archief voor ‘Generatie 06’ categorie

1
Jan

1695 Jan van Asten

   

bekijk Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1695 Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Jan trouwt op 14 oktober 1725 op circa 30 jarige leeftijd met Jenne Catrijn  Leemans.

Verzenden, moment....

bekijk Marij Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 november 1689 Marij Jan van Asten, dochter van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Verzenden, moment....

bekijk Mattheus Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 september 1688 Mattheus Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Mattheus trouwt op 19 oktober 1716 op 28 jarige leeftijd met Johanna Maria Vijgen.

Matthijs van Asten jonghman out 26 jaren geboortigs van Tilburgs, ende woonachtigs binnen de stat Breda met Johanna Maria Vijgen J:D: out 24 jaren geassisteert met Jan Vijgen haren broeder vermits haar ouders doot (sijn) en geen voogden is hebbende sijn innegschreve omme etc actum den derden october sventienhondert sestien coram C de Bont et Adriaen Hosemans (marge:) getrout den 17 october 1716 coram .. et Hosemans,

Mattheus en Johanna emigreren op 6 februari naar oud Turnhout.

Verzenden, moment....

bekijk Huibert Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 8 december 1682 Huibert Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis Jansz van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg (Korvel) wordt op 6 april 1678 Cornelis Jansz van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) geboren.

Cornelis trouwt in Tilburg op 5 augustus 1699 met Joanna Maria Jan van Gils (1681).

trouwboek 1671-1701 Cornelis Jansz van Asten en Joanna Maria Jan van Gils 05-08-1699

Cornelis Jansz van Asten. J M Oudt 21 jaar. Geassisteert met zijn vader Jan van Asten. Wonende in Corvel met Joanne Marij Jansz van Gils J:d Oudt 20 jaar geassiteert met haar vader Jan van Gils wonende in’t Nieuwlant beide geboren in Tilburg. Ondertrouwt den 10 Julij getrouwd den 5 Aug

Kinderen van Cornelis en Joanna:

 1. Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 19 mei 1698.
 2. Maria van Asten geboren in Tilburg op 2 mei 1700.
 3. Petrus van Asten geboren in Tilburg op 9 april 1701.
 4. Joannes van Asten geboren in Tilburg op 23 mei 1704.
 5. Joanna Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 18 juli 1706.
 6. Joanna Maria van Asten geboren in Tilburg op 8 augustus 1708.
 7. Coleta van Asten geboren in Tilburg op 31 mei 1711.
 8. Wilhelminus van Asten geboren in Tilburg op 19 juli 1713.
 9. Arnoldus van Asten geboren in Tilburg op 30 augustus 1715
 10. Servatius Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 9 januari 1718.
 11. Guillelmus van Asten.

Cornelis trouwt in Tilburg op 9 september 1720 met Cornelia Gerart Hutten (1691).

Trouwboek Cornelis Jansz van Asten en Cornelia Gerart Hutten 9 september 1720

Cornelis Janszn van Asten weduwnaar van wijlen Jenne Maria van Gils, geboortigs ende woonachtige alhier met Cornelia Gerart Hutten J:D: out ….. twintigs jaren geboortigs ende woonachtigs alhier aande Corvel zijn ….. tweede Augustij zeventien hondert ende twintigs, …… Alterink en Glasmans

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

 1. Gerardus van Asten geboren te Tilburg op 15 augustus 1721.
 2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 17 augustus 1722.
 3. Petrus van Asten geboren te Tilburg op 4 november 1723.
 4. Joanna Elisabeth van Asten geboren te Tilburg op 26 juni 1725.
 5. Joannes van Asten geboren te Tilburg op 21 mei 1732.
 6. Dijmphna van Asten geboren te Tilburg op 3 mei 1734.

† Cornelis Jansz van Asten overlijdt op 25 januari 1735, op 56 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1732-1746 Cornelis Jansz van Asten 25-01-1735

Verzenden, moment....

bekijk Gerrit Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1679 Gerrit Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Gerrit trouwt in Tilburg op 19 oktober 1710 op 31 jarige leeftijd met Elisabeth Jan Spoormans.

Gerrit Jan van Asten J.M. oud 31 jaar zijn ouders overleden, geboren tot Tilburg en wonende aan de Korvel met Elisabeth Jan Spoormans J.D. oud 25 jaar geboortig van Hoogloon met consent van haar ouders. Wonende alhier aen Veldhoven 5 jaar hier gewoont hebbende Ondertrouwt den 2 octob. Getrouwd den 19 dito

Kinderen van Gerrit en Elisabeth:

 1. Joannes van Asten geboren op 11 september 1711 te Tilburg.
Verzenden, moment....

bekijk Peternel Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 13 november 1674 Peternel Jan van Asten, dochter van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

 

Verzenden, moment....

bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 7 oktober 1640 Henrick Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1640 Alphen akten van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Louis Laureijszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 22 juni 1657 Louis Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1657 Alphen, akten van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Philips Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 14 mei 1648 Philips Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1648 Alphen, akte van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Adriaen Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 25 maart 1644 Adriaen Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1644 Alphen, akte van doop, trouw en begraven

† Adriaen Laureijszn van Asten overlijdt op 8 januari 1720, op 75 jarige leeftijd, in Alphen.

Verzenden, moment....

bekijk Jan Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 februari 1642 Jan Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1642 Alphen, akte van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 28 januari 1646 Cornelis Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

 

 

28 ian baptisatus est Cornelius filius Laureijsius van Asten et Joanne A[driaens]Dr / suscept[ores] Adrianus —un janbruers et Francisca onderdal

28 jan is gedoopt Cornelius zoon van Laureijsius van Asten en Joanne A[driaens]Dr / peter en meter Adrianus —-un Janbruers en Francisca Onderdal

1646 Alphen, akte van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Dymphna van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 november 1619 Dymphna van Asten, dochter van Cornelis Henricxzn van Asten (1597) en Geertruyd Jan Gerrit Embrecht de Canter geboren.

 

 

6 novemb baptisata est prolis conelis henrici van asten es ligitima filia Vroue Geertruijt —-  —– Dymna. susceptorimus —- —- et maria —— van asten

Alphen akten van doop, trouw en overlijden 1604-1636

Dymphna trouwt op 29 oktober 1639 met Petrus Berkelmans.

Alphen akten van doop, trouw en overlijden 1637-1653

Contracterunt Sponsalia est matrimonium dispensatio proclamationibus coram me et testibus Petrus Brekelmans et Dymphna van Asten testes wijnandus van Asten et petrus pauli princen

Komen voorgenomen huwelijk overeen met ontheffing van afkondiging in aanwezigheid van mij en getuigen petrus Berkelmans en Dymphna van Asten  getuigen Wijnandus van Asten en petrus paulus princen

Verzenden, moment....