Categorieën
1801-1900 Iedereen Kwartierstaat Vrouwen van

1855 Maria Petronella van den Broek

bekijk Maria Petronella van den Broek in het dynamisch geneagram

In Oirschot wordt op 17 september 1855 Maria Petronella van den Broek geboren.

Handtekening Maria Petronella van den Broek

Maria trouwt op 29 januari 1879, op 24 jarige leeftijd, met Hendrikus van Asten (1852).

In het jaar duizend acht honderd negen en zeventig, den negenentwintigsten der maand Oktober zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Hendrikus van Asten weduwnaar van Catharina Ebbing oud zevenentwintig jaren, geboren te Tilburg, den tienden der maand Juni een duizend acht honderd en tweeenvijftig van beroep kleermaker wonende alhier meerjarige zoon van Cornelis van Asten wever en Adriana Kroelen beiden wonende alhier en Maria Petronella van den Broek oud vierentwintig jaren, geboren te Oischot den zeventienden der maand September een duizend acht honderd en vijf en vijftig van beroep dienstbode wonende alhier meerjarige dochter van Carel van den Broek en Maria … Wouters beiden overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen persoon aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.
De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.

huwelijksregister-1879

Kinderen van Maria en Hendrikus:

  1. Maria Catharina Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 21 augustus 1880.
  2. Goverdina Maria Josephina van Asten geboren in Tilburg op 18 maart 1882.
  3. Antonia Maria Josepha van Asten geboren in Tilburg op 4 maart 1884.
  4. Karel Henricus Anthonius van Asten geboren in Tilburg op 10 november 1885.
  5. Catharina Maria Francisca van Asten geboren in Tilburg op 29 april 1887.
  6. Antonius Josephus van Asten geboren in Tilburg op 1 maart 1889.
  7. Wilhelmus Antonius Cornelius van Asten geboren in Tilburg op 14 oktober 1891.
  8. Henricus Johannes Wilhelmus van Asten geboren in Tilburg op 6 augustus 1893.

† Maria Petronella van den Broek overlijdt op 5 december 1934, op 79 jarige leeftijd, in Vught.