archief voor ‘Kwartierstaat’ categorie

14
Mei

1974 Joris van Asten

   

bekijk Joris van asten in het dynamisch geneagram
In Callantsoog wordt op 14 mei 1974 Joris Jan Rudolf van Asten, zoon van Harry van Asten (1931) en Els Fransen (1942) geboren.

Op 8 januari 2014 trouwt Joris, op 39 jarige leeftijd met Maria de Jager (1983)

Kinderen van Joris:

 1. Max van Asten geboren in Zutphen op 3 april 2002.
 2. Noah van Asten geboren in Nijmegen op 6 november 2007.
 3. Levi van Asten geboren in Nijmegen op 29 juli 2009.
 4. Jip van Asten geboren in Nijmegen op 19 februari 2014.

stamreeks van Joris van Asten

Verzenden, moment....
6
Mei

1966 Odette Koenis

   

bekijk Odette Koenis in het dynamisch geneagram

In Uithoorn wordt op 6 mei 1966 Odette Koenis, dochter van Fred Koenis en José geboren.

Odette is sinds 1998 samen met Paul van Asten (1965).

Kinderen van Odette en Paul:

1. Eva van Asten geboren in Amstelveen op 15 september 1999.
2. Thom van Asten geboren in Amstelveen op 6 augustus 2001.

Verzenden, moment....
17
Apr

1965 Paul van Asten

   

bekijk Paul van Asten in het dynamisch geneagram
In Amstelveen wordt op 17 april 1965 Paul van Asten, zoon van Ad van Asten (1933) en Susanne Wimmer geboren.

Paul is sinds 1998 samen met Odette Koenis (1966).

Kinderen van Paul en Odette:

 1. Eva van Asten geboren in Amstelveen op 15 september 1999.
 2. Thom van Asten geboren in Amstelveen op 6 augustus 2001.
Verzenden, moment....
3
Apr

1942 Els fransen

   

bekijk Elisabeth Mathia Gerarda Maria Fransen in het dynamisch geneagram

In Deurne wordt op 3 april 1942 Elisabeth Mathia Gerarda Maria Fransen, dochter van Josephus Hubertus Maria Fransen (1915) en Gertruda Jacoba Maria Elisabeth Reijnen (1915) geboren.

Els trouwt in Ede op 30 juni 1967 met Ruud Klein Onstenk (1938).

Kinderen van Els en Ruud:

 1. Annemiek Klein Onstenk geboren in Bilthoven op 16 oktober 1968.

Els trouwt in Ophemert op 11 mei 1970 met Harry van Asten (1931).

Kinderen van Els en Harry:

 1. Jenny van Asten geboren in Wassenaar op 14 december 1970.
 2. Joris Jan van Asten geboren in Callantsoog op 14 mei 1974.

Els trouwt in Enschede op 29 april 1999 met Georg Klein Onstenk (1939).

In oktober 2002 emigreren Els en Georg naar Frankrijk.

Verzenden, moment....
26
Dec

1933 Ap van Asten

   

bekijk Adrianus Maria van Asten in het dynamisch geneagram
In Tilburg wordt op 26 december 1933 Adrianus Maria van Asten, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus van Asten (1893) en Catharina Maria Paulina van Baest (1891) geboren.

Ap trouwt in Wenen (Oostenrijk) op 19 juli 1963 met Susanne Wimmer.

Kinderen van Ap en Susanne:

 1. Paul van Asten geboren op 17 april 1965.
Verzenden, moment....
16
Nov

1931 Harry van Asten

   

bekijk Henricus Adrianus Carolus in het dynamisch geneagram
In Tilburg wordt op 16 november 1931 Henricus Adrianus Carolus van Asten, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus van Asten (1893) en Catharina Maria Paulina van Baest (1891) geboren.

Harry trouwt op 11 mei 1961 met Erna Voebel (1939).

Kinderen van Henricus en Erna:

 1. Philip Jan van Asten geboren in Den Haag op 15 november 1963.

Harry trouwt in Ophemert op 11 mei 1970 met Elisabeth Fransen (1942).

Kinderen van Henricus en Elisabeth:

 1. Jenny van Asten geboren in Wassenaar op 14 december 1970.
 2. Joris Jan Rudolf van Asten geboren in Callantsoog op 14 mei 1974.

 

stamreeks van Harry van Asten

Verzenden, moment....
6
Aug

1893 Harry van Asten

   

bekijk Henrikus J.W. van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 6 augustus 1893 Henricus Johannes Wilhelmus van Asten, zoon van Hendricus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Harry van Asten

In het jaar duizend acht honderd drie-en-negentig, den zevenden der maand Augustus is voor ons Johannus Maria Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Hendrikus van Asten oud een en dertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonde beroep, wonende alhier,op den zesden der maand Augustus, een duizend acht honderd drie-en-negentig, om vier ure, des namiddags, ten zijne huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht; aan welk worden gegeven de voornamen Henricus Johannes Wilhelmus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus van … oud acht en dertig jaren, van beroep metselaar en Adrianus van Asten oud vijf en vijftig van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen, except tweede getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1893

Henricus trouwt op 36 jerige leeftijd op 5 november 1929 met Catharina van Baest

Huwelijksregister 1929

Heden vijf November negentien honderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Henricus Joannes Wilhelmus van Asten oud zes en dertig jaren, geboren te Tilburg van beroep boekhouder, wonende alhier, meerjarige zoon van Hendrikus van Asten, overleden, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende te Vught en Catharina Maria Paulina van Baest oud acht en dertig jaren, geboren  te Tilburg zonder beroep, wonende alhier, meerjarige dochter van Adrianus van baest, meesterknecht, wonende alhier, en van Maria Theresia Janssens, overleden

Kinderen van Henricus en Catharina:

  1. Henricus Adrianus Carolus van Asten geboren in Tilburg op 16 november 1931.
  2. Adrianus Maria van Asten geboren in Tilburg op 26 december 1933.

† Henricus Johannes Wilhelmus van Asten overlijdt op 20 juni 1959, op 65 jarige leeftijd, in Schijndel.

Verzenden, moment....
9
Mei

1897 Huub van Asten

   

bekijk Hubertus Josephus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 mei 1897 Hubertus Josephus van Asten, zoon van Cornelis Josephus van Asten (1871) en Anna Wolfs geboren.

In het jaar een duizend acht honderd zeven en negentig, den tienden der maand Mei, is voor ons, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Cornelis Josephus van Asten oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna Wolfs zonder beroep, wonende alhier, op den negenden der maand Mei, een duizend acht honderd zeven en negentig, om twaalf ure des middags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Hubertus Josephus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Petrus Ludovicus van Es oud vier en dertig jaren, van beroep …., en Cornelis Lingers oud drie en zestig jaren, van beroep koopman, beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen geteekend is door ons met hen.

geboorteregister 1897

Huub trouwt met Hendrica Wilhelmina Antonia Fokkema.

Huub trouwt op 38 jarige leeftijd op 22 januari 1936 met Maria Joanna Sonnemans (1913).

Kinderen van Huub en Maria:

 • Ben van Asten geboren in … op … 1940.
 • Irma van Asten geboren in … op … 1943.
 • Vera van Asten geboren in … op … 1948.
 • Charlotte van Asten geboren in … op … 1952.
 • Olof van Asten geboren in … op … 1953.

† Hubertus Josephus van Asten overlijdt op 28 april 1955, op 57 jarige leeftijd, in Tilburg.

Heden, negen en twintig April negentienhonderd vijf en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Tilburg: Jonkers, Hidosus oud zes en dertig jaar, begrafenisleider wonende te Tilburg, die verklaarde dat op acht en twintig April negentienhonderd vijf en vijftig, te twaalf uur, dertig minuten, in de gemeente Tilburg is overleden: van Asten, Hubertus Josephus, echtgenoot van Sonnemans, Maria Joanna, te voren gehuwd geweest met: Fokkema, Hendrica Wilhelmina Antonia oud zeven en vijftig jaar, kunstschilder geboren en wonende te Tilburg zoon van van Asten, Cornelis Josephus en Wolfs, Anna beiden overleden. De aanvrager verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

overlijdensregister 1955

Verzenden, moment....

bekijk Catharina Maria Paulina van Baest in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 5 september 1891 Catharina Maria Paulina van Baest, dochter van Adrianus van Baest (1864) en Maria Theresia Janssens (1863) geboren.

Handtekening Catharina van Baest

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den vijfden der maand September, is voor ons Johannes Maria Josephus Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Adrianus van Baest oud zeven en twintig jaren, van beroep wever wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Theresia Janssens zonder beroep, wonende alhier, op den vijfden der maand September, een duizend acht honderd een en negentig, om tien ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Hasfelt bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Catharina Maria Paulina. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Simon Brekelmans, oud twee en tachtig jaren, van beroep zonder, en Antonius Clijsen, oud zes en veertig jaren, van beroep wever, beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

geboorteregister-1891

Catharina trouwt op 38 jarige leeftijd op 5 november 1929 met Henricus Johannes Wilhelmus van Asten (1893).

Huwelijksregister 1929

Heden vijf November negentien honderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Henricus Joannes Wilhelmus van Asten oud zes en dertig jaren, geboren te Tilburg van beroep boekhouder, wonende alhier, meerjarige zoon van Hendrikus van Asten, overleden, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende te Vught en Catharina Maria Paulina van Baest oud acht en dertig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep, wonende alhier, meerjarige dochter van Adrianus van baest, meesterknecht, wonende alhier, en van Maria Theresia Janssens, overleden

Kinderen van Catharina en Henricus:

 1. Henricus Adrianus Carolus van Asten geboren in Tilburg op 16 november 1931.
 2. Adrianus Maria van Asten geboren in Tilburg op 26 december 1933.

† Catharina Maria Paulina van Baest overlijdt op 17 mei 1978, op 87 jarige leeftijd, in Den Helder.

Verzenden, moment....
15
Sep

1871 Jos van Asten

   

bekijk Cornelis Josephus van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 15 september 1871 Cornelis Josephus van Asten, zoon van Johannes Hubertus van Asten (1842) en Johanna Lucia Mertens (1847) geboren.

handtekening Cornelis Hubertus van Asten

Cornelis trouwt in Tilburg met Anna Wolfs

Kinderen van Cornelis en Anna:

 1. Hubertus Josephus van Asten geboren op 9 mei 1897 te Tilburg.
 2. Sophia Johanna Maria van Asten geboren op 9 september 1898 te Tilburg.
 3. Carolus Henricus Maria van Asten geboren op 12 oktober 1899 te Tilburg.
 4. Jacobus Antonius Josephus van Asten geboren op 23 december 1900 te Tilburg.
 5. Julianus Antonius Maria van Asten geboren op 8 januari 1902 te Tilburg.
 6. Jacoba Josepha Anna Maria van Asten geboren op 9 juni 1903 te Tilburg.
 7. Leo Nicolaas Maria van Asten geboren op 3 december 1905 te Tilburg.
 8. Emma Gertruda Maria van Asten geboren op 3 mei 1907 te Tilburg.

† Cornelis Josephus van Asten overlijdt op 17 november 1938, op 67 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Maria Petronella van den Broek in het dynamisch geneagram

In Oirschot wordt op 17 september 1855 Maria Petronella van den Broek geboren.

Handtekening Maria Petronella van den Broek

Maria trouwt op 29 januari 1879, op 24 jarige leeftijd, met Hendrikus van Asten (1852).

In het jaar duizend acht honderd negen en zeventig, den negenentwintigsten der maand Oktober zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Hendrikus van Asten weduwnaar van Catharina Ebbing oud zevenentwintig jaren, geboren te Tilburg, den tienden der maand Juni een duizend acht honderd en tweeenvijftig van beroep kleermaker wonende alhier meerjarige zoon van Cornelis van Asten wever en Adriana Kroelen beiden wonende alhier en Maria Petronella van den Broek oud vierentwintig jaren, geboren te Oischot den zeventienden der maand September een duizend acht honderd en vijf en vijftig van beroep dienstbode wonende alhier meerjarige dochter van Carel van den Broek en Maria … Wouters beiden overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen persoon aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.
De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.

huwelijksregister-1879

Kinderen van Maria en Hendrikus:

 1. Maria Catharina Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 21 augustus 1880.
 2. Goverdina Maria Josephina van Asten geboren in Tilburg op 18 maart 1882.
 3. Antonia Maria Josepha van Asten geboren in Tilburg op 4 maart 1884.
 4. Karel Henricus Anthonius van Asten geboren in Tilburg op 10 november 1885.
 5. Catharina Maria Francisca van Asten geboren in Tilburg op 29 april 1887.
 6. Antonius Josephus van Asten geboren in Tilburg op 1 maart 1889.
 7. Wilhelmus Antonius Cornelius van Asten geboren in Tilburg op 14 oktober 1891.
 8. Henricus Johannes Wilhelmus van Asten geboren in Tilburg op 6 augustus 1893.

† Maria Petronella van den Broek overlijdt op 5 december 1934, op 79 jarige leeftijd, in Vught.

Verzenden, moment....

bekijk Hendrikus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 10 juni 1852 Hendrikus van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Hendrikus

Het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den elfden der maand Junij verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Stad Tilburg, Cornelis van Asten, wever oud zes en veertig jaren, wonende te Tilburg dewelke ons heeft verklaard, dat op Donderdag den tienden der maand Junij een duizend acht honderd twee en vijftig, ten twee ure, des namiddags ten zijnen huize wijk Berkdijkis geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever oud ,jaren en van Adriana Kroelen zijne huisvrouw, oud zes en veertig jaren, mede alhier woonachtig aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Hendrikus. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Cornelis Venmans, wever, oud acht en dertig jaren, en van Adriaan van Hest, daglooner oud twee en dertig jaren, beiden alhier woonachtig en nadat aan den comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons getekend, behalven de twee getuigen die verklaarden niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet verstaande.

geboorteregister-1852

Hendrikus trouwt op 30 april 1874, op 22 jarige leeftijd, met Catharina Ebbing.

huwelijksregister-18741

In het jaar een duizend acht honderd vier en zeventig, den dertigsten der maand April zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Hendrikus van Asten oud een en twintig jaren, geboren te Tilburg, den tienden der maand Juni een duizend acht honderd en twee en vijftig beroep Kleermaker wonende alhier minderjarige zoon van Cornelis van Asten zonder beroep en Adriana Kroelen beide wonende alhier en Cathariba Ebbing oud vijfentwintig jaren, geboren te Delden den derden der maand Juni een duizend acht honderd en acht en veertig van beroep dienstbode wonende alhier meerjarige dochter van Johann Henrick Ebbing zonder beroep wonende te Deventer en Maria Hemmelder overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende

Hendrikus trouwt op 29 januari 1879, op 27 jarige leeftijd, met Maria Petronella van den Broek (1855).

huwelijksregister-1879

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den negenentwintigsten der maand October zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Hendrikus van Asten weduwnaar van Catharina Ebbing, oud zevenentwintig jaren, geboren te Tilburg, den tienden der maand Juni een duizend acht honderd en tweeenvijftig van beroep Kleermaker wonende alhier meerjarige zoon van Cornelis van Asten wever en Adriana Kroelen beide wonende alhier en Maria Petronella van den Broek oud vierentwintig jaren, geboren te Oischot den zeventienden der maand September een duizend acht honderd en vijf en vijftig van beroep dienstbode wonende alhier meerjarige dochter van Carel van den Broek en Maria Dimphena Wouters beide overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende: Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft. De geboorte akte van ieder der aanstaante echtgenooten.

Kinderen van Hendrikus en Maria:

 1. Maria Catharina Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 21 augustus 1880.
 2. Goverdina Maria Josephina van Asten geboren in Tilburg op 18 maart 1882.
 3. Antonia Maria Josepha van Asten geboren in Tilburg op 4 maart 1884.
 4. Karel Henricus Anthonius van Asten geboren in Tilburg op 10 november 1885.
 5. Catharina Maria Francisca van Asten geboren in Tilburg op 29 april 1887.
 6. Antonius Josephus van Asten geboren in Tilburg op 1 maart 1889.
 7. Wilhelmus Antonius Cornelius van Asten geboren in Tilburg op 14 oktober 1891.
 8. Henricus Johannes Wilhelmus van Asten geboren in Tilburg op 6 augustus 1893.

† Hendrikus van Asten overlijdt op 28 februari 1929, op 76 jarige leeftijd, in Vught.

Verzenden, moment....
22
Mei

1848 Marinus van Asten

   

bekijk Marinus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 22 mei 1848 Marinus van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Marinus van Asten

Het jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den twee en twintigsten der maand Mei verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Tilburg, Cornelis van Asten, wever, twee en veertig jaren, wonende te Tilburg dewelke ons heeft verklaard dat op Maandag den twee en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en veertig ten acht ure, des morgens ten zijnen huize wijk Korvel is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever oud jaren en van Adriana Kroelen mijne huisvrouw, oud een en veertig jaren, mede alhier woonachtig aan welke kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Marinus. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Hendrikus in ’t Ven, daglooner, oud zes en twintig jaren, en van Johannes van de Ven, metselaar, oud drie en veertig jaren, beide alhier woonachtig, en nadat aan den comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons geteekend, behalve de twee getuigen, die verklaarden niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet verstaande.

Geboorteregister 1848

Marinus trouwt in Tilburg op 25 jarige leeftijd op 19 juni 1873 met Maria Anna Elisabeth Adams (1847)

In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den negentienden der maand Juni zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Marinus van Asten oud vijfentwintig jaren, geboren te Tilburg den tweeentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd en acht en veertig beroep wever wonende alhier meerderjarige zoon van Cornelis van Asten wever en Adriana Kroelen beide wonende alhier en Maria Anna Elisabeth Adams oud zesentwintig jaren, geboren te Tilburg den dertienden der maand Januari een duizend acht honderd en zevenenveertig beroep lakenpluister wonende alhier meerjarige dochter van Adriaan Adams timmerman wonende alhier, en Anna Antonia Hellebreeker overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:

Huwelijksregister 1873

Kinderen van Marinus en Maria:

 1. Goverdina van Asten geboren op 13 maart 1875 te Tilburg

Marinus trouwt in Alphen en Riel op 31 jarige leeftijd op 8 mei 1880 met Anna Catharina Meeusen (1845)

In het jaar een duizend acht honderd en tachtig, den achtsten Mei Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ALPHEN en RIEL, Marinus van Asten weduwnaar van Maria Anna  Elisabeth Adams oud eenendertig jaren, geboren en wonende te Tilburg van beroep fabriekwerker meerderjarige zoon van Cornelis van Asten en Adriana Kroelen, …. ….. te Tilburg En Anna Catharina Meeusen oud vier en dertig jaren, geboren en wonende alhier van beroep dienstmeid meerjarige dochter van Cornelis Meeusen, …. en van Cornelia van Haeren ….. Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente te Tilburg hebben plaats gehad op Zondagen, den vijf en twintigsten April en den tweede Mei … jaars

Huwelijksregister 1880

Kinderen van Marinus en Anna:

 1. Adriana Catharina Elisabeth van Asten geboren op 2 mei 1881 te Tilburg
 2. Maria Allegonda van Asten geboren op 8 september 1883 te Tilburg
 3. Cornelia Johanna van Asten geboren op 12 december 1885 te Tilburg

† Marinus van Asten overlijdt op 3 december 1919, op 71 jarige leeftijd, in Tilburg.

Heden drie December negentien honderd negentien, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG: Gerardus Johannes Joseph van Doormaal oud vijf en dertig jaren, van beroep fabriekwerker wonende alhier, en Antonius van Laerhoven oud acht en veertig jaren, van beroep fabriekwerker, wonende alhier, die verklaarden, dat op den derden December negentien honderd negentien, des voormiddags ten half drie ure, in de gemeente TILBURG is overleden: Marinus van Asten, weduwnaar van Anna Catharina Meeusen oud een en zeventig jaren, van beroep nachtwaker geboren en wonende te Tilburg, zoon van Cornelis van Asten en van Adriana Kroelen, beide overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Overlijdensregister 1919

Verzenden, moment....
14
Aug

1806 Adriana Kroelen

   

bekijk Adriana Kroelen in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 14 augustus 1806 Adriana Kroelen, dochter van Johannes Kroelen (1775) en Margaretha van Eijck (1773) geboren.

 

doopboek 1797-1810

 

Op 7 mei 1829 trouwt Adriana, op 22 jarige leeftijd met Cornelis van Asten (1806).

 

Huwelijksregister 1829

 

In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den zevenden der maand Mei om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg, provincie Noord-Braband, Cornelis van Asten, oud drie en twintig jaren, gedoopt te Tilburg, den zeventienden, der maand April, des Jaars een duizend acht honderd en zes, en uitoefende het bedrijf van wever, wonende te Tilburg meerderjarige zoon van Servaas van Asten van beroep wever wonende te Tilburg en van Elisabeth Horsten wonende te Tilburg En ter andere zijde Adriana Kroelen, oud twee en twintig Jaren, gedoopt te Tilburg, den veertienden der maand Augustus, des Jaars een duizend acht honderd en zes wonende te Tilburg, van beroep lakenpluister, meerderjarige Dochter van Johannes Kroelen van beroep wever wonende te Tilburg en van Margaretha van Eijk wonende te Tilburg welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente zonder eenige verhindering zijn geschiedt, te weten: de eerste Zondag den Zes en twintigsten April en de tweede Zondag daaraanvolgende den Derden Mei dezes jaars.

Kinderen van Adrianus en Cornelis:

 1. Johannes Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1830.
 2. Sophia van Asten geboren in Tilburg in 1831.
 3. Johannes Servaas van Asten geboren in Tilburg in 1833.
 4. Isabella van Asten geboren in Tilburg in 1834.
 5. Johanna van asten geboren in Tilburg in 1834.
 6. Wilhelmina van Asten geboren in Tilburg in 1836.
 7. Adriaan van Asten geboren in Tilburg in 1837.
 8. Wilhelmus Antonius Johannes van Asten geboren in Tilburg in 1840.
 9. Johannes Hubertus van Asten geboren in Tilburg in 1842.
 10. Maria Philomena van Asten geboren in Tilburg in 1844.
 11. Marinus van Asten geboren in Tilburg in 1848.
 12. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1852.

† Adriana Kroelen overlijdt op 9 september 1882, op 76 jarige leeftijd, in Tilburg.

 

Overlijdensregister 1882

In het jaar een duizend acht honderd twee-en-tachtig, den negenden der maand September, zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Cornelis van Asten oud zes en zeventig jaren, van beroep wever, wonende alhier, echtgenoot en Elisius Prince oud zes en zestig jaren, van beroep winkelier, wonende alhier, geen bloedverwant van de overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den zevenden der maand September, een duizend acht honderd twee en tachtig om acht ure des namiddags, binnen deze gemeente overleden is: Adriana Kroelen, echtgenote van Cornelis van Asten oud zes en zeventig jaren, van beroep zonder, geboren te Tilburg en wonende alhier wijk Korvel, dochter van Johannes Kroelen en van Margaretha van Eijk, beiden overleden. En hebben  wij hiervan onmiddelijk deze akte opgemaakt, die, na aan de verschenen personen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons en eersten comparant doch niet door den tweeden die verklaarden nooit te hebben kunnen schrijven.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 15 april 1806 Cornelius van Asten, zoon van Servaas van Asten (1761) en Elisabeth Horsten (1767) geboren.

Handtekening van Cornelis

doopboek-1797-1810-rk

Op 7 mei 1829 trouwt Cornelis, op 23 jarige leeftijd met Adriana Kroelen (1806).

huwelijksregister-1829

In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den zevenden der maand Mei om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg, provincie Noord-Braband, Cornelis van Asten, oud drie en twintig jaren, gedoopt te Tilburg, den zeventienden, der maand April, des Jaars een duizend acht honderd en zes, en uitoefende het bedrijf van wever, wonende te Tilburg meerderjarige zoon van Servaas van Asten van beroep wever wonende te Tilburg en van Elisabeth Horsten wonende te Tilburg En ter andere zijde Adriana Kroelen, oud twee en twintig Jaren, gedoopt te Tilburg, den veertienden der maand Augustus, des Jaars een duizend acht honderd en zes wonende te Tilburg, van beroep lakenpluister, meerderjarige Dochter van Johannes Kroelen van beroep wever wonen wonende te Tilburg en van Margaretha van Eijk wonende te Tilburg welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente zonder eenige verhindering zijn geschiedt, te weten: de eerste Zondag den Zes en twintigsten April en de tweede Zondag daaraanvolgende den Derden Mei dezes jaars.

Kinderen van Cornelis en Adriana:

 1. Johannes Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1830.
 2. Sophia van Asten geboren in Tilburg in 1831.
 3. Johannes Servaas van Asten geboren in Tilburg in 1833.
 4. Isabella van Asten geboren in Tilburg in 1834.
 5. Johanna van asten geboren in Tilburg in 1834.
 6. Wilhelmina van Asten geboren in Tilburg in 1836.
 7. Adriaan van Asten geboren in Tilburg in 1837.
 8. Wilhelmus Antonius Johannes van Asten geboren in Tilburg in 1840.
 9. Johannes Hubertus van Asten geboren in Tilburg in 1842.
 10. Maria Philomena van Asten geboren in Tilburg in 1844.
 11. Marinus van Asten geboren in Tilburg in 1848.
 12. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1852.

† Cornelis van Asten overlijdt op 13 maart 1891, op 85 jarige leeftijd, in Tilburg.

overlijdensregister 1891

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den veertienden der maand Maart, zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Johannes Cornelis van Asten oud zestig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, zoon en Josephus Brekelmans oud acht en veertig jaren, van beroep smid, wonende alhier, neef van de overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den dertienden der maand Maart, een duizend acht honderd een en negentig, om vier ure des namiddags, binnen deze gemeente overleden is: Cornelis van Asten, weduwnaar van Adriana Kroelen oud vier en tachtig jaren, van beroep zonder, geboren te Tilburg en wonende aldaar wijk Korvel, zoon van Servaas van Asten en van Elisabeth Horsten, beiden overleden. En hebben  wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

Verzenden, moment....
Pagina 1 van 3123