Categorieën
Uncategorized

Test

In Caen (Frankrijk) wordt op 4 januari 2010 Romy Besse, dochter van Jenny van Asten (1970) en Johan Besse (1974) geboren.

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Stokhasselt

e Stokhasselt wordt al vanaf het begin van de 15e eeuw veelvuldig genoemd. In 1418 wordt die stochasselt vermeld en in 1429 die Stockhassel strate, gelegen bij de ronde Hasselt. De Stokhasselt is dát gedeelte van de Hasselt, waar een stoc stond. Hiermee is een veldkappelletje bedoeld. Een andere stoc was de Quirijnstoc. Van 1900 tot 1974 is er een Stokhasseltstraat […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Goirke

n 1435 wordt de gemeijnt genaamd dat Goerken vermeld, liggende ten oosten van de Stokhasseltsestraat. Goor is laagland. Aan de noordwestkant van de Veldhoven lag niets dan woeste grond en moeras, zoals de naam Goor al aanduidt. In 1531 wordt melding gemaakt van die Goerkensstraet en in 1534 pacht Aryan van Malsen een boerderij aen de Goerkestraet. De kaart […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Hasselt

n 1418 wordt de Hasselt al genoemd. Hasselt komt van het Oud-Nederlandse woord hasel en betekent hazelbosje of hazelaar. De Hasselt werd voor het eerst op 8 oktober 1881 door de gemeenteraad vastgesteld als het plein bij de Kapel. De Hasseltse kapel of Kapel Onze Lieve Vrouw Visitatie is een kapel die dateert van iets vóór 1536. De kapel is daarmee […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Heikant

e Heikant was oorspronkelijk de meest noordelijke herdgang van Tilburg. Er bestond een driehoeking plein waarom zich in de loop van de 19e eeuw bebouwing begon te ontwikkelen. De leidde tot de oprichting van een parochie in 1871, de bouw van de Mariakerk in 1873 en een bijbehorende pastorie en kloostercomplex. In de 15e en 16e eeuw werd dit […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Oerle

n 1418 wordt vermeld een huzinge in een stede gheheyten Oerle. De herdgang Oerle lag tussen het Korvel, Heuvel en Kerk, Loven en Broekhoven in. In 1454 wordt gesproken over de broechovense ackeren bij Oerle. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 is de Oerlesestraat nog onbenaamd, maar is Oerle de plaats van het huidige Transvaalplein e.o. […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Broekhoven

roekhoven is een van de oudste namen die Tilburg kent. Op 27 december 1309 heeft Walterus Bac van Baescot aan zijn zoon Willelmus overgedragen de antiqua bona de Broechoven. Dat hier over antiqua bona, de oude goederen, wordt gesproken, duidt erop dat Broechoven al langer bestond. Het goed Broechoven was een huis of hof, al […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

‘t Heike

n 1638 vermeld het Heyken ofte Hoocht (Hoogtestraat). De kaart van D. Zijnen uit 1760 heeft de plaatsaanduiding ‘t Heike ter hoogte van de tegenwoordige Heikestraat, welke daar onbenaamd op voorkomt. Op de kadasterkaart van 1832 is ‘t Heike het kleine driehoekige pleintje dat later Piuspark zou worden genoemd, maar nu bekend is onder Piusstraat. Op een Figurative Carte […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Heuvel

n 1419 wordt den Hoevel al genoemd, in 1443 ligt er een stede bij die coestraet bij den hovel van tilborch, en zo wordt Hovel in de periode 1419-1556 enkele tientallen keren vermeld. De Heuvel was in die tijd een boerenpleintje met enkele boerderijen, de herberg het Hert en de lindeboom in het midden. Niet […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Veldhoven

e Veldhoven was de naam voor de oude herdgang en wijk en later het plein dat nu Wilhelminapark heet. Vanaf het begin van de 15e eeuw komen we deze naam veelvuldig in de archieven tegen. In 1418 bijvoorbeeld is er sprake van die hoeve te Velthoven, in 1435 van Velthoven aen de Molenstraet (dat dyefven) […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Korvel

e Korvelseweg is een straat van geschiedenis. Zo liep er ooit een trambaan, was het ooit de belangrijkste toegangspoort naar Breda, was er het eerste postagentschap van heel Nederland en heeft zelfs Vincent van Gogh er gewoond. De wijk Korvel is een van de oudste delen van Tilburg en wordt doorsneden door de Korvelseweg. De […]

Categorieën
home inhoud

Ansichten

Categorieën
2001-2100 Iedereen

2014 Jip van Asten

In Nijmegen wordt op 19 februari 2014 Jip Joris Henricus Martinus van Asten, zoon van Joris Jan van Asten (1974) en Maria de Jager (1983) geboren.

Categorieën
2001-2100 Iedereen

2010 Romy Besse

In Caen (Frankrijk) wordt op 4 januari 2010 Romy Besse, dochter van Jenny van Asten (1970) en Johan Besse (1974) geboren.

Categorieën
Plaatsen

Schout

e schout (Ook Schult, Schulte, Duits: Schultheiss, gelatiniseerd naar scultetus) was het hoofd van het dorpsbestuur van een schoutambt vanaf de hoge middeleeuwen. Ook kon de schout de voornaamste bestuurder zijn binnen een heerlijkheid; hij werd dan aangesteld door de heer om in diens naam te handelen. In een boerenambacht werd de schout ook wel […]

Categorieën
Plaatsen

Schepenbank

  en schepenbank is tijdens het Ancien Régime (oude bestuur) de voorloper van de huidige schepencolleges (bestaande uit een burgemeester en wethouders of schepenen(Wethouder)). Aan het hoofd van een schepenbank staat (naargelang de streek) een meier, schout of baljuw. Hij werd aangesteld door de bezitter van de jurisdictie, doorgaans de dorpsheer. De taken van de […]

Categorieën
Plaatsen

van Diepen

  e geschiedenis van het bedrijf kan het best worden gevolgd tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de wolindustrie in het algemeen en binnen Tilburg in het bijzonder. Daarnaast hebben ook familiale gebeurtenissen en belangen een stempel gedrukt op het bedrijf. Reeds gedurende de middeleeuwen was  in Tilburg sprake van wolenstoffen fabricage in […]

Categorieën
Auto's van

Chevrolet

hevrolet is een door William Durant en Louis Chevrolet opgericht merk. Chevrolet was een bekende coureur afkomstig van Zwitserland. In 1912 lanceerde men de Classic Six, een sedan met een 6 cylindermotor. In 1916 was Chevrolet zo winstgevend dat Durant hoofdaandeelhouder werd bij General Motors en werd daar directeur. Hij lijfde Chevrolet in bij GM. […]

Categorieën
Auto's van

Aero

ero, een in de Tsjechische hoofdstad Praag gevestigde sportvliegtuigbouwer, stapte in 1928 in het avontuur van de sportauto’s. De Aero 10 was het eerste model, met een 499 cc motor van 10 pk. In 1931 werd deze opgevolgd door de 18, 622 cc en 18 pk sterk. Tot 1934 werden er 2575 van gemaakt. Hierna […]

Categorieën
Auto's van

Skoda

n 1895 begonnen de boekhandelaar Václav Laurin en de slotenmaker Václav Klement een fietsenfabriek, die in 1899 motorfietsen en in 1905 auto’s ging produceren. In 1925 fuseerde Laurin & Klement met de fabrikant van spoorwegmateriaal Škoda. In 1945 ging de automobielfabriek zelfstandig verder met behoud van de naam en het logo. De goede reputatie die […]

Categorieën
Auto's van

Ford

enry Ford werd in 1863 geboren en raakte gefascineerd door machines toen hij met een stationaire stoommachine leerde werken. Na verschillende jobs in die branche werd hij in 1891 ingenieur bij de Edison Illuminating Company. Twee jaar later promoveerde hij daar tot hoofdingenieur. Hij begon te experimenteren met benzinemotoren en kreeg eind 1893 een ééncilindermotor […]

Categorieën
home Plaatsen

Alphen

ezicht op de kerktoren van Alphen, 31 oktober 1832. Uit: Herinneringen van de haagsche schutterij te velde 1830-1832, atlas van Abraham van Stolk, Historisch Museum Rotterdam. De schutterij was twee maanden in het dorp gelegerd. Alphen wordt voor het eerst vermeld in 709 n.Chr. Het dorp telde 70 huizen in 1840, met 431 inwoners verdeeld […]

Categorieën
home Plaatsen

Tilburg

e huidige stad Tilburg is gelegen op een hogere rug tussen de naar het noorden uiteen wijkende stroomdalen van de Rielse Leij en Donge in het westen en de Poppelse Leij en Voorste Stroom in het Oosten. Het gebied werd al omstreeks elfduizend jaar geleden bezocht door rondtrekkende nomadenstammen. Hun stenen werktuigen zijn met name […]

Categorieën
Auto's van

Hanomag

anomag (Hannoverische Machinenfabrik AG) was een Duits fabrikant van treinen, auto’s, vrachtwagens, tractoren, grondverzetmachines en andere werktuigen, die zijn oorsprong vindt in Hannover, Duitsland. Tussen 1846 en 1923 produceerde Hanomag stoomlokomotieven. De productie van treinen werd verkocht aan Hensche. Hanomag besloot in 1925 auto’s te produceren, en startte met de 2/10PK (“Kommissbrot” ofwel komiezenbroodje). Dit […]

Categorieën
Auto's van

Amilcar

milcar was een Franse autofabrikant gevestigd in Saint-Denis, die onder het gelijknamige merk auto’s produceerde van 1921 tot 1939. Het merk is bekend geworden door zijn kleinere wagens. De oprichters van het merk, Akar en Lamy, lieten hun namen samenvloeien om tot de uiteindelijke naam van het merk te komen. Met een Amilcar CO, een […]