archief voor ‘Kwartierstaat’ categorie

21
Jan

1761 Servaas van Asten

   

bekijk Servaas van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 21 januari 1761 Servaas van Asten, zoon van Servatius Cornelis van Asten (1718) en Anna Maria Snelle (1722) geboren.

21 januari 1761 Servatius ... ...: Servatij van Asten en Anne Marie Snel ... ... Petronella Kolen

Servaas trouwt op 9 mei 1790 in Tilburg met Catharina den Ouden (1762).

trouwboek-1787-1801

Den 24 April 1790 zijn ondertrouwd Servaas van Asten J:M: gebooren alhier te Tilburg en woonende alhier in’t Laar met Catharina den Ouden, J:D: medegeboren alhier te Tilburg, en woonende alhier, aan de Veldhoven. NB de bruidebon verklaarde 20 jaren oud en altijd roomsch geweest te zijn, zijn ouders overleeden, geassisteerd met zijn broeder Johannes Servaas van Asten, die ’t overige meedegetuigde. De bruid verklaarde 26 jaren oud en altijd roomsch geweest te zijn, geassisteerd met haar vader Anthonij den Ouden, die in ’t huwelijk consisteerde en ’t overige meedegetuigde. Bovenstaande Bruidegom en Bruid zijn alhier getrouwdt den 9 Meij 1790. De trouwbrief overgegeven.

Kinderen van Servaas en Catharina:

 1. Johannes Servaas van Asten
 2. Jan Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1792
 3. Laurentius van Asten geboren in Tilburg in 1793
 4. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1795

Servaas trouwt op 1 mei 1797 in Tilburg met Izabella Horsten (1767).

trouwboek-1796-1801

Servaas van Asten, weduwenaar van wijlen Catharina den Ouden, gebooren en wonende alhier, van professie wever en Izabella Horstens meerjaarige jonge dochter gebooren en woonende als …… , verklaard geen ouders meer te hebben, zijn ingeschreven om Actum Tilburg den vijftienden April 1700 zeven en negentig.

Kinderen van Servaas en Izabella:

 1. Servatius van Asten geboren in Tilburg in 1798
 2. Josephus van Asten geboren in Tilburg in 1799
 3. Maria Cornelia van Asten geboren in Tilburg in 1801
 4. Joannes Baptista van Asten geboren in Tilburg in 1804
 5. Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1806
 6. Pieter Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1807

† Servaas van Asten overlijdt op 28 juni 1830, op 69 jarige leeftijd, in Tilburg.

overlijdensregister-1830

In het jaar een duizend acht honderd dertig, den acht en twintigsten der maand Juny om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, provincie Noord-Braband, Laurens van Asten van beroep Wever oud zeven en dertig jaren zoon, van den overledenen, en Johannes van Zantvoort van beroep landbouwer oud een en veertig jaren gebuur van den overledenen, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat op Maandag den acht en twintigsten der maand Juny achttien honderd en dertig, om half negen ure des voormiddags is overleden Servaas van Asten, van beroep wever oud negen en zestig jaren, geboren te Tilburg provincie Noord-Braband wonende te Tilburg Laar N: 210 Zoon van Servaas van Asten en van Anna Maria Snellen beide overleden zijnde den overledenen eerder wrduwenaar van Catharina den Ouden, en  laatst echtgenoot van Isabella Horsten en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelfde met ons geteelend, behalve den tweede comparant, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Verzenden, moment....
26
Mrt

1722 Anna Maria Snelle

   

bekijk Anna Maria Snelle in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 26 maart 1722 Anna Maria Snelle geboren.

doopboek 1696-1726 RK

Anna trouwt op 20 februari 1746 in Tilburg met Servatius Cornelis van Asten (1718).

trouwboek-1746-1759

Den 5 feb 1746 zijn ondertrouwt Servaas van Asten j:m: oud 28 jaren geboortig van Tilburg wonende in den Berkendijk de ouders overleden, geassisteerd met zijn halve broeder Peter van Asten het zelve medegetuijgende met Anna Marie Snelle j:d: oud 24 jaren geboortig van Tilburg, wonende in den Berkendijk geassisteert met haar halve broeder Willem Peter Snelle: instaande voor het consent van de moeder, en getrouwt den 20 feb 1746 d/o de trouw attestatie overgegeven.

Kinderen van Anna en Servaas:

 1. Servaas van Asten geboren te Tilburg op 21 januari 1761.
 2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 15 januari 1756.
 3. Johannes van Asten geboren omstreeks 1751.
 4. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 22 oktober 1757.
 5. Petronella van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1749.
 6. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 30 november 1747.
 7. Joanna van Asten.
 8. Adriana van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1753.

† Anna Maria Snelle overlijdt op 3 september 1782, op 60 jarige leeftijd, in Tilburg.

begraaflijsten van Tilburg 1762

Verzenden, moment....

bekijk Servatius Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 januari 1718 Servatius Cornelis van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Doopboek 1696-1726

Servatius trouwt op 20 februari 1746 in Tilburg met Anna Maria Snelle (1722).

Trouwboek 1746-1759

Den 5 feb 1746 zijn ondertrouwt Servaas van Asten j:m: oud 28 jaren geboortig van Tilburg wonende in den Berkendijk de ouders overleden, geassisteerd met zijn halve broeder Peter van Asten het zelve medegetuijgende met Anna Marie Snelle j:d: oud 24 jaren geboortig van Tilburg, wonende in den Berkendijk geassisteert met haar halve broeder Willem Peter Snelle: instaande voor het consent van de moeder, en getrouwt den 20 feb 1746 de trouw attestatie overgegeven.

Kinderen van Servaas en Anna:

 1. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 30 november 1747.
 2. Petronella van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1749.
 3. Johannes van Asten geboren omstreeks 1751.
 4. Adriana van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1753.
 5. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 15 januari 1756.
 6. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 22 oktober 1757.
 7. Servaas van Asten geboren te Tilburg op 21 januari 1761.
 8. Joanna van Asten.

† Servatius Cornelis van Asten overlijdt op 16 september 1760, op 42 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1754-1760

Verzenden, moment....

bekijk Johannes van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 11 september 1711 Johannes van Asten, zoon van Gerrit Jan van Asten (1679) en Elisabeth Jan Spoormans  geboren.

doopboek 1696-1726 RK

Johannes trouwt op 20 februari 1735 op 24 jarige leeftijd met Lisebeth Heijmans.

trouwboek 1733-1746

Jan van Asten J:M: Oud 24 jaren geboortig van Tilburg wonende op de Velthoven zeggende geen ouders te hebben geassisteert met Francis van Roij ’t zelve medegetuijgende Met Lisebeth Heijmans J:D: Oud 24 jaren geboortig van Tilburg wonende op de Velthoven zeggende de ouders overleden geassisteert met haar neef . Geijs van Beurden ’t zelve mede getuijgende zijn in ondertrouw opgenomen, den 5 febr 1735 en na de drie huwelijkse proclamatiën openlijk getrouwt den 20 febr 1735 dito een trouwattestatie gegeven

Verzenden, moment....
1
Jan

1695 Jan van Asten

   

bekijk Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1695 Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Jan trouwt op 14 oktober 1725 op circa 30 jarige leeftijd met Jenne Catrijn  Leemans.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelia Gerart Hutten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 december 1691 Cornelia Gerart Hutten, dochter van Gerardus Cornelis Hutten en Digna geboren.

Doopboek 1687-1696 (rk)

Cornelia trouwt op 9 september 1720 op 29 jarige leeftijd met Cornelis Jansz van Asten (1678).

Trouwboek Cornelis Jansz van Asten en Cornelia Gerart Hutten 9 september 1720

Cornelis Janszn van Asten weduwnaar van wijlen Jenne Maria van Gils, geboortigs ende woonachtige alhier met Cornelia Gerart Hutten J:D: out acht ende twintigh jaren geboortigh ende woonachtigh alhier aenden Hoeven sijn innegeschreve omme etc Actum den tweede augustij seventienhondert ende twintigh coram Otterinck et Glavimans

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

 1. Gerardus van Asten geboren te Tilburg op 15 augustus 1721.
 2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 17 augustus 1722.
 3. Petrus van Asten geboren te Tilburg op 4 november 1723.
 4. Joanna Elisabeth van Asten geboren te Tilburg op 26 juni 1725.
 5. Joannes van Asten geboren te Tilburg op 21 mei 1732.
 6. Dijmphna van Asten geboren te Tilburg op 3 mei 1734.

† Cornelia Gerart Hutten overlijdt op 20 april 1775, op 83 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Mattheus Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 september 1688 Mattheus Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Mattheus trouwt op 19 oktober 1716 op 28 jarige leeftijd met Johanna Maria Vijgen.

Matthijs van Asten jonghman out 26 jaren geboortigs van Tilburgs, ende woonachtigs binnen de stat Breda met Johanna Maria Vijgen J:D: out 24 jaren geassisteert met Jan Vijgen haren broeder vermits haar ouders doot (sijn) en geen voogden is hebbende sijn innegschreve omme etc actum den derden october sventienhondert sestien coram C de Bont et Adriaen Hosemans (marge:) getrout den 17 october 1716 coram .. et Hosemans,

Mattheus en Johanna emigreren op 6 februari naar oud Turnhout.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis Jansz van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg (Korvel) wordt op 6 april 1678 Cornelis Jansz van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) geboren.

Cornelis trouwt in Tilburg op 5 augustus 1699 met Joanna Maria Jan van Gils (1681).

trouwboek 1671-1701 Cornelis Jansz van Asten en Joanna Maria Jan van Gils 05-08-1699

Cornelis Jansz van Asten. J M Oudt 21 jaar. Geassisteert met zijn vader Jan van Asten. Wonende in Corvel met Joanne Marij Jansz van Gils J:d Oudt 20 jaar geassiteert met haar vader Jan van Gils wonende in’t Nieuwlant beide geboren in Tilburg. Ondertrouwt den 10 Julij getrouwd den 5 Aug

Kinderen van Cornelis en Joanna:

 1. Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 19 mei 1698.
 2. Maria van Asten geboren in Tilburg op 2 mei 1700.
 3. Petrus van Asten geboren in Tilburg op 9 april 1701.
 4. Joannes van Asten geboren in Tilburg op 23 mei 1704.
 5. Joanna Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 18 juli 1706.
 6. Joanna Maria van Asten geboren in Tilburg op 8 augustus 1708.
 7. Coleta van Asten geboren in Tilburg op 31 mei 1711.
 8. Wilhelminus van Asten geboren in Tilburg op 19 juli 1713.
 9. Arnoldus van Asten geboren in Tilburg op 30 augustus 1715
 10. Servatius Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 9 januari 1718.
 11. Guillelmus van Asten.

Cornelis trouwt in Tilburg op 9 september 1720 met Cornelia Gerart Hutten (1691).

Trouwboek Cornelis Jansz van Asten en Cornelia Gerart Hutten 9 september 1720

Cornelis Janszn van Asten weduwnaar van wijlen Jenne Maria van Gils, geboortigs ende woonachtige alhier met Cornelia Gerart Hutten J:D: out ….. twintigs jaren geboortigs ende woonachtigs alhier aande Corvel zijn ….. tweede Augustij zeventien hondert ende twintigs, …… Alterink en Glasmans

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

 1. Gerardus van Asten geboren te Tilburg op 15 augustus 1721.
 2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 17 augustus 1722.
 3. Petrus van Asten geboren te Tilburg op 4 november 1723.
 4. Joanna Elisabeth van Asten geboren te Tilburg op 26 juni 1725.
 5. Joannes van Asten geboren te Tilburg op 21 mei 1732.
 6. Dijmphna van Asten geboren te Tilburg op 3 mei 1734.

† Cornelis Jansz van Asten overlijdt op 25 januari 1735, op 56 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1732-1746 Cornelis Jansz van Asten 25-01-1735

Verzenden, moment....

bekijk Joanna Maria Jan van Gils in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 1 maart 1681 Joanna Maria Jan van Gils, dochter van Jan Peter van Gils (1657) en Coletta Janssen van Gool geboren.

Doopboek 1650-1687 Joanna Maria Jan van Gils 01-03-1681

Joanna Maria Jan van Gils trouwt op 5 augustus 1699 op 20 jarige leeftijd met Cornelis Jansz van Asten (1678).

trouwboek 1671-1701 Cornelis Jansz van Asten en Joanna Maria Jan van Gils 05-08-1699

Cornelis Jansz van Asten. J M Oudt 21 jaar. Geassisteert met zijn vader Jan van Asten. Wonende in Corvel met Joanne Marij Jansz van Gils J:d Oudt 20 jaar geassiteert met haar vader Jan van Gils wonende in’t Nieuwlant beide geboren in Tilburg. Ondertrouwt den 10 Julij getrouwd den 5 Aug

Kinderen van Joanna en Cornelis:

 1. Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 19 mei 1698.
 2. Maria van Asten geboren in Tilburg op 2 mei 1700.
 3. Petrus van Asten geboren in Tilburg op 9 april 1701.
 4. Joannes van Asten geboren in Tilburg op 23 mei 1704.
 5. Joanna Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 18 juli 1706.
 6. Joanna Maria van Asten geboren in Tilburg op 8 augustus 1708.
 7. Coleta van Asten geboren in Tilburg op 31 mei 1711.
 8. Wilhelminus van Asten geboren in Tilburg op 19 juli 1713.
 9. Arnoldus van Asten geboren in Tilburg op 30 augustus 1715
 10. Servatius Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 9 januari 1718.
 11. Guillelmus van Asten.

† Joanna Maria Jan van Gils overlijdt op 6 oktober 1719, op 38 jarige leeftijd, in Tilburg.

begraaflijst 1701-1719

Verzenden, moment....

bekijk Gerrit Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1679 Gerrit Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Gerrit trouwt in Tilburg op 19 oktober 1710 op 31 jarige leeftijd met Elisabeth Jan Spoormans.

Gerrit Jan van Asten J.M. oud 31 jaar zijn ouders overleden, geboren tot Tilburg en wonende aan de Korvel met Elisabeth Jan Spoormans J.D. oud 25 jaar geboortig van Hoogloon met consent van haar ouders. Wonende alhier aen Veldhoven 5 jaar hier gewoont hebbende Ondertrouwt den 2 octob. Getrouwd den 19 dito

Kinderen van Gerrit en Elisabeth:

 1. Joannes van Asten geboren op 11 september 1711 te Tilburg.
Verzenden, moment....

bekijk Maria Jan van Eeten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1657 Maria Jan van Eeten, dochter van Jan van Eeten geboren.

 

Maria trouwt op 18 september 1677 in Tilburg, op 20 jarige leeftijd, met Jan Jan Peter van Asten (1656).

 

Trouwboek 1677-1678 Jan Jan Peter van Asten en Maria Jan van Eeten

Jan Jans van Asten J:m: out 21 jaren geassisteert met sijnen vader en Maria Jan van Eeten J:D: out 20 jaren geassisteert met haren vader beijde geboortig binnen Tilburg ende beijde woonachtig aen Hoeven sijn wettig getrouwd Actum 4 September 1677 suscps : verheijen et heijgers

Kinderen van Maria en Jan:

 1. Peternel van Asten geboren in Tilburg op 13 november 1674.
 2. Cornelis Jansz van Asten geboren in Tilburg op 6 april 1678.
 3. Gerrit Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1679.
 4. Huibert Jan van Asten geboren in Tilburg op 8 december 1682.

† Maria Jan van Eeten overlijdt op 6 mei 1685 op 28 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Jan Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1656 wordt Jan Jan Peter van Asten, zoon van Jan Peter van Asten (1618) geboren.

 

 

 

 

Jan trouwt op 18 september 1677 in Tilburg, op 21 jarige leeftijd met Maria Jan van Eeten (1657).

Trouwboek 1677-1678 Jan Jan Peter van Asten en Maria Jan van Eeten

Jan Jans van Asten J:m: out 21 jaeren geassisteert met sijnen vader, Maria Jan van Eeten J:D: out 20 jaren geassisteert met haren vader beijde geboortich binnen Tilborch ende beijde woonagtich aen Hoeven sijn wettelijck etc Actum 4 september 1677 suscp Versteegh et Keijsers

Kinderen van Jan en Maria v E.:

 1. Peternel van Asten geboren in Tilburg op 13 november 1674.
 2. Cornelis Jansz van Asten geboren in Tilburg op 6 april 1678.
 3. Gerrit Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1679.
 4. Huibert Jan van Asten geboren in Tilburg op 8 december 1682.

Jan trouwt in Tilburg op 16 juli 1687 op 31 jarige leeftijd met Maria Cornelis Heykants.

Trouwboek 1679-1712 Jan Jan Peter van Asten en Maria Cornelis Heykants

Jan Peters Van Asten wed.er wijlen Maria Jan van Eeten geboortigh van Tilborgh ende woondende aen de Hoeven met Maria Cornelis Heijkants wed.e van Matthijs Jan Eeltjens wonende tot Corvel sijn geiungert omme coo Actum ut s(up)r(a) coram Otterinck St Nieukerk getrouwt den 16 julij 1687 cooram ut supra

Kinderen van Jan en Maria H.:

 1. Mattheus Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 september 1688.
 2. Marij Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 november 1689.
 3. Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1695.
 4. Johan Servaas van Asten.
 5. Adriana Jan van Asten.
 6. Johanna van Asten.
 7. Elisabeth van Asten.

† Jan Jan Peter van Asten overlijdt op 9 februari 1725, op 68 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1725-1731

Verzenden, moment....

bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 7 oktober 1640 Henrick Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1640 Alphen akten van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 22 oktober 1618 Jan Peter van Asten, zoon van Peter Hendricx van Asten (1560) geboren.

Jan Peter trouwt in Tilburg, omstreeks 1650, op 31 jarige leeftijd.

Kinderen van Jan Peter:

 1. Maria Jan Peter van Asten.
 2. Jan Jan Peter van Asten geboren omstreeks 1656.

† Jan Peter van Asten overlijdt op 8 juni 1707, op 88 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1701-1719

Verzenden, moment....

bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 augustus 1606 Laureijs Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Alphen, akten van doop, trouw en geboorte 1604-1636

Laureijs trouwt op 12 mei 1637 met Barbara Oogiers.

Alphen akten van doop trouw en begraven

May 12  Contracterunt sponsalia et matrimonium Andreas Adriani et Johanna pauli princsen testes Louis van Asten et Guinandus van Asten Eodem Die Contracterunt sponsalia et matrimonium Laurentius van Asten et Barbara Ogiers testes Andreas Adriaenssen et Guinandus van Asten

Mei 12  komen trouwbeloften en huwelijk overeen  Andreas Adriaenszn en Johanna paulsdr princsen getuigen Louis van Asten en Guinandus van Asten. Op dezelfde dag komen trouwbeloften en huwelijk overeen  Laurentius van Asten en Barbara Ogiers getuigen Andreas Adriaenssen en Guinandus van Asten

Kind van Laureijs en Barbara:

 1. Anna van Asten geboren op 11 april 1638 te Alphen.

Laureijs trouwt op 4 juni 1639 met Joanna Adriaensdr Janbruers.

Alphen akten van doop trouw en begraven

Kinderen van Laureijs en Joanna:

 1. Henrick Laureijszn van Asten geboren op 7 oktober 1640 te Alphen.
 2. Jan Laureijszn van Asten geboren op 6 februari 1642 te Alphen.
 3. Adriaen Laureijszn van Asten geboren op 25 maart 1644 te Alphen.
 4. Cornelis Laureijszn van Asten geboren op 28 januari 1646 te Alphen.
 5. Philips Laureijszn van Asten geboren op 14 mei 1648 te Alphen.
 6. Peeter Laureijszn van Asten geboren op 19 november 1652 te Alphen.
 7. Louis Laureijszn van Asten geboren op 22 juni 1657 te Alphen.
 8. Cornelia Laureijs van Asten geboren op 24 april 1659 te Alphen.

† Laureijs Henricxzn van Asten overlijdt op 16 juli 1665, op 59 jarige leeftijd, in Alphen.

Verzenden, moment....
Pagina 2 van 3123