Categorieën
1801-1900 Iedereen

1864 Adrianus van Baest

bekijk Adrianus van Baest in de dynamische genealogie

In Tilburg wordt op 1 maart 1864 Adrianus van Baest, zoon van  Johannus van Baest en Catharina Elisabeth Anna Mutsaers geboren.

Handtekening Adrianus van Baest

Het jaar een duizend acht honderd vier-en-zestig, den eersten der maand, Maart verscheen voor Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, Johannes van Baest Wever oud drieendertig jaren, wonende te Tilburg dewelke ons heeft verklaard, dat op dinsdag den eersten der maand Maart een duizend acht honderd vier-en-zestig, ten een ure des … huize wijk Veldhoven is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever en van Catharina Elisabeth Anna Mutsaers zijne huisvrouw, oud negenentwintig jaren, mede alhier woonachtig aan welk het kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Adrianus Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Petrus Josephus Aerts zonder beroep oud tweeenvijftig jaren en van Adrianus Josephus van den Akker zonder beroep oud tweeendertig jaren beide alhier woonachtig, en nadat aan de comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan hebben dezelven met ons geteekend.

Geboorteregister 1864

Adrianus trouwt in Tilburg op 23 jarige leeftijd, op 4 mei 1887 met Maria Theresia Janssens (1863).

In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-tachtig, den vierden der maand Mei zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen: Adrianus van Baest oud drieentwintig jaren, geboren te Tilburg den eersten der maand Maart een duizend acht honderd en vier en zestig, van beroep wever wonende alhier meerjarige zoon van Johannes van Baest, wever en van Catharina Elisabeth Anna Mutsaers, beide wonende alhier en Maria Theresia Janssens oud drieentwintig jaren, geboren te Tilburg den vijfentwintigsten der maand September een duizend acht honderd en drie en zestig, zonder beroep wonende alhier meerjarige dochter van Peter Janssens, fabriekwerker en van Cornelia van Oers, beide wonende alhier die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:

Huwelijksregister 1887

Kinderen van Adrianus en Maria:

Adrianus trouwt in Tilburg op 61 jarige leeftijd, op 4 augustus 1925 met Maria Adriana Geerts (1872).

Heden vier Augustus negentien honderd vijf en twintig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Adrianus van Baest, weduwnaar van Maria Theresia Janssens oud een en zestig jaren, geboren te Tilburg van beroep meesterknecht, wonende alhier meerderjarige zoon van Johannes van Baest en van Catharina Elisabeth Anna Mutsaers, beiden overleden, en Maria Adriana Geerts oud drie en vijftig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep, wonende alhier meerderjarige dochter van Franciscus Nicolaas Geerts, overleden, en van Maria Catharina Teurlings, zonder beroep, wonende te Hilvarenbeek.

Huwelijksregister 1925

† Adrianus van Baest overlijdt op 18 januari 1939, op 74 jarige leeftijd, in Tilburg.

Op achttien Januari negentien honderd negen en dertig, des voormiddags om vijf uur, is in de gemeente TILBURG overleden: van Baest, Adrianus, echtgenoot van Geerts, Maria Adriana en … weduwnaar van Janssens, Maria Theresia oud vier en zeventig jaren, zoder beroep geboren en wonende te Tilburg, zoon van van Baest, Johannes en Mutsaers, Catharina Elisabeth Anna, beiden overleden. De aangifte van dit overleiden is gedaan door Snellen, Aloijcius Cornelis, oud zestig jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier die verklaarde uit eigen wetenschap van het overleiden kennis te dragen. Deze akte is door mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Tilburg, opgemaakt en voorgelezen op negentien Januari begentien honderd negen en dertig.

Overlijdensregister 1939

6 reacties op “1864 Adrianus van Baest”

Foto boven: Viering van het 40-jarig bestaan van harmonie Capelle Sint Jan te Tilburg. Het jubileum werd “bescheiden doch opgewekt” gevierd. Vooral Piet van Abeelen, mede-oprichter en ere-directeur zette men in de bloemetjes. Van Abeelen was ook jarenlang dirigent, maar had in 1938 het digireerstokje overgedragen aan zijn zoon Harrie van Abeelen. Foto onder: Adrianus van Baest met zijn 2de vrouw Maria Geerts.

Harmonie Tilburgse Capelle b.g.v. het 25-jarig bestaan. Foto: vlnr: boven: J. Peijnenburg, Jac. Bergen, P. vd Valk, A. v Abeelen, F. Kleipen, nn, J. Stoffelen, nn, v Alphen, J. v Opstal, H. Klaus, L. Schouten, J. Saanbreggen. Midden: F. Brekelmans, J. v Gorp, C. de Vet, F. v Abeelen, Lautenslager, nn, A. v Opstal, A. Compas, J. Somers, nn, P. Somers. Zittend: A. v Opstal, F. van Opstal, P. de Kok, P. v Abeelen, H. Daniëls, vd Bosch, Hille, A. v Baest, J. Kleipen. dirigent P. v. Abeelen, voorzitter H. Daniëls.

Opa van Baest heeft in zijn jongere jaren een Harmonie opgericht : Tilburgsche Capelle , later Tilburgsche Capelle Sint Jan. Zelf speelde hij hoorn. Als de harmonie naar een huldiging of zo moest dan marcheerde men in gelid door de stad, het bestuur in de eerste rij achter het vaandel. Het zal omstreeks 1938 zijn geweest dat de harmonie over de Ringbaan West kwam, opa mee vooraan natuurlijk, in jacquet en met hoge hoed, marsmuziek. Ap en ik speelden buiten en toen opa ons in het oog kreeg nam hij zijn hoed af en completeerde de parade met een zó brede en joviale armzwaai, dat ik er later nooit meer zo een gezien heb, het was gewoonweg prachtig en het liet zien hoe opa ook was. We keken de harmonie natuurlijk na tot ze bij de Bredaseweg uit het oog verdween.


Harry van Asten zegt: mooie foto, opa trouwt [2e X] met Maria Geerts, een aardige en bescheiden vrouw. Ze was jarenlang huishoudster geweest bij een familie. Opa was weduwnaar en indertijd werd niet van weduwnaars meteen verwacht dat zij zelf een andere vrouw zochten. Maria werd , vermoedelijk omdat het werk haar te zwaar werd , door de pastoor institutioneel aan opa ´toegewezen´ en het lot viel goed want het werd een goed huwelijk. Toen opa in 1939 overleed was nog nergens in nabestaandenpensioen voorzien , echter door bemiddeling van een vriend van Zus van Dulmen die bij het pensioenfonds werkte kreeg Maria van Baest-Geerts voor het eerst in de geschiedenis een nabestaandenpensioen en ze bleef in de Meelstraat wonen , het huis meteen herkenbaar aan een grote Clivia die in een koperen pot voor het raam stond. De overlevering leert ons (pas in 2005 van Zus) dat bij opa´s begrafenis , in januari en het was koud , en je bent bij een Harmonie of niet , de bijeenkomst na wat opkikkertjes op een uitbundig feest in een uitspanning is uitgelopen : des te beter want in de katholieke wereld van toen kreeg je wel eens meer droefenis over je heen dan goed was.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.