archief voor ‘Parenteel’ categorie

29
Jul

2009 Levi van Asten

   

bekijk Levi van Asten in het dymanisch geneagram

In Nijmegen wordt op 29 juli 2009 Levi van Asten, zoon van Joris Jan van Asten (1974) en Maria de Jager (1983) geboren.

stamreeks van Levi van Asten

Verzenden, moment....
6
Nov

2007 Noah van Asten

   

bekijk Noah van Asten in het dynamisch geneagram
In Nijmegen wordt op 6 november 2007 Noah van Asten, zoon van Joris Jan van Asten (1974) en Maria de Jager (1983) geboren.

 

 

 

 

stamreeks van Noah van Asten

Verzenden, moment....
3
Apr

2002 Max van Asten

   

bekijk Max van Asten in het dynamisch geneagram
In Zutphen wordt op 3 april 2002 Maximiliaan Dirk van Asten, zoon van Joris Jan van Asten (1974) en Natasha Alexander (1982) geboren.

 

 

 

 

stamreeks van Max van Asten

Verzenden, moment....
6
Aug

2001 Thom van Asten

   

bekijk Thom van Asten in het dynamisch geneagram

In Amstelveen wordt op 6 augustus 2001 Thom van Asten, zoon van Paul van Asten (1965) en Odette Koenis (1967) geboren.

Verzenden, moment....
15
Sep

1999 Eva van Asten

   

bekijk Eva van Asten in he dynamisch geneagram
In Amstelveen wordt op 15 september 1999 Eva van Asten, dochter van Paul van Asten (1965) en Odette Koenis (1967) geboren.

Verzenden, moment....
14
Mei

1974 Joris van Asten

   

bekijk Joris van asten in het dynamisch geneagram
In Callantsoog wordt op 14 mei 1974 Joris Jan Rudolf van Asten, zoon van Harry van Asten (1931) en Els Fransen (1942) geboren.

Op 8 januari 2014 trouwt Joris, op 39 jarige leeftijd met Maria de Jager (1983)

Kinderen van Joris:

 1. Max van Asten geboren in Zutphen op 3 april 2002.
 2. Noah van Asten geboren in Nijmegen op 6 november 2007.
 3. Levi van Asten geboren in Nijmegen op 29 juli 2009.
 4. Jip van Asten geboren in Nijmegen op 19 februari 2014.

stamreeks van Joris van Asten

Verzenden, moment....
14
Dec

1970 Jenny van Asten

   

bekijk Jenny van Asten in het dynamisch geneagram
In Wassenaar wordt op 14 december 1970 Jenny van Asten, dochter van Harry van Asten (1931) en Els Fransen (1942) geboren.

Jenny trouwt in Schagerbrug op 11 mei 1997 met Laurent Giraud.

Kind van Jenny en Laurent:

 1. Timothé Giraud geboren in Caen (Frankrijk) op 1 juli 2000.

Jenny trouwt in Merville Franceville (Frankrijk) op 30 september 2009 met Johan Besse.

Kinderen van Jenny en Johan:

 1. Nils Besse geboren in Caen (Frankrijk) op 7 juni 2006.
 2. Romy Besse geboren in Caen (Frankrijk) op 4 januari 2010.
Verzenden, moment....
17
Apr

1965 Paul van Asten

   

bekijk Paul van Asten in het dynamisch geneagram
In Amstelveen wordt op 17 april 1965 Paul van Asten, zoon van Ad van Asten (1933) en Susanne Wimmer geboren.

Paul is sinds 1998 samen met Odette Koenis (1966).

Kinderen van Paul en Odette:

 1. Eva van Asten geboren in Amstelveen op 15 september 1999.
 2. Thom van Asten geboren in Amstelveen op 6 augustus 2001.
Verzenden, moment....

bekijk Philip Jan van Asten in de dynamische geneagram

In Den Haag wordt op 15 november Philip Jan van Asten, zoon van Harry van Asten (1931) en Erna Voebel geboren.

Verzenden, moment....
26
Dec

1933 Ap van Asten

   

bekijk Adrianus Maria van Asten in het dynamisch geneagram
In Tilburg wordt op 26 december 1933 Adrianus Maria van Asten, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus van Asten (1893) en Catharina Maria Paulina van Baest (1891) geboren.

Ap trouwt in Wenen (Oostenrijk) op 19 juli 1963 met Susanne Wimmer.

Kinderen van Ap en Susanne:

 1. Paul van Asten geboren op 17 april 1965.
Verzenden, moment....
16
Nov

1931 Harry van Asten

   

bekijk Henricus Adrianus Carolus in het dynamisch geneagram
In Tilburg wordt op 16 november 1931 Henricus Adrianus Carolus van Asten, zoon van Henricus Johannes Wilhelmus van Asten (1893) en Catharina Maria Paulina van Baest (1891) geboren.

Harry trouwt op 11 mei 1961 met Erna Voebel (1939).

Kinderen van Henricus en Erna:

 1. Philip Jan van Asten geboren in Den Haag op 15 november 1963.

Harry trouwt in Ophemert op 11 mei 1970 met Elisabeth Fransen (1942).

Kinderen van Henricus en Elisabeth:

 1. Jenny van Asten geboren in Wassenaar op 14 december 1970.
 2. Joris Jan Rudolf van Asten geboren in Callantsoog op 14 mei 1974.

 

stamreeks van Harry van Asten

Verzenden, moment....
6
Aug

1893 Harry van Asten

   

bekijk Henrikus J.W. van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 6 augustus 1893 Henricus Johannes Wilhelmus van Asten, zoon van Hendricus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Harry van Asten

In het jaar duizend acht honderd drie-en-negentig, den zevenden der maand Augustus is voor ons Johannus Maria Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Hendrikus van Asten oud een en dertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonde beroep, wonende alhier,op den zesden der maand Augustus, een duizend acht honderd drie-en-negentig, om vier ure, des namiddags, ten zijne huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht; aan welk worden gegeven de voornamen Henricus Johannes Wilhelmus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus van … oud acht en dertig jaren, van beroep metselaar en Adrianus van Asten oud vijf en vijftig van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen, except tweede getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1893

Henricus trouwt op 36 jerige leeftijd op 5 november 1929 met Catharina van Baest

Huwelijksregister 1929

Heden vijf November negentien honderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Henricus Joannes Wilhelmus van Asten oud zes en dertig jaren, geboren te Tilburg van beroep boekhouder, wonende alhier, meerjarige zoon van Hendrikus van Asten, overleden, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende te Vught en Catharina Maria Paulina van Baest oud acht en dertig jaren, geboren  te Tilburg zonder beroep, wonende alhier, meerjarige dochter van Adrianus van baest, meesterknecht, wonende alhier, en van Maria Theresia Janssens, overleden

Kinderen van Henricus en Catharina:

  1. Henricus Adrianus Carolus van Asten geboren in Tilburg op 16 november 1931.
  2. Adrianus Maria van Asten geboren in Tilburg op 26 december 1933.

† Henricus Johannes Wilhelmus van Asten overlijdt op 20 juni 1959, op 65 jarige leeftijd, in Schijndel.

Verzenden, moment....
9
Mei

1897 Huub van Asten

   

bekijk Hubertus Josephus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 mei 1897 Hubertus Josephus van Asten, zoon van Cornelis Josephus van Asten (1871) en Anna Wolfs geboren.

In het jaar een duizend acht honderd zeven en negentig, den tienden der maand Mei, is voor ons, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Cornelis Josephus van Asten oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna Wolfs zonder beroep, wonende alhier, op den negenden der maand Mei, een duizend acht honderd zeven en negentig, om twaalf ure des middags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Hubertus Josephus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Petrus Ludovicus van Es oud vier en dertig jaren, van beroep …., en Cornelis Lingers oud drie en zestig jaren, van beroep koopman, beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen geteekend is door ons met hen.

geboorteregister 1897

Huub trouwt met Hendrica Wilhelmina Antonia Fokkema.

Huub trouwt op 38 jarige leeftijd op 22 januari 1936 met Maria Joanna Sonnemans (1913).

Kinderen van Huub en Maria:

 • Ben van Asten geboren in … op … 1940.
 • Irma van Asten geboren in … op … 1943.
 • Vera van Asten geboren in … op … 1948.
 • Charlotte van Asten geboren in … op … 1952.
 • Olof van Asten geboren in … op … 1953.

† Hubertus Josephus van Asten overlijdt op 28 april 1955, op 57 jarige leeftijd, in Tilburg.

Heden, negen en twintig April negentienhonderd vijf en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Tilburg: Jonkers, Hidosus oud zes en dertig jaar, begrafenisleider wonende te Tilburg, die verklaarde dat op acht en twintig April negentienhonderd vijf en vijftig, te twaalf uur, dertig minuten, in de gemeente Tilburg is overleden: van Asten, Hubertus Josephus, echtgenoot van Sonnemans, Maria Joanna, te voren gehuwd geweest met: Fokkema, Hendrica Wilhelmina Antonia oud zeven en vijftig jaar, kunstschilder geboren en wonende te Tilburg zoon van van Asten, Cornelis Josephus en Wolfs, Anna beiden overleden. De aanvrager verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

overlijdensregister 1955

Verzenden, moment....
29
Apr

1887 Cato van Asten

   

bekijk Catharina Maria Francisca van Asten in het dynamisch geneagramIn Tilburg wordt op 29 april 1887 Catharina Maria Francisca van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Cato van Asten

In het jaar duizend acht honderd zeven-en-tachtig, den negenentwintigsten der maand April is voor ons Jacobus Adrianus Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Hendrikus van Asten oud vier en dertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonde beroep, wonende alhier,op den negenentwintigsten der maand April, een duizend acht honderd zeven-en-tachtig, om drie ure, dez voormiddags, ten zijne huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk worden gegeven de voornamen Catharina Maria Francisca. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Boxtel en Adriaan van Asten oud vijftig jaren, van beroep arbeider beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, getekend is door ons met hen, except tweede getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1887

Cato trouwt in Tilburg op 23 jarige leeftijd op 3 augustus 1910 met Henricus Adrianus Cornelis de Weert

Heden, den derden Augustus des jaars een duizend negen honderd tien, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen: Henricus Adrianus Cornelis de Weert oud zeven en twintig jaren, geboren te Tilburg van beroep broodbakker wonende alhier meerjarige zoon van Adrianus de Weert, koopman wonende alhier en van Petronella Heerkens, overleden en Catharina Maria Francisca van Asten oud drie en twintig jaren, geboren te Tilburg zonder beroep wonende alhier, meerjarige dochter van Hendrikus van Asten, kantoorbediende, en van Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, beiden wonende alhier die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan daartoe overleggende:

Huwelijksregister 1910

† Catharina Maria Francisca van Asten overlijdt op 5 januari 1958, op 70 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
10
Nov

1885 Karel van Asten

   

bekijk Karel Henricus Anthonius van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 10 november 1885 Karel Henricus Antonius van Asten, zoon van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

Handtekening Karel van Asten

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den elfden der maand November, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Bergerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Hendrikus van Asten, oud drie en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende alhier, op den tienden der maand November, een duizend acht honderd vijf en tachtig, om vier ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Karel Henricus Antonius. Deze aangifte is gedaan in tegenwoorfdigheid van: Adrianus van Asten oud acht en veertig jaren, van beroep arbeider, en Bernardus van Amelsfort, oud een en dertig jaren, van beroep wever beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan den verschenen persoon en getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen except eerste getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1885

† Karel Henricus Antonius van Asten overlijdt op 22 februari 1943, op 57 jarige leeftijd, in Wuustwezel.

Verzenden, moment....
Pagina 1 van 512345