Categorieën
1601-1700 Iedereen Kwartierstaat Vrouwen van

1691 Cornelia Gerart Hutten

bekijk Cornelia Gerart Hutten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 december 1691 Cornelia Gerart Hutten, dochter van Gerardus Cornelis Hutten en Digna geboren.

Doopboek 1687-1696 (rk)

Cornelia trouwt op 9 september 1720 op 29 jarige leeftijd met Cornelis Jansz van Asten (1678).

Trouwboek Cornelis Jansz van Asten en Cornelia Gerart Hutten 9 september 1720

Cornelis Janszn van Asten weduwnaar van wijlen Jenne Maria van Gils, geboortigs ende woonachtige alhier met Cornelia Gerart Hutten J:D: out acht ende twintigh jaren geboortigh ende woonachtigh alhier aenden Hoeven sijn innegeschreve omme etc Actum den tweede augustij seventienhondert ende twintigh coram Otterinck et Glavimans

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

  1. Gerardus van Asten geboren te Tilburg op 15 augustus 1721.
  2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 17 augustus 1722.
  3. Petrus van Asten geboren te Tilburg op 4 november 1723.
  4. Joanna Elisabeth van Asten geboren te Tilburg op 26 juni 1725.
  5. Joannes van Asten geboren te Tilburg op 21 mei 1732.
  6. Dijmphna van Asten geboren te Tilburg op 3 mei 1734.

† Cornelia Gerart Hutten overlijdt op 20 april 1775, op 83 jarige leeftijd, in Tilburg.