bekijk Cornelis Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 28 januari 1646 Cornelis Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

 

 

28 ian baptisatus est Cornelius filius Laureijsius van Asten et Joanne A[driaens]Dr / suscept[ores] Adrianus —un janbruers et Francisca onderdal

28 jan is gedoopt Cornelius zoon van Laureijsius van Asten en Joanne A[driaens]Dr / peter en meter Adrianus —-un Janbruers en Francisca Onderdal

1646 Alphen, akte van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....


Reageer

Naam (*)
Email (niet zichtbaar) (*)
URI
Uw reactie
*