archief voor ‘Generatie 11’ categorie

6
Aug

1893 Harry van Asten

   

bekijk Henrikus J.W. van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 6 augustus 1893 Henricus Johannes Wilhelmus van Asten, zoon van Hendricus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Harry van Asten

In het jaar duizend acht honderd drie-en-negentig, den zevenden der maand Augustus is voor ons Johannus Maria Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Hendrikus van Asten oud een en dertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonde beroep, wonende alhier,op den zesden der maand Augustus, een duizend acht honderd drie-en-negentig, om vier ure, des namiddags, ten zijne huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht; aan welk worden gegeven de voornamen Henricus Johannes Wilhelmus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus van … oud acht en dertig jaren, van beroep metselaar en Adrianus van Asten oud vijf en vijftig van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen, except tweede getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1893

Henricus trouwt op 36 jerige leeftijd op 5 november 1929 met Catharina van Baest

Huwelijksregister 1929

Heden vijf November negentien honderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Henricus Joannes Wilhelmus van Asten oud zes en dertig jaren, geboren te Tilburg van beroep boekhouder, wonende alhier, meerjarige zoon van Hendrikus van Asten, overleden, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende te Vught en Catharina Maria Paulina van Baest oud acht en dertig jaren, geboren  te Tilburg zonder beroep, wonende alhier, meerjarige dochter van Adrianus van baest, meesterknecht, wonende alhier, en van Maria Theresia Janssens, overleden

Kinderen van Henricus en Catharina:

  1. Henricus Adrianus Carolus van Asten geboren in Tilburg op 16 november 1931.
  2. Adrianus Maria van Asten geboren in Tilburg op 26 december 1933.

† Henricus Johannes Wilhelmus van Asten overlijdt op 20 juni 1959, op 65 jarige leeftijd, in Schijndel.

Verzenden, moment....
29
Apr

1887 Cato van Asten

   

bekijk Catharina Maria Francisca van Asten in het dynamisch geneagramIn Tilburg wordt op 29 april 1887 Catharina Maria Francisca van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Cato van Asten

In het jaar duizend acht honderd zeven-en-tachtig, den negenentwintigsten der maand April is voor ons Jacobus Adrianus Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Hendrikus van Asten oud vier en dertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonde beroep, wonende alhier,op den negenentwintigsten der maand April, een duizend acht honderd zeven-en-tachtig, om drie ure, dez voormiddags, ten zijne huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk worden gegeven de voornamen Catharina Maria Francisca. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Boxtel en Adriaan van Asten oud vijftig jaren, van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, getekend is door ons met hen, except tweede getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1887

Cato trouwt in Tilburg op 23 jarige leeftijd op 3 augustus 1910 met Henricus Adrianus Cornelis de Weert

Heden, den derden Augustus des jaars een duizend negen honderd tien, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen: Henricus Adrianus Cornelis de Weert oud zeven en twintig jaren, geboren te Tilburg van beroep broodbakker wonende alhier meerjarige zoon van Adrianus de Weert, koopman wonende alhier en van Petronella Heerkens, overleden en Catharina Maria Francisca van Asten oud drie en twintig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep wonende alhier, meerjarige dochter van Hendrikus van Asten, kantoorbediende, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, beiden wonende alhier die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan daartoe overleggende:

Huwelijksregister 1910

† Catharina Maria Francisca van Asten overlijdt op 5 januari 1958, op 70 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
10
Nov

1885 Karel van Asten

   

bekijk Karel Henricus Anthonius van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 10 november 1885 Karel Henricus Antonius van Asten, zoon van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Karel van Asten

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den elfden der maand November, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Bergerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Hendrikus van Asten, oud drie en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende alhier, op den tienden der maand November, een duizend acht honderd vijf en tachtig, om vier ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Karel Henricus Antonius. Deze aangifte is gedaan in tegenwoorfdigheid van: Adrianus van Asten oud acht en veertig jaren, van beroep arbeider, en Bernardus van Amelsfort, oud een en dertig jaren, van beroep wever beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan den verschenen persoon en getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen except eerste getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1885

† Karel Henricus Antonius van Asten overlijdt op 22 februari 1943, op 57 jarige leeftijd, in Wuustwezel.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelia Johanna van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 12 februari 1885 Cornelia Johanna van Asten, dochter van Marinus van Asten (1848) en Anna Catharina Meeusen (1845) geboren.

† Cornelia Johanna van Asten overlijdt op 25 februari 1969, op 84 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
4
Mrt

1884 Tonia van Asten

   

bekijk Tonia van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 4 maart 1884 Antonia Maria Josepha van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den vierden der maand Maart, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Bergerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Hendrikus van Asten, oud een en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende alhier, op den vierden der maand Maart, een duizend acht honderd vier en tachtig, om half een ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Antonia Maria Josepha. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Adriaan van Asten oud zed en veertig jaren, van beroep arbeider, en Bernardus van Amelsfort, oud negen en twintig jaren, van beroep fabriekwerker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan den verschenen persoon en getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen except eerste getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1884

† Antonia Maria Josepha van Asten overlijdt op 18 februari 1965, op 81 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Maria Allegonda van asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 8 september 1883 Maria Allegonda van Asten, dochter van Marinus van Asten (1848) en Anna Catharina Meeusen (1845) geboren.

† Maria Allegonda van Asten overlijdt op 26 december 1962, op 79 jarige leeftijd, in Oosterhout.

Verzenden, moment....
18
Mrt

1882 Dina van Asten

   

bekijk Dina van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 18 maart 1882 Goverdina Maria Josephina van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

In het jaar een duizend acht honderd twee-en-tachtig, den twintigsten der maand Maart is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Hendrikus van Asten oud negen en twintig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonder beroep wonende alhier op den achttienden der maand Maart, een duizend acht honderd twee-en-tachtig, om elf ure, des voormiddags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Goverdina Maria Josephina Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Asten oud vierenveertig jaren, van beroep arbeider en Bernardus van Amelsfort oud zeven en twintig jaren, van beroep wever beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

Geboorteregister 1882

† Goverdina Maria Josephina van Asten overlijdt op 18 oktober 1971, op 89 jarige leeftijd, in Bladel.

Verzenden, moment....
15
Sep

1871 Jos van Asten

   

bekijk Cornelis Josephus van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 15 september 1871 Cornelis Josephus van Asten, zoon van Johannes Hubertus van Asten (1842) en Johanna Lucia Mertens (1847) geboren.

handtekening Cornelis Hubertus van Asten

Cornelis trouwt in Tilburg met Anna Wolfs

Kinderen van Cornelis en Anna:

 1. Hubertus Josephus van Asten geboren op 9 mei 1897 te Tilburg.
 2. Sophia Johanna Maria van Asten geboren op 9 september 1898 te Tilburg.
 3. Carolus Henricus Maria van Asten geboren op 12 oktober 1899 te Tilburg.
 4. Jacobus Antonius Josephus van Asten geboren op 23 december 1900 te Tilburg.
 5. Julianus Antonius Maria van Asten geboren op 8 januari 1902 te Tilburg.
 6. Jacoba Josepha Anna Maria van Asten geboren op 9 juni 1903 te Tilburg.
 7. Leo Nicolaas Maria van Asten geboren op 3 december 1905 te Tilburg.
 8. Emma Gertruda Maria van Asten geboren op 3 mei 1907 te Tilburg.

† Cornelis Josephus van Asten overlijdt op 17 november 1938, op 67 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....