Categorieën
1801-1900 Iedereen

1872 Maria Adriana Geerts

bekijk Maria Adriana Geerts in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 18 mei 1872 Maria Adriana Geerts, dochter van Franciscus Nicolaas Geerts en Maria Catharina Teurlings geboren.

Handtekening Maria Adriana Geerts

In het jaar duizend acht honderd twee en zeventig, den Achttienden der maand Mei is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar ban den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen: Franciscus Nicolaas Geerts oud vierentwintig jaren, van beroep wever wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Catharina Teurlings zonder beroep wonende alhier op den achttienden der maand Mei, een duizend acht honderd twee en zeventig, om acht ure des morgens ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind word gegeven de voornamen van Maria Adriana Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Buster oud zevenendertig jaren, van beroep metselaar en Hendrikus Moes oud achtenveertig jaren, van beroep fabriekwerker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons hebbende de verschenen personen verklaard niet te hebben kunnen schrijven

Geboorteregister 1872

Maria trouwt in Tilburg op 53 jarige leeftijd op 4 augustus 1825 met Adrianus van Baest (1864).

Heden vier Augustus negentien honderd vijf en twintig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Adrianus van Baest, weduwnaar van Maria Theresia Janssens oud een en zestig jaren, geboren te Tilburg van beroep meesterknecht, wonende alhier meerderjarige zoon van Johannes van Baest en van Catharina Elisabeth Anna Mutsaers, beiden overleden, en Maria Adriana Geerts oud drie en vijftig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep, wonende alhier meerderjarige dochter van Franciscus Nicolaas Geerts, overleden, en van Maria Catharina Teurlings, zonder beroep, wonende te Hilvarenbeek.

Huwelijksregister 1925