archief voor ‘Generatie 05’ categorie

bekijk Jan Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1656 wordt Jan Jan Peter van Asten, zoon van Jan Peter van Asten (1618) geboren.

 

 

 

 

Jan trouwt op 18 september 1677 in Tilburg, op 21 jarige leeftijd met Maria Jan van Eeten (1657).

Trouwboek 1677-1678 Jan Jan Peter van Asten en Maria Jan van Eeten

Jan Jans van Asten J:m: out 21 jaeren geassisteert met sijnen vader, Maria Jan van Eeten J:D: out 20 jaren geassisteert met haren vader beijde geboortich binnen Tilborch ende beijde woonagtich aen Hoeven sijn wettelijck etc Actum 4 september 1677 suscp Versteegh et Keijsers

Kinderen van Jan en Maria v E.:

 1. Peternel van Asten geboren in Tilburg op 13 november 1674.
 2. Cornelis Jansz van Asten geboren in Tilburg op 6 april 1678.
 3. Gerrit Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1679.
 4. Huibert Jan van Asten geboren in Tilburg op 8 december 1682.

Jan trouwt in Tilburg op 16 juli 1687 op 31 jarige leeftijd met Maria Cornelis Heykants.

Trouwboek 1679-1712 Jan Jan Peter van Asten en Maria Cornelis Heykants

Jan Peters Van Asten wed.er wijlen Maria Jan van Eeten geboortigh van Tilborgh ende woondende aen de Hoeven met Maria Cornelis Heijkants wed.e van Matthijs Jan Eeltjens wonende tot Corvel sijn geiungert omme coo Actum ut s(up)r(a) coram Otterinck St Nieukerk getrouwt den 16 julij 1687 cooram ut supra

Kinderen van Jan en Maria H.:

 1. Mattheus Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 september 1688.
 2. Marij Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 november 1689.
 3. Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1695.
 4. Johan Servaas van Asten.
 5. Adriana Jan van Asten.
 6. Johanna van Asten.
 7. Elisabeth van Asten.

† Jan Jan Peter van Asten overlijdt op 9 februari 1725, op 68 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1725-1731

Verzenden, moment....

bekijk Maria Jan Peters van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks …. wordt Maria Jan Peters van Asten, dochter van Jan Peter van Asten (1618) geboren.

† Maria Jan Peters van Asten overlijdt op 18 december 1689, als jonge dochter, in Tilburg.

Begraaflijst 1686-1700

Verzenden, moment....

bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 augustus 1606 Laureijs Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Alphen, akten van doop, trouw en geboorte 1604-1636

Laureijs trouwt op 12 mei 1637 met Barbara Oogiers.

Alphen akten van doop trouw en begraven

May 12  Contracterunt sponsalia et matrimonium Andreas Adriani et Johanna pauli princsen testes Louis van Asten et Guinandus van Asten Eodem Die Contracterunt sponsalia et matrimonium Laurentius van Asten et Barbara Ogiers testes Andreas Adriaenssen et Guinandus van Asten

Mei 12  komen trouwbeloften en huwelijk overeen  Andreas Adriaenszn en Johanna paulsdr princsen getuigen Louis van Asten en Guinandus van Asten. Op dezelfde dag komen trouwbeloften en huwelijk overeen  Laurentius van Asten en Barbara Ogiers getuigen Andreas Adriaenssen en Guinandus van Asten

Kind van Laureijs en Barbara:

 1. Anna van Asten geboren op 11 april 1638 te Alphen.

Laureijs trouwt op 4 juni 1639 met Joanna Adriaensdr Janbruers.

Alphen akten van doop trouw en begraven

Kinderen van Laureijs en Joanna:

 1. Henrick Laureijszn van Asten geboren op 7 oktober 1640 te Alphen.
 2. Jan Laureijszn van Asten geboren op 6 februari 1642 te Alphen.
 3. Adriaen Laureijszn van Asten geboren op 25 maart 1644 te Alphen.
 4. Cornelis Laureijszn van Asten geboren op 28 januari 1646 te Alphen.
 5. Philips Laureijszn van Asten geboren op 14 mei 1648 te Alphen.
 6. Peeter Laureijszn van Asten geboren op 19 november 1652 te Alphen.
 7. Louis Laureijszn van Asten geboren op 22 juni 1657 te Alphen.
 8. Cornelia Laureijs van Asten geboren op 24 april 1659 te Alphen.

† Laureijs Henricxzn van Asten overlijdt op 16 juli 1665, op 59 jarige leeftijd, in Alphen.

Verzenden, moment....

bekijk Maria van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 12 april 1603 Maria Henricx van Asten, dochter van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Alphen doopboek 1602-1609

Henrick van Asten 12 april 1603 { Maria, Anna Mic(h)iels(en)dr wieck geboortig van tilburg – es gelovige (getugen) hubert de Wael, Cornelis van Asten, Adriaen van Asten, Willem van Asten.

Verzenden, moment....

bekijk Jacques van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 maart 1600 Jacques Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Jacques trouwt met Angela de Roy (1615).

Kinderen van Jacques en Angela:

 1. Guilliam van Asten.
 2. Maria van Asten.
 3. Catharina van Asten.
 4. Henric van Asten.
 5. Anna van Asten.
 6. Huybreght van Asten.
 7. Cornelia van Asten.
 8. Adriana van Asten.
Verzenden, moment....

bekijk Cornelis Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen in 1597 wordt Cornelis Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Cornelis trouwt op 23 januari 1619 met Geertruyd Jan Gerrit Embrecht de Canter.

Doop en trouwboek 1615-1621

Kinderen van Cornelis en Geertruyd:

 1. Dymphna van Asten geboren op 6 november 1619 te Alphen.
 2. Joanna van Asten geboren op 11 oktober 1620 te Alphen.
 3. Joanna van Asten geboren op 24 maart 1622 te Alphen.
 4. Maria van Asten geboren op 28 mei 1623 te Alphen.
 5. Elisabeth van Asten geboren op 28 december 1627 te Alphen.
 6. Elisabeth van Asten geboren op 6 maart 1629 te Alphen.
 7. Jan van Asten geboren op 23 oktober 1630 te Alphen.

† Cornelis Henricxzn van Asten overlijdt op 25 juni 1637, op 40 jarige leeftijd, in Alphen.

Alphen akten doop, trouw en overlijden 1637-1653

Verzenden, moment....