archief voor ‘Genealogie’ categorie

10
Nov

1842 Bart van Asten

   

bekijk Bart van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 10 november 1842 Johannes Hubertus van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Johannes Hubertus van Asten

Geboorteregister 1842

Bart trouwt in Tilburg op 22 april 1869 met Johanna Lucia Mertens (1847).

Huwelijksregister 1869

Kinderen van Bart en Lucia:

 1. Isabella Sophia van Asten geboren op 30 april 1870 te Tilburg.
 2. Cornelis Josephus van Asten geboren op 15 september 1871 te Tilburg.
 3. Maria Anna van Asten geboren op 8 maart 1873 te Tilburg.
 4. Cornelia Maria van Asten geboren op 26 december 1874 te Tilburg.
 5. Adrianus Johannes van Asten geboren op 5 januari 1877 te Tilburg.
 6. Alphonsus Adrianus van Asten geboren op 25 mei 1878 te Tilburg.
 7. Adrianus Josephus van Asten geboren op 29 oktober 1880 te Tilburg.
 8. Henricus Franciscus van Asten geboren op 26 oktober 1882 te Tilburg.
 9. Theresia Cornelia van Asten geboren op 12 februari 1884 te Tilburg.
 10. Catharina Maria van Asten geboren op 6 februari 1886 te Tilburg.
 11. Antonius van Asten  geboren op 23 augustus 1887 te Tilburg.
 12. Fanciscus Dionijsius van Asten geboren op 23 september 1889 te Tilburg.
 13. Cornelius Hubertus van Asten geboren op 14 maart 1891 te Tilburg.
 14. Wilhelmus Antonius Cornelius van Asten geboren op 18 februari 1895 te Tilburg.

† Johannes Hubertus van Asten overlijdt op 24 november 1926, op 84 jarige leeftijd, in Tilburg.

Overlijdensregister 1926

Verzenden, moment....
25
Mei

1840 Toon van Asten

   

bekijk Toon van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 25 mei 1840 Wilhelmus Antonius Johannes van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Wilhelmus Antonius Johannes van Asten

† Wilhelmus Antonius Johannes van Asten overlijdt op 12 januari 1910, op 69 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
4
Okt

1837 Ad van Asten

   

bekijk Ad van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 4 oktober 1837 Adriaan van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Adrianus van Asten

† Adriaan van Asten overlijdt op 22 januari 1905, op 67 jarige leeftijd, in Tilburg..

Verzenden, moment....

bekijk Servaas van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 januari 1833 Johannes Servatius van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Johannes Servaas van Asten

† Johannes Servatius van Asten overlijdt op 10 juni 1910, op 77 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
1
Apr

1830 Jan van Asten

   

bekijk Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 1 april 1830 Johannes Cornelis van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

† Johannes Cornelis van Asten overlijdt op 9 februari 1914, op 83 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 15 april 1806 Cornelius van Asten, zoon van Servaas van Asten (1761) en Elisabeth Horsten (1767) geboren.

Handtekening van Cornelis

doopboek-1797-1810-rk

Op 7 mei 1829 trouwt Cornelis, op 23 jarige leeftijd met Adriana Kroelen (1806).

huwelijksregister-1829

In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den zevenden der maand Mei om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg, provincie Noord-Braband, Cornelis van Asten, oud drie en twintig jaren, gedoopt te Tilburg, den zeventienden, der maand April, des Jaars een duizend acht honderd en zes, en uitoefende het bedrijf van wever, wonende te Tilburg meerderjarige zoon van Servaas van Asten van beroep wever wonende te Tilburg en van Elisabeth Horsten wonende te Tilburg En ter andere zijde Adriana Kroelen, oud twee en twintig Jaren, gedoopt te Tilburg, den veertienden der maand Augustus, des Jaars een duizend acht honderd en zes wonende te Tilburg, van beroep lakenpluister, meerderjarige Dochter van Johannes Kroelen van beroep wever wonen wonende te Tilburg en van Margaretha van Eijk wonende te Tilburg welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente zonder eenige verhindering zijn geschiedt, te weten: de eerste Zondag den Zes en twintigsten April en de tweede Zondag daaraanvolgende den Derden Mei dezes jaars.

Kinderen van Cornelis en Adriana:

 1. Johannes Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1830.
 2. Sophia van Asten geboren in Tilburg in 1831.
 3. Johannes Servaas van Asten geboren in Tilburg in 1833.
 4. Isabella van Asten geboren in Tilburg in 1834.
 5. Johanna van asten geboren in Tilburg in 1834.
 6. Wilhelmina van Asten geboren in Tilburg in 1836.
 7. Adriaan van Asten geboren in Tilburg in 1837.
 8. Wilhelmus Antonius Johannes van Asten geboren in Tilburg in 1840.
 9. Johannes Hubertus van Asten geboren in Tilburg in 1842.
 10. Maria Philomena van Asten geboren in Tilburg in 1844.
 11. Marinus van Asten geboren in Tilburg in 1848.
 12. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1852.

† Cornelis van Asten overlijdt op 13 maart 1891, op 85 jarige leeftijd, in Tilburg.

overlijdensregister 1891

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den veertienden der maand Maart, zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Johannes Cornelis van Asten oud zestig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, zoon en Josephus Brekelmans oud acht en veertig jaren, van beroep smid, wonende alhier, neef van de overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den dertienden der maand Maart, een duizend acht honderd een en negentig, om vier ure des namiddags, binnen deze gemeente overleden is: Cornelis van Asten, weduwnaar van Adriana Kroelen oud vier en tachtig jaren, van beroep zonder, geboren te Tilburg en wonende aldaar wijk Korvel, zoon van Servaas van Asten en van Elisabeth Horsten, beiden overleden. En hebben  wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

Verzenden, moment....
21
Jan

1761 Servaas van Asten

   

bekijk Servaas van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 21 januari 1761 Servaas van Asten, zoon van Servatius Cornelis van Asten (1718) en Anna Maria Snelle (1722) geboren.

21 januari 1761 Servatius ... ...: Servatij van Asten en Anne Marie Snel ... ... Petronella Kolen

Servaas trouwt op 9 mei 1790 in Tilburg met Catharina den Ouden (1762).

trouwboek-1787-1801

Den 24 April 1790 zijn ondertrouwd Servaas van Asten J:M: gebooren alhier te Tilburg en woonende alhier in’t Laar met Catharina den Ouden, J:D: medegeboren alhier te Tilburg, en woonende alhier, aan de Veldhoven. NB de bruidebon verklaarde 20 jaren oud en altijd roomsch geweest te zijn, zijn ouders overleeden, geassisteerd met zijn broeder Johannes Servaas van Asten, die ’t overige meedegetuigde. De bruid verklaarde 26 jaren oud en altijd roomsch geweest te zijn, geassisteerd met haar vader Anthonij den Ouden, die in ’t huwelijk consisteerde en ’t overige meedegetuigde. Bovenstaande Bruidegom en Bruid zijn alhier getrouwdt den 9 Meij 1790. De trouwbrief overgegeven.

Kinderen van Servaas en Catharina:

 1. Johannes Servaas van Asten
 2. Jan Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1792
 3. Laurentius van Asten geboren in Tilburg in 1793
 4. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1795

Servaas trouwt op 1 mei 1797 in Tilburg met Izabella Horsten (1767).

trouwboek-1796-1801

Servaas van Asten, weduwenaar van wijlen Catharina den Ouden, gebooren en wonende alhier, van professie wever en Izabella Horstens meerjaarige jonge dochter gebooren en woonende als …… , verklaard geen ouders meer te hebben, zijn ingeschreven om Actum Tilburg den vijftienden April 1700 zeven en negentig.

Kinderen van Servaas en Izabella:

 1. Servatius van Asten geboren in Tilburg in 1798
 2. Josephus van Asten geboren in Tilburg in 1799
 3. Maria Cornelia van Asten geboren in Tilburg in 1801
 4. Joannes Baptista van Asten geboren in Tilburg in 1804
 5. Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1806
 6. Pieter Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1807

† Servaas van Asten overlijdt op 28 juni 1830, op 69 jarige leeftijd, in Tilburg.

overlijdensregister-1830

In het jaar een duizend acht honderd dertig, den acht en twintigsten der maand Juny om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, provincie Noord-Braband, Laurens van Asten van beroep Wever oud zeven en dertig jaren zoon, van den overledenen, en Johannes van Zantvoort van beroep landbouwer oud een en veertig jaren gebuur van den overledenen, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat op Maandag den acht en twintigsten der maand Juny achttien honderd en dertig, om half negen ure des voormiddags is overleden Servaas van Asten, van beroep wever oud negen en zestig jaren, geboren te Tilburg provincie Noord-Braband wonende te Tilburg Laar N: 210 Zoon van Servaas van Asten en van Anna Maria Snellen beide overleden zijnde den overledenen eerder wrduwenaar van Catharina den Ouden, en  laatst echtgenoot van Isabella Horsten en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelfde met ons geteelend, behalve den tweede comparant, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Verzenden, moment....

bekijk Servatius Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 januari 1718 Servatius Cornelis van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Doopboek 1696-1726

Servatius trouwt op 20 februari 1746 in Tilburg met Anna Maria Snelle (1722).

Trouwboek 1746-1759

Den 5 feb 1746 zijn ondertrouwt Servaas van Asten j:m: oud 28 jaren geboortig van Tilburg wonende in den Berkendijk de ouders overleden, geassisteerd met zijn halve broeder Peter van Asten het zelve medegetuijgende met Anna Marie Snelle j:d: oud 24 jaren geboortig van Tilburg, wonende in den Berkendijk geassisteert met haar halve broeder Willem Peter Snelle: instaande voor het consent van de moeder, en getrouwt den 20 feb 1746 de trouw attestatie overgegeven.

Kinderen van Servaas en Anna:

 1. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 30 november 1747.
 2. Petronella van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1749.
 3. Johannes van Asten geboren omstreeks 1751.
 4. Adriana van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1753.
 5. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 15 januari 1756.
 6. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 22 oktober 1757.
 7. Servaas van Asten geboren te Tilburg op 21 januari 1761.
 8. Joanna van Asten.

† Servatius Cornelis van Asten overlijdt op 16 september 1760, op 42 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1754-1760

Verzenden, moment....

bekijk Johannes van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 11 september 1711 Johannes van Asten, zoon van Gerrit Jan van Asten (1679) en Elisabeth Jan Spoormans  geboren.

doopboek 1696-1726 RK

Johannes trouwt op 20 februari 1735 op 24 jarige leeftijd met Lisebeth Heijmans.

trouwboek 1733-1746

Jan van Asten J:M: Oud 24 jaren geboortig van Tilburg wonende op de Velthoven zeggende geen ouders te hebben geassisteert met Francis van Roij ’t zelve medegetuijgende Met Lisebeth Heijmans J:D: Oud 24 jaren geboortig van Tilburg wonende op de Velthoven zeggende de ouders overleden geassisteert met haar neef . Geijs van Beurden ’t zelve mede getuijgende zijn in ondertrouw opgenomen, den 5 febr 1735 en na de drie huwelijkse proclamatiën openlijk getrouwt den 20 febr 1735 dito een trouwattestatie gegeven

Verzenden, moment....
23
Mei

1704 Joannes van Asten

   

bekijk Joannes van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 23 mei 1704 Joannes van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Verzenden, moment....
9
Apr

1701 Petrus van Asten

   

bekijk Petrus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 april 1701 Petrus van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

doopboek 1696-1726

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 19 mei 1698 Cornelis van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Verzenden, moment....
1
Jan

1695 Jan van Asten

   

bekijk Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1695 Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Jan trouwt op 14 oktober 1725 op circa 30 jarige leeftijd met Jenne Catrijn  Leemans.

Verzenden, moment....

bekijk Mattheus Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 september 1688 Mattheus Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Mattheus trouwt op 19 oktober 1716 op 28 jarige leeftijd met Johanna Maria Vijgen.

Matthijs van Asten jonghman out 26 jaren geboortigs van Tilburgs, ende woonachtigs binnen de stat Breda met Johanna Maria Vijgen J:D: out 24 jaren geassisteert met Jan Vijgen haren broeder vermits haar ouders doot (sijn) en geen voogden is hebbende sijn innegschreve omme etc actum den derden october sventienhondert sestien coram C de Bont et Adriaen Hosemans (marge:) getrout den 17 october 1716 coram .. et Hosemans,

Mattheus en Johanna emigreren op 6 februari naar oud Turnhout.

Verzenden, moment....

bekijk Huibert Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 8 december 1682 Huibert Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Verzenden, moment....
Pagina 2 van 41234