aanzien. Cornelis behoorde tot een geslacht, dat rond 1600 enige generaties lang een voorname rol heeft gespeeld. In deze familie kent men ambten van schout, schepen, secretaris, notaris, vorster. Voordat onze koster het huis in de Molenstraat kocht, bezat hij sinds 1611 al een grote boerderij op Alphen-Boschoven, waarmee hij borg bleef voor de bouw van kasteel Bouvigne te Ginneken. Zijn relatie strekte zich dus verder dan Alphen uit.

Na zijn dood (1637) ging het huis over op zijn dochter Maria met haar man Adriaan de Roy (1653), zoon van de bekende Charles de Roy, die vele jaren schepen en stadhouder van de schout van Alphen was. Bij erfdeling in 1711 kwam het pand aan hun zoon Cornelis de Roy, die in een zijvleugel een brouwerij was begonnen. Wegens een belastingschuld van 34 gulden werd zijn huis in 1724 bij executie verkocht aan Jan C. Ruelens, de gewezen dorpsontvanger, die tevens de schuldeiser was. Deze verkocht het (zo vertelt Mosselveld) in 1735 aan de predikant van Alphen ds. Petrus Becude. Na diens overlijden (1745) zijn diens weduwe en kinderen er blijven wonen tot 1779. Toen werd de nieuwe eigenaar door koop Corn. Kouwenberg. Eerst verhuurde hij het aan de predikant ds. S.J. Neomagus maar ging er in 1785 zelf inwonen om er weldra pension voor welgestelde lieden in te houden.

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717 Schepenbank Breda

Donderdag 4 februari 1621 Alphen

Bron: R771, folio: 065r/066r
Naam partij 1, persoon 1: Henrick van Dommelen
Naam partij 1, persoon 2: Cornelis van Asten (1597, zoon van Hendrick 1578)
Naam partij 1, persoon 3: Dionys Pigghen de jonge
Naam partij 2, persoon 1: Marie Jan Jan van Trierdr
Naam partij 2, persoon 2: Jan Claessen
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: stede, huysinge, hovinge ende erve onder lant ende weijde, 2 bdr. In voegen en manieren gelijck Jan Wouters Scharen, oom en outoom van de verkopers, de stede in bezit heeft gehad en zoals deze was op zijn sterfdag met inbegrip van alle eventuele schulden.
Ligging van het goed: onder Alffen ter Oever; oost Anthonis Adriaen van den Houtgoor; zuid sHeeren strate; west en noord voirs wed en kindr Jan Claessen

Bijzonderheden: Partij Mr. 1.1 namens Dieleman Janssen woonende tot Wuestwesel volgens procuratie gepasseerd voor schepenen in Wuestwesel d.d. 1619/12/06, 1.2 vorster tot Alffen namens Christiaen Janssen die men noemt Boter voor hem selven, en namens voirs Dieleman Janssen als oom en vgd van Elisabeth Jan Wouter Leijtendr daer moeder aff was Marie Janssen, en namens de weeskindr wijlen Wouter Janssen, zijn broer, volgens procuratie voor schepenen in Wuestwesel gepasseerd d.d. 1620/09/24, partij 1.3 als gemechtich van Maeyken Jan Goossen Poldersdr met man en vgd Henrick Peeter Henrickx volgens procuratie voor Adriaen Dyrven, secretaris der stadt van Breda als openbaer notaris gepasseerd d.d. 1620/05/18, hebben vercoft aen 2.1, de wed van wijlen 2.2. Gevest Claes Jan Claesz tot behoeff van partij 2.1 en van haere andere kindr sijne broeders ende susters.

Laat een antwoord achter aan Joris van Asten Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*