Categorieën
1801-1900 Genealogie Generatie 12 Iedereen Kwartierstaat Parenteel Stamreeks

1897 Huub van Asten

bekijk Hubertus Josephus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 mei 1897 Hubertus Josephus van Asten, zoon van Cornelis Josephus van Asten (1871) en Anna Wolfs geboren.

In het jaar een duizend acht honderd zeven en negentig, den tienden der maand Mei, is voor ons, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Cornelis Josephus van Asten oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna Wolfs zonder beroep, wonende alhier, op den negenden der maand Mei, een duizend acht honderd zeven en negentig, om twaalf ure des middags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Hubertus Josephus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Petrus Ludovicus van Es oud vier en dertig jaren, van beroep …., en Cornelis Lingers oud drie en zestig jaren, van beroep koopman, beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen geteekend is door ons met hen.

geboorteregister 1897

Huub trouwt met Hendrica Wilhelmina Antonia Fokkema.

Huub trouwt op 38 jarige leeftijd op 22 januari 1936 met Maria Joanna Sonnemans (1913).

Kinderen van Huub en Maria:

  • Ben van Asten geboren in … op … 1940.
  • Irma van Asten geboren in … op … 1943.
  • Vera van Asten geboren in … op … 1948.
  • Charlotte van Asten geboren in … op … 1952.
  • Olof van Asten geboren in … op … 1953.

† Hubertus Josephus van Asten overlijdt op 28 april 1955, op 57 jarige leeftijd, in Tilburg.

Heden, negen en twintig April negentienhonderd vijf en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Tilburg: Jonkers, Hidosus oud zes en dertig jaar, begrafenisleider wonende te Tilburg, die verklaarde dat op acht en twintig April negentienhonderd vijf en vijftig, te twaalf uur, dertig minuten, in de gemeente Tilburg is overleden: van Asten, Hubertus Josephus, echtgenoot van Sonnemans, Maria Joanna, te voren gehuwd geweest met: Fokkema, Hendrica Wilhelmina Antonia oud zeven en vijftig jaar, kunstschilder geboren en wonende te Tilburg zoon van van Asten, Cornelis Josephus en Wolfs, Anna beiden overleden. De aanvrager verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

overlijdensregister 1955

11 reacties op “1897 Huub van Asten”

Huub is familie van mijn oma Catherine de weert van Asten.
Het grote schilderij op de foto met het hobbelpaard is in mijn familie. Ikzelf bezit een portret van mijn opa heet ie de weert door Huub van Asten. Binnenkort krijg ik nog een paar portretten in mijn bezit.

Ik zit zojuist met mijn moeder te buurten en zij heeft het over een schilderij van haar ouderlijk huis geschilderd door Huub van Asten. Het is een boerderij in de Julianastraat in Vlijmen. Ik ken het ook omdat het altijd bij ons thuis heeft gehangen. Leuk om er hiermiets over terug te zien en te lezen.

Ook ik ben in het bezit van een schilderij van Huub van Asten.
Het schilderij genaamd de boerderij van boer Brokke.
Deze is aan mijn ouders gegeven voor hun trouwerij dd 01 maart 1954.

Met vriendelijke groet,

Nico Laribij

Ik ben sinds kort de trotse bezitter van dit schilderij van Oome Huub (dat zegt mijn moeder altijd) Het schilderij heeft heel mijn jeugd boven het dressoir gehangen. Ik ben heel benieuwd naar meer werk van “onze Oome Huub”.

Geweldig, hier heb ik nog meer foto’s van mijn vader.


Huub van Asten en Maria Sonnemans trouwen


Kunstakademie ipv koopman rond 1937


De tuin met pasja, zijn lievelingsbok 1944


Huub met Irma 1943 Maria met Vera 1948; Sinterklaas komt voorbij in 1948


De keuken van Huub van Asten met Charlotte 1952


de keuken met Charlotte en Olof 1953


De winkel met een zieke Huub van Asten 1954


De winkel van Huub met Charlotte en Olof in de etalage


De winkel 1954 (Huub sterft een jaar later in 1955, 57 jaar jong)


De keuken, laatste foto van Huub van Asten de kunstschilder

Laat een antwoord achter aan Carla Rutten Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*