Categorieën
1801-1900 Iedereen

1889 Cornelia Maria van Baest

bekijk Cornelia Maria van Baest in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 2 november 1889 Cornelia Maria van Baest, dochter van Adrianus van Baest (1864) en Maria Theresia Janssens (1863) geboren.

In het jaar een duizend acht honderd negen-en-tachtig, den vierden der maand November is voor ons Bernardus Smulders, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Adrianus van Baest oud vijfentwintig jaren, van beroep wever wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Theresia Janssens zonder beroep wonende alhier op den tweeden der maand November, een duizend acht honderd negen-en-tachtig, om tien ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Hasvelt bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Cornelia Maria. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Antonius Clijsen oud vier en veertig jaren, van beroep wever en Simon Brekelmans oud tachtig jaren, van beroep wever beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

Geboorteregister 1889

Cornelia trouwt in Tilburg op 23 jarige leeftijd op 15 juli 1913 met Joannus Josephus Cornelius van Dulmen.

Heden vijftien Juli negentien honderd dertien, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Joannus Josephus Cornelius van Dulmen oud zes en twintig jaren, geboren te Tilburg van beroef boekhouder, wonende alhier meerjarige zoon van Gerrit van Dulmen oud zes en vijftig jaren …draaier en van Anna Maria Catharina Scheffer, oud vijftig jaren zonder beroep, beiden wonende alhier en Cornelia Maria van Baest oud drie en twintig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep, wonende alhier meerjarige dochter van Adrianus van Baest, oud negen en veertig jaren meesterknecht, en van Maria Theresia Janssens, oud negen en veertig jaren, zonder beroep beiden wonende alhier. De ouders van bruidegom en bruid verklaarden voor mij tegenwoordig toe te stemmen … …

Kinderen van Cornelia en Jan:

  • Zus van Dulmen geboren op 17 januari 1919 te Tilburg.
  • Gérard van Dulmen
  • Pierre van Dulmen
  • Toos van Dulmen geboren op 17 januari 1921 te Tilburg.

† Cornelia Maria van Baest overlijdt op 15 juni 1935, op 45 jarige leeftijd, in Tilburg.

Heden zeventien Juni negentien honderd vijf en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente TILBURG: de Koning, Jacobus Cornelis oud vijf en vijftig jaren, van beroep begrafenisondernemer, wonende alhier, die op grond van eigen wetenschap, verklaarde, dat op de vijftiende van de maand Juni negentien honderd vijf en dertig, des namiddags te elf ure, in de gemeente TILBURG is overleden: van Baest, Cornelia Maria, echtgenote van van Dulmen, Joannus Josephus Cornelius oud vijf en veertig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Tilburg, dochter van van Baest, Adrianus, zonder beroep, wonende alhier, en Janssens, Maria Theresia, overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet in voorgelezen.

Overlijdensregister 1935