Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Korvel

De Korvelseweg is een straat van geschiedenis. Zo liep er ooit een trambaan, was het ooit de belangrijkste toegangspoort naar Breda, was er het eerste postagentschap van heel Nederland en heeft zelfs Vincent van Gogh er gewoond.

De wijk Korvel is een van de oudste delen van Tilburg en wordt doorsneden door de Korvelseweg. De Corvel wordt al genoemd in 1418 en de oudste kaart met Korvel erop, is deze kaart getekend in 1760 door Diederik Zijnen. Het Korvelplein is een oude Herdgang, een term die vroeger werd gebruikt om meer belangrijke buurtschappen aan te duiden, kenmerkend door een driehoekige structuur.

Ansichtkaart links, verzonden op 2 januari 1905 door V.F. van Doorn aan Walter Herchenrath, Fifth Avenue 335, New York.

De weg rechts gaat via het Laar richting Goirle. Achter de twee boompjes, links naast de gaslantaarn, het Korvelse politiewachthuisje, geplaatst in 1883. Een wachtpost van de politie op Korvel bleek geen overbodige luxe. Herhaaldelijk was het zeer onrustig in deze wijk. In februari 1884 brak een ware veldslag uit tussen publiek en politie, waarbij de wijkagenten Huijbregts en Van Liempt mishandeld werden. Van Liempt is toen met een hek op zijn hoofd geslagen. In 1887 zijn ‘vechten en geluidsoverlast aan de orde van de zondag’. Agent Schong op Korvel wordt daarbij met een mes gestoken door een zoutsmokkelaar, genaamd ’t konijntje’. Ook enkele jaren later is er weer sprake van opstootjes, waarbij smokkelaars betrokken zijn. Dan wordt een zekere Lugters gearresteerd.

Ansichtkaart rechts, verzonden op 11 augustus 1932 aan Madame Willemien Verschure, Chaussé de Malines 105, Anvers.

Vanaf 1941 officiëel Korvelplein, in zuidelijke richting. Op het plein de waterstaatskerk van Korvel, gebouwd in 1851 naar een ontwerp van de Tilburgse architect Hendrik van Tulder. De naam waterstaat wil zeggen dat de kerk voor het grootste deel is gebouwd met geld van en onder toezicht van de Rijkswaterstaat. De eerste steen werd gelegd op 31 mei 1851. Korvel werd daarmee de derde zelfstandige parochie in Tilburg. De bouwpastoor werd aangesteld in 1850 en was toen kapelaan op het Heike. Zijn naam was Henricus Antonius van Dooren, geboren te Veghel op 23.1.1811, priester gewijd in 1835 en overleden in Tilburg op 13.11.1886. Juist voor zijn overlijden zijn in deze kerk muurschilderingen aangebracht door decoratie- en kunstschilder P.N. van den Boer, evenals de pastoor afkomstig uit Veghel en later woonachtig in Tilburg. Van Dooren werd als pastoor opgevolgd door Paulus Verschueren. In het midden de voorgevel, versierd met de beelden van de H. Johannnes de Doper, de H. Dionysius (patroon van de kerk) en de H. Henricus. De kerk is ook onder bescherming gesteld van de H. Antonius van Padua. Het raam boven de hoofdingang is in 1908 vervangen door een gebrandschilderd raam met de voorstelling van de H. Gregorius en het wapen van de familie Diepen. Het werd door de familie Diepen geschonken uit dankbaarheid voor het honderjarig bestaan van hun bedrijf (1808-1908). Links achter de bomen de muziekkiosk, rechts het wachthuisje van de politie.

Ansicht links, verzonden op 29 augustus 1907 van Brekelmans, Korvel aan De Jonge Jus Maria Beamkens, houthandel, Heerlen.

Aan  het begin van de Korvelseweg in noord-oostelijke richting. Rechts achter de bomen het huidige St. Annaplein. In de verte het begin van de Zomerstraat. Volgens de legger van wegen en voetpaden uit 1872 bestond de Korvelseweg toen uit drie delen: Het Haringseind, dat liep van de Zomerstraat tot aan de Korveldwarsstraat, de Korvelscheweg vanaf de Korveldwarsstraat tot aan de Paterstraat en de Hesperenstraat en Korvel, de rest van deze straat inclusief het huidige Korvelplein. Volgens latere adresboeken uit de negentiende eeuw liep het Haringseind ‘van de weduwe Pierson en Michels tot het straatje tusschen Hofland en Molenzicht’. Dit is ongeveer vanaf het einde van de Zomerstraat tot aan de Paterstraat. De rest van de straat droeg tot en met het plein de naam Korvel. Pas in 1900 is er sprake van de ‘Korvelscheweg’ lopende van het huidige St. Annaplein tot aan het huidige Korvelplein. Aan de rechterzijde van de straat waren in die tijd de volgende winkels: de weduwe L. Andriessen-Levieson in glas en aardewerk, L. Frenkel, ook in glas en aardewerk en de weduwe A.C. van den Hout-Becx boekhandelaarster.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*