Categorieën
Plaatsen

Schout

e schout (Ook Schult, Schulte, Duits: Schultheiss, gelatiniseerd naar scultetus) was het hoofd van het dorpsbestuur van een schoutambt vanaf de hoge middeleeuwen. Ook kon de schout de voornaamste bestuurder zijn binnen een heerlijkheid; hij werd dan aangesteld door de heer om in diens naam te handelen. In een boerenambacht werd de schout ook wel […]

Categorieën
Plaatsen

Schepenbank

  en schepenbank is tijdens het Ancien Régime (oude bestuur) de voorloper van de huidige schepencolleges (bestaande uit een burgemeester en wethouders of schepenen(Wethouder)). Aan het hoofd van een schepenbank staat (naargelang de streek) een meier, schout of baljuw. Hij werd aangesteld door de bezitter van de jurisdictie, doorgaans de dorpsheer. De taken van de […]

Categorieën
Plaatsen

van Diepen

  e geschiedenis van het bedrijf kan het best worden gevolgd tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de wolindustrie in het algemeen en binnen Tilburg in het bijzonder. Daarnaast hebben ook familiale gebeurtenissen en belangen een stempel gedrukt op het bedrijf. Reeds gedurende de middeleeuwen was  in Tilburg sprake van wolenstoffen fabricage in […]

Categorieën
home Plaatsen

Alphen

ezicht op de kerktoren van Alphen, 31 oktober 1832. Uit: Herinneringen van de haagsche schutterij te velde 1830-1832, atlas van Abraham van Stolk, Historisch Museum Rotterdam. De schutterij was twee maanden in het dorp gelegerd. Alphen wordt voor het eerst vermeld in 709 n.Chr. Het dorp telde 70 huizen in 1840, met 431 inwoners verdeeld […]

Categorieën
home Plaatsen

Tilburg

e huidige stad Tilburg is gelegen op een hogere rug tussen de naar het noorden uiteen wijkende stroomdalen van de Rielse Leij en Donge in het westen en de Poppelse Leij en Voorste Stroom in het Oosten. Het gebied werd al omstreeks elfduizend jaar geleden bezocht door rondtrekkende nomadenstammen. Hun stenen werktuigen zijn met name […]