bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 7 oktober 1640 Henrick Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1640 Alphen akten van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....


1 reactie

 1 

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717 Schepenbank Breda

Dinsdag 6 augustus 1675 Alphen

Bron: R775, folio: 020v
Naam partij 1, persoon 1: Henrick van Asten (1640, zoon van Laureijs 1606)
Naam partij 1, persoon 2: Adriaen Janssen van Eersel
Naam partij 1, persoon 3: Anneken Jan Herbers
Naam partij 2, persoon 1: Heijltjen Havermans
Naam partij 2, persoon 2: Geeraert Horrevoorts
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: een aen stede, huys, achterhuys en erve, 2 bdr
Ligging van het goed: onder Alphen in den gehuchte van Oosterwijck; oost de wed en kindr Jan Cornelis Verbaent cum suis; zuid der coopersse andere erve; west Maeyken, de wed Anthonis Matthijs Eeltjens cum suis; noord Cornelis Matthijs Eeltjens en sHeeren straet.
Bijzonderheden: Partij Sr. 1.1, schepen en stadthouder tot Alphen, als curateur over den insolvente boedel van wijlen 1.2, en 1.3, sijnes van Eersels achtergelatene wed, volgens acte curateel in date 1675/01/29, heeft vercoft aen partij 2.1, wed van 2.2, en hare kindr. Te vrijen met 3 loopen rogge aen de cappelreije van het heijligh cruysaltaer in de kercke tot Alphen; met noch 1 veertel rogge aen de pastorij tot Riel; en aen de vorssel tot Diesen betaelt plachte te worden 25 gld capitael.

25-10-2009 om 5:40 PM

Reageer

Naam (*)
Email (niet zichtbaar) (*)
URI
Uw reactie
*