Categorieën
1901-2000 Iedereen

1904 Alfons van Baest

bekijk Alfonsus Dionijsius Maria van Baest in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 25 december 1904 Alfonsus Dionijsius Maria van Baest, zoon van Petrus Augustinus van Baest (1872) en Anna Barbara Verbunt geboren (1869).

Heden,den zes en twintigsten December des jaars een duizend negen hondend vier, is voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Petrus Augustinus van Baest, oud twee en dertig jaren, van beroep fabriekwerker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna Barbara Verbunt, zonder beroep, wonende alhier, op den vijf en twintigsten der maand December, een duizend negen honderd vier, om elf ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Hasfelt bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Alphonsus Dionijsius Maria. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Antonius Jansfens, oud zeven en dertig jaren, van beroep fabriekwerker, en Waltherus Mommers oud vijftig jaren, van beroep wever beiden wonende alhier. En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door mij met hen.

† Alfons van Baest overlijdt op 20 maart 1991, op 86 jarige leeftijd, in Steyn.