Categorieën
1801-1900 Generatie 11 Iedereen Parenteel

1887 Cato van Asten

bekijk Catharina Maria Francisca van Asten in het dynamisch geneagramIn Tilburg wordt op 29 april 1887 Catharina Maria Francisca van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Cato van Asten

In het jaar duizend acht honderd zeven-en-tachtig, den negenentwintigsten der maand April is voor ons Jacobus Adrianus Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Hendrikus van Asten oud vier en dertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonde beroep, wonende alhier,op den negenentwintigsten der maand April, een duizend acht honderd zeven-en-tachtig, om drie ure, dez voormiddags, ten zijne huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk worden gegeven de voornamen Catharina Maria Francisca. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Boxtel en Adriaan van Asten oud vijftig jaren, van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, getekend is door ons met hen, except tweede getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1887

Cato trouwt in Tilburg op 23 jarige leeftijd op 3 augustus 1910 met Henricus Adrianus Cornelis de Weert

Heden, den derden Augustus des jaars een duizend negen honderd tien, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen: Henricus Adrianus Cornelis de Weert oud zeven en twintig jaren, geboren te Tilburg van beroep broodbakker wonende alhier meerjarige zoon van Adrianus de Weert, koopman wonende alhier en van Petronella Heerkens, overleden en Catharina Maria Francisca van Asten oud drie en twintig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep wonende alhier, meerjarige dochter van Hendrikus van Asten, kantoorbediende, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, beiden wonende alhier die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan daartoe overleggende:

Huwelijksregister 1910

† Catharina Maria Francisca van Asten overlijdt op 5 januari 1958, op 70 jarige leeftijd, in Tilburg.