Categorieën
1501-1600 Genealogie Generatie 05 Iedereen Kwartierstaat Parenteel Stamreeks

1600 Jacques Henricxzn van Asten

bekijk Jacques van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 maart 1600 Jacques Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Jacques trouwt met Angela de Roy (1615).

Kinderen van Jacques en Angela:

  1. Guilliam van Asten.
  2. Maria van Asten.
  3. Catharina van Asten.
  4. Henric van Asten.
  5. Anna van Asten.
  6. Huybreght van Asten.
  7. Cornelia van Asten.
  8. Adriana van Asten.

6 reacties op “1600 Jacques Henricxzn van Asten”

Bron: Cultureel Brabant

“Raadhuis” betekende in de 17de eeuw voor een dorp een groot woord. In herbergen werden heel wat gemeentebelangen behartigd. Zo was het in Tilburg en in Gilze zal het niet anders geweest zijn. De secretaris kon ook vaak zijn werk wel aan huis af en voor de raadsvergadering was de herberg trouwens gezellig. Toen na 1648 (vrede van Munster) de protestanten de lakens begonnen uit te delen, veranderde er iets. Tussen een vijandig gezinde bevolking voelde men zich in de herberg niet zo best thuis. De katholieke secretaris van Gilze, Jacques van Asten, had thuis secretarie gehouden, maar zijn protestantse opvolger als schout voelde daar niets voor. Die meende, dat er toch iets als een gemeentehuis moest komen. Daartoe werd in 1655 het zg. H. Geesthuisje (De Arme) ingericht. Dat stond op het kerkhof tegen de kerk aangebouwd. Het was eigendom van de Tafel van de H. Geest, zoals men toen de Armenzorg placht te noemen. Er moest heel wat aan verbouwd worden. O.a. werd het strooien dak vervangen door een bedekking met pannen. En dit huisje zou men dan het eerste gemeentehuis kunnen noemen, al vergaderde de gemeenteraad nadien dan nog steeds in de herberg. Het dorpshuis was maar een gebouwtje van vijf bij tien meter met twee gelijkvloerse vertrekken en daarboven een zoldertje. Toch heeft dit geval ongeveer anderhalve eeuw dienst gedaan voor kleine vergaderingen van het dorpsbestuur en lang nadien nog voor bijeenkomsten van schout en schepenen, als secretarie en als archief.

in ONA van Alphen inv nr 8 nummer. 122 worden vermeld.

Huijbrecht van Asten, Hendrik van Asten, Guillame van Asten, Anna van Asten vrouw van Jacobus Bernardsz Frenken, Adriana van Asten vrouw van Bastiaan van de Corput en hun zoon Hendrik, Cornelia van Asten vrouw van Engelbertus Coomen en Cathalijn van Asten vrouw van Octavia Patteau. De akte is online in te zien op de website van het Archief van Tilburg. (De beroepen zijn niet alledaags)

Huijbreght van Asten is een zoon van Jaques van Asten,geboren 1600. Uit een arrest 18 jan 1686 van de Bredase magistraat blijkt dat hij samen met zijn zwager Sebastiaen Hendrick van de Corput een schuur- of schuilkerk bouwde daar waar nu de Abdis van Thornstraat is. Ze hadden daarvoor stoorgeld betaald (181 guldens) aan de Soldaten van de Rode Roede, mede in ruil voor een ´onderdanige en nederige´ houding van de Gilzenaren, wat nog verband kan hebben gehouden met zijn opstandige vader die niet van zins was zich bij de reformatie neer te leggen. Wijnant van Asten die notaris was is om diezelfde reden met zijn praktijk naar Brussel uitgeweken. Huijbreght was ook nog Capiteijn van een compagnie voetknechten van een Gilze´s regiment van “een grave van Nassau” (nog niet geidentificeerd). Tussen 1698 en 1702 , hij was secretaris van Den Ouden Hoven van Thorn tot Gilze, woonde hij met zijn vrouw Anna de Roy, Jenno zijn zuster en drie knechts Peter,Hendrick en Jacob, en ´de meid Anneken´, hun 5 dochters en 3 zonen waren toen al uit huis. In 1682 maakte Huijbreght testament , hij is overleden 7 mei 1703. Zijn broer Henric was `agent van sijne Majesteijt´(Willem III, 1600-1702 dus) in Brussel.

Jacques van Asten werd geboren in 1600, als zoon van Schout Henrick van Asten van Alphen Baerle en Chaam. Hij was gehuwd met Angela de Roij, dochter van Huijbregt de Roij, heer van Goirdonck en Gruijtenberg en secretaris van Etten, en Cornelia Verelst. In 1638 werd Jacques van Asten benoemd tot stokhouder te Alphen. In de jaren 1638 en 1639 genoot hij te Rijen het zogenaamde kosterskoren. Dat betekent dat hij daar toen koster was. In Gilze was hij ook schoolmeester en tegelijk koster. In 1647 toen de hervorming steeds sterker kwam opzetten, kwamen er klachten over hem.

hij is ook secrtaris van de Ouden Hof, de schepenbank van Thorn.
hij is niet van de gereformeerde godsdienst.
hij stookt het volk op.
hij weigert te verschijnen op de genechtsdagen en bij het sluiten van de dorpsrekeningen ,niettegenstaande hij daartoe door den vorster is geinsinueer
Enkele gesworenen kregen er ruzie door met schout Cloostermans.

Het jaar daarop weigerde de secretaris Jacob van Asten uijtten name van sijne Hoocheijt.. af te stellen van sijn ampt, doende voorts den selven overleveren alle de papieren de secretaris raekende die onder hem souden mogen berusten,

Per 2 augustus 1650 werd Jacques van Asten benoemd tot secrtaris van den Ouden Hof. Eerder was hij secrtaris van de schepenbank van de heer van breda. In 1649 werd hij daarvan ontslagen omdat hij Katholiek was. Hij werd geacht alle vesten, schultbrieven, contracten en anderen dinghtalen te registreren ten overstaan van de meijer van Thorn.. In 1676 deed Jacques van Asten afstand van zijn functie van secrtaris van den Ouden Hof ten behoeve van zijn zoon Huijbert ,, om deselfs ouderdom ende grote indispositie,, . (Huijbert mocht tijdens het leven van zijn vader als secretaris al waarnemen.)

Uit de gegevens die vermeld zijn in het boek Duizend jaar Gilze, blijkt dat Jacques van Asten zeer standvastig en zeer Paaps is geweest. In 1672 werd er een lijst gemaakt met de namen van huisbrouwerijen, hier komen we Jacques van Asten ook tegen. Zou hij zijn gaan brouwen, omdar er voor hem allerlei inkomsten werden gestaakt in verband met de reformatie. Hij was toen intussen al wel 70 jaar geweest. Maar in 1687 kwam er een plakkaat dat het verboden was om bier te brouwen op het platte land, ketels, brouwkuip en koelbak moesten worden uitgebroken op straffe van f 600,00. Of van Asten hieraan gevolg heeft gegeven is de vraag. Maar in 1694 bij de erfdeling is er wel sprake van een brouwhuis en brouwgereedschapsschuur. En bij een lijst uit 1698 van brouwerijen uit Gilze, staat Huijbregt van Asten vermeld met een brouwketel van 8 tonnen. Dus hier heeft van Asten zich weer niet gehouden aan de wet. Hij overleed voor 1694.

Bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717 Schepenbank Breda

Dinsdag 24 januari 1679 Gilze en Rijen

Bron: R670, folio: 052r
Naam partij 1, persoon 1: Jan Joost Janssen
Naam partij 2, persoon 1: Huijbrecht van Asten (zoon van Jacques 1600), secr. abdisse Thoir, Gilze
Aard van de handeling: Transport

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717 Schepenbank Breda

Dinsdag 8 januari 1636 Alphen

Bron: R772 en R773, folio: 002r resp. 017r
Naam partij 1, persoon 1: Henrick van Asten (1578, zoon van Laureijs 1550)
Naam partij 1, persoon 2: Jacques van Asten (1600, zoon van Henrick 1578)
Naam partij 1, persoon 3: Laureijs van Asten (1606, zoon van Henrick 1578)
Naam partij 2, persoon 1: Chaerles de Roy
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: helft van: A. saeylants, int geheel 600 r. B. saeylants, int geheel 550 r. C. erffs onder weijde ende heijde, 600 r.

Ligging van het goed: A. onder Alphen opten Borchacker; oost de verkopers; zuid Cornelis Adriaenssen van den Eijnde; west de Pastorije van Alphen met Cornelis Wilborts alias Faert; noord Adriaen Simon Havermans. B. gelegen daer omtrent; oost de verkopers; zuid Dielis van den Eijnde erffg.; west de Pastorije van Alphen; noord Cornelis Adriaenssen van den Eijnde. C. onder Alphen in de Wouwens; oost de Commandorije van den Braecken; zuid de verkopers; west Henrick van Asten voirs.; noord Pauwels Peeter Princen.
Bijzonderheden: Partij Sr. 1.1, schouteth van Alphen, Baerl ende Caem, als vader en vgd van Wijnant sijnen sone, partij 1.2, Secretaris in Ghilze, en 1.3 sijnen broeder, oock beijde des voirs 1.1 sonen, hebben vercoft aen Sr. 2.1, tegenwoordig woonachtich tot Alphen. Andere helft behoort Lijntken, weduwe van wijlen Evert Anthonissen, oock bij koop van dezelfde verkopers verkregen.

Laat een antwoord achter aan Corrie Hoevenaars Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.