Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Heuvel

In 1419 wordt den Hoevel al genoemd, in 1443 ligt er een stede bij die coestraet bij den hovel van tilborch, en zo wordt Hovel in de periode 1419-1556 enkele tientallen keren vermeld. De Heuvel was in die tijd een boerenpleintje met enkele boerderijen, de herberg het Hert en de lindeboom in het midden. Niet alle grond bij de Heuvel was al ontgonnen. In 1444 grenst een huis dat aan de Heuvel staat in het noorden en het zuiden nog aan de gemeijnt en ook de Besterd was nog woeste grond. Ten westen van de Heuvel lag ook nog gemeijnt en ten zuiden ervan lag het Ven. De benaming hovel of hoevel werd in de Kempen vaak gebruikt voor driehoekige pleinen waar boerderijen omheen lagen. De Heuvel wordt door de gemeenteraad in 1881 voor het eerst officieel vastgesteld: van den overweg tot en met de Wed. Van den Broek en de Pijl

Tilburg 26 augustus 1901. Ansichtkaart van de lindeboom Heuvel.De Heuvel in Tilburg is het centrale plein van de stad Tilburg, gelegen midden in het centrum. Vóór 1898 konden Tilburgers alleen op de Heuvel drinkwater halen. Dat was de enige plek waar de gemeente Tilburg sociale voorzieningen aanbracht, zoals een drinkwaterpomp. In 1898 werd de watertoren aan de Bredaseweg gebouwd. Een replica van de drinkwaterpomp is nu terug te vinden op de Oude Markt.

Ansichtkaart rechts, verzonden op 26 augustus 1901 aan Madame Willemien Verschure, Chaussé de Malines 105, Anvers.

In 1994 op 27 april sneuvelde de welbekende lindeboom waar de Heuvel bekend om was. Het gemeentebestuur wilde dit omdat de boom ziek was.

De belangrijkste winkelstraat de Heuvelstraat, komt uit op het Heuvelplein. Aan de overkant bevindt zich de Korte Heuvel.

Ansichtkaart links, verzonden op 24 augustus 1906 aan de weledele heer G. Straasheym, Fijnaart.

Heuvelstraat vanaf de Zomerstraat richting Willem II straat. Rechts de drogisterij van Theodorus van Ierland, na 1919 apotheek-drogisterij, geheel links het woonhuis van wolhandelaar Vincent Wouters. Op straat een kar van bierbottelaar Majoie van de Bredaseweg.

De Heuvelse kerk of Sint-Josephkerk is een neogotische kerk in Tilburg die tussen 1872 en 1889 werd gebouwd. Architect van de kerk was Hendrik Jacobus van Tulder. De kerk bevindt zich aan Heuvelring 122 dicht bij de Heuvel.

De parochie, die zich in de binnenstad bevindt, werd afgesplitst van de Sint-Dionysiusparochie van ’t Heike omdat het aantal parochianen sterk was gegroeid.

Het bouwwerk heeft een monumentale ingangspartij, die onder meer een roosvenster bevat en bekroond wordt door een Sint-Josefbeeld. Het interieur bevat glas-in-loodramen.

Ansichtkaart rechts, verzonden op 31 mei 1937 aan de eerwaarde Zuster van de Marie Christine Kloosterschool in Aubel.

Midden op het Heuvelplein staat het Standbeeld op de Heuvel van koning Willem II. Oorspronkelijk stond het bij het Buitenhof in Den Haag. Het is een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer E.F. Georges. Het werd in Parijs in brons gegoten en op 23 maart 1854 onthuld.

Om onduidelijke redenen werd rond 1920 in Den Haag een comité opgericht dat ijverde voor een nieuw beeld, een replica van het bronzen ruiterstandbeeld van de koning zoals dat op de Place Guillaume II stond in Luxemburg (Willem II was behalve koning van Nederland ook groothertog van Luxemburg). Het beeld dat in Den Haag stond werd door Den Haag aan Tilburg aangeboden en inderdaad verkocht. Op 26 september 1924 werd het onthuld door koningin Wilhelmina.

De kerk is gebouwd in twee fases. De eerste was van 1872-1873, in welk jaar de kerk in gebruik werd genomen. Er was echter te weinig geld om de kerk geheel te voltooien. Van 1887-1889 werd de kerk afgebouwd, waarbij ook de twee 72 meter hoge achthoekige torens werden gebouwd. De kerk wordt beschouwd als één der belangrijkste werken van Van Tulder.

De vier vrouwenfiguren op de hoeken van de hardstenen sokkel zijn zogenaamde allegorieën. Ze stellen voor: het koningschap (met kroon en scepter), de wetgeving (met de wet in de linker- en een pen in de rechterhand), de schoonheid (houdt een lauwerkrans omhoog), en de welvaart (met een hoorn des overvloeds en geldstukken). Op het voetstuk staan onder andere de plaatsen vermeld waar Willem II als militair overwinningen heeft behaald, waaronder Quatre-Bras, Waterloo, Hasselt, en Leuven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*