archief voor ‘Parenteel’ categorie

bekijk Cornelia Johanna van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 12 februari 1885 Cornelia Johanna van Asten, dochter van Marinus van Asten (1848) en Anna Catharina Meeusen (1845) geboren.

† Cornelia Johanna van Asten overlijdt op 25 februari 1969, op 84 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
4
Mrt

1884 Tonia van Asten

   

bekijk Tonia van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 4 maart 1884 Antonia Maria Josepha van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den vierden der maand Maart, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Bergerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Hendrikus van Asten, oud een en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek, zonder beroep, wonende alhier, op den vierden der maand Maart, een duizend acht honderd vier en tachtig, om half een ure des voormiddags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Antonia Maria Josepha. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Adriaan van Asten oud zed en veertig jaren, van beroep arbeider, en Bernardus van Amelsfort, oud negen en twintig jaren, van beroep fabriekwerker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan den verschenen persoon en getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen except eerste getuige, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven.

geboorteregister-1884

† Antonia Maria Josepha van Asten overlijdt op 18 februari 1965, op 81 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Maria Allegonda van asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 8 september 1883 Maria Allegonda van Asten, dochter van Marinus van Asten (1848) en Anna Catharina Meeusen (1845) geboren.

† Maria Allegonda van Asten overlijdt op 26 december 1962, op 79 jarige leeftijd, in Oosterhout.

Verzenden, moment....
18
Mrt

1882 Dina van Asten

   

bekijk Dina van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 18 maart 1882 Goverdina Maria Josephina van Asten, dochter van Hendrikus van Asten (1852) en Maria Petronella van den Broek (1855) geboren.

In het jaar een duizend acht honderd twee-en-tachtig, den twintigsten der maand Maart is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Hendrikus van Asten oud negen en twintig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Petronella van den Broek zonder beroep wonende alhier op den achttienden der maand Maart, een duizend acht honderd twee-en-tachtig, om elf ure, des voormiddags, ten zijnen huize wijk Korvel bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Goverdina Maria Josephina Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Asten oud vierenveertig jaren, van beroep arbeider en Bernardus van Amelsfort oud zeven en twintig jaren, van beroep wever beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

Geboorteregister 1882

† Goverdina Maria Josephina van Asten overlijdt op 18 oktober 1971, op 89 jarige leeftijd, in Bladel.

Verzenden, moment....
15
Sep

1871 Jos van Asten

   

bekijk Cornelis Josephus van Asten in de dynamische geneagram

In Tilburg wordt op 15 september 1871 Cornelis Josephus van Asten, zoon van Johannes Hubertus van Asten (1842) en Johanna Lucia Mertens (1847) geboren.

handtekening Cornelis Hubertus van Asten

Cornelis trouwt in Tilburg met Anna Wolfs

Kinderen van Cornelis en Anna:

 1. Hubertus Josephus van Asten geboren op 9 mei 1897 te Tilburg.
 2. Sophia Johanna Maria van Asten geboren op 9 september 1898 te Tilburg.
 3. Carolus Henricus Maria van Asten geboren op 12 oktober 1899 te Tilburg.
 4. Jacobus Antonius Josephus van Asten geboren op 23 december 1900 te Tilburg.
 5. Julianus Antonius Maria van Asten geboren op 8 januari 1902 te Tilburg.
 6. Jacoba Josepha Anna Maria van Asten geboren op 9 juni 1903 te Tilburg.
 7. Leo Nicolaas Maria van Asten geboren op 3 december 1905 te Tilburg.
 8. Emma Gertruda Maria van Asten geboren op 3 mei 1907 te Tilburg.

† Cornelis Josephus van Asten overlijdt op 17 november 1938, op 67 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Hendrikus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 10 juni 1852 Hendrikus van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Hendrikus

Het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den elfden der maand Junij verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Stad Tilburg, Cornelis van Asten, wever oud zes en veertig jaren, wonende te Tilburg dewelke ons heeft verklaard, dat op Donderdag den tienden der maand Junij een duizend acht honderd twee en vijftig, ten twee ure, des namiddags ten zijnen huize wijk Berkdijkis geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever oud ,jaren en van Adriana Kroelen zijne huisvrouw, oud zes en veertig jaren, mede alhier woonachtig aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Hendrikus. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Cornelis Venmans, wever, oud acht en dertig jaren, en van Adriaan van Hest, daglooner oud twee en dertig jaren, beiden alhier woonachtig en nadat aan den comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons getekend, behalven de twee getuigen die verklaarden niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet verstaande.

geboorteregister-1852

Hendrikus trouwt op 30 april 1874, op 22 jarige leeftijd, met Catharina Ebbing.

huwelijksregister-18741

In het jaar een duizend acht honderd vier en zeventig, den dertigsten der maand April zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Hendrikus van Asten oud een en twintig jaren, geboren te Tilburg, den tienden der maand Juni een duizend acht honderd en twee en vijftig beroep Kleermaker wonende alhier minderjarige zoon van Cornelis van Asten zonder beroep en Adriana Kroelen beide wonende alhier en Cathariba Ebbing oud vijfentwintig jaren, geboren te Delden den derden der maand Juni een duizend acht honderd en acht en veertig van beroep dienstbode wonende alhier meerjarige dochter van Johann Henrick Ebbing zonder beroep wonende te Deventer en Maria Hemmelder overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende

Hendrikus trouwt op 29 januari 1879, op 27 jarige leeftijd, met Maria Petronella van den Broek (1855).

huwelijksregister-1879

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den negenentwintigsten der maand October zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Hendrikus van Asten weduwnaar van Catharina Ebbing, oud zevenentwintig jaren, geboren te Tilburg, den tienden der maand Juni een duizend acht honderd en tweeenvijftig van beroep Kleermaker wonende alhier meerjarige zoon van Cornelis van Asten wever en Adriana Kroelen beide wonende alhier en Maria Petronella van den Broek oud vierentwintig jaren, geboren te Oischot den zeventienden der maand September een duizend acht honderd en vijf en vijftig van beroep dienstbode wonende alhier meerjarige dochter van Carel van den Broek en Maria Dimphena Wouters beide overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende: Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft. De geboorte akte van ieder der aanstaante echtgenooten.

Kinderen van Hendrikus en Maria:

 1. Maria Catharina Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 21 augustus 1880.
 2. Goverdina Maria Josephina van Asten geboren in Tilburg op 18 maart 1882.
 3. Antonia Maria Josepha van Asten geboren in Tilburg op 4 maart 1884.
 4. Karel Henricus Anthonius van Asten geboren in Tilburg op 10 november 1885.
 5. Catharina Maria Francisca van Asten geboren in Tilburg op 29 april 1887.
 6. Antonius Josephus van Asten geboren in Tilburg op 1 maart 1889.
 7. Wilhelmus Antonius Cornelius van Asten geboren in Tilburg op 14 oktober 1891.
 8. Henricus Johannes Wilhelmus van Asten geboren in Tilburg op 6 augustus 1893.

† Hendrikus van Asten overlijdt op 28 februari 1929, op 76 jarige leeftijd, in Vught.

Verzenden, moment....
22
Mei

1848 Marinus van Asten

   

bekijk Marinus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 22 mei 1848 Marinus van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Marinus van Asten

Het jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den twee en twintigsten der maand Mei verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Tilburg, Cornelis van Asten, wever, twee en veertig jaren, wonende te Tilburg dewelke ons heeft verklaard dat op Maandag den twee en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en veertig ten acht ure, des morgens ten zijnen huize wijk Korvel is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever oud jaren en van Adriana Kroelen mijne huisvrouw, oud een en veertig jaren, mede alhier woonachtig aan welke kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Marinus. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Hendrikus in ’t Ven, daglooner, oud zes en twintig jaren, en van Johannes van de Ven, metselaar, oud drie en veertig jaren, beide alhier woonachtig, en nadat aan den comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons geteekend, behalve de twee getuigen, die verklaarden niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet verstaande.

Geboorteregister 1848

Marinus trouwt in Tilburg op 25 jarige leeftijd op 19 juni 1873 met Maria Anna Elisabeth Adams (1847)

In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den negentienden der maand Juni zijn voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Marinus van Asten oud vijfentwintig jaren, geboren te Tilburg den tweeentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd en acht en veertig beroep wever wonende alhier meerderjarige zoon van Cornelis van Asten wever en Adriana Kroelen beide wonende alhier en Maria Anna Elisabeth Adams oud zesentwintig jaren, geboren te Tilburg den dertienden der maand Januari een duizend acht honderd en zevenenveertig beroep lakenpluister wonende alhier meerjarige dochter van Adriaan Adams timmerman wonende alhier, en Anna Antonia Hellebreeker overleden die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:

Huwelijksregister 1873

Kinderen van Marinus en Maria:

 1. Goverdina van Asten geboren op 13 maart 1875 te Tilburg

Marinus trouwt in Alphen en Riel op 31 jarige leeftijd op 8 mei 1880 met Anna Catharina Meeusen (1845)

In het jaar een duizend acht honderd en tachtig, den achtsten Mei Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ALPHEN en RIEL, Marinus van Asten weduwnaar van Maria Anna  Elisabeth Adams oud eenendertig jaren, geboren en wonende te Tilburg van beroep fabriekwerker meerderjarige zoon van Cornelis van Asten en Adriana Kroelen, …. ….. te Tilburg En Anna Catharina Meeusen oud vier en dertig jaren, geboren en wonende alhier van beroep dienstmeid meerjarige dochter van Cornelis Meeusen, …. en van Cornelia van Haeren ….. Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente te Tilburg hebben plaats gehad op Zondagen, den vijf en twintigsten April en den tweede Mei … jaars

Huwelijksregister 1880

Kinderen van Marinus en Anna:

 1. Adriana Catharina Elisabeth van Asten geboren op 2 mei 1881 te Tilburg
 2. Maria Allegonda van Asten geboren op 8 september 1883 te Tilburg
 3. Cornelia Johanna van Asten geboren op 12 december 1885 te Tilburg

† Marinus van Asten overlijdt op 3 december 1919, op 71 jarige leeftijd, in Tilburg.

Heden drie December negentien honderd negentien, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG: Gerardus Johannes Joseph van Doormaal oud vijf en dertig jaren, van beroep fabriekwerker wonende alhier, en Antonius van Laerhoven oud acht en veertig jaren, van beroep fabriekwerker, wonende alhier, die verklaarden, dat op den derden December negentien honderd negentien, des voormiddags ten half drie ure, in de gemeente TILBURG is overleden: Marinus van Asten, weduwnaar van Anna Catharina Meeusen oud een en zeventig jaren, van beroep nachtwaker geboren en wonende te Tilburg, zoon van Cornelis van Asten en van Adriana Kroelen, beide overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Overlijdensregister 1919

Verzenden, moment....
10
Nov

1842 Bart van Asten

   

bekijk Bart van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 10 november 1842 Johannes Hubertus van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Johannes Hubertus van Asten

Geboorteregister 1842

Bart trouwt in Tilburg op 22 april 1869 met Johanna Lucia Mertens (1847).

Huwelijksregister 1869

Kinderen van Bart en Lucia:

 1. Isabella Sophia van Asten geboren op 30 april 1870 te Tilburg.
 2. Cornelis Josephus van Asten geboren op 15 september 1871 te Tilburg.
 3. Maria Anna van Asten geboren op 8 maart 1873 te Tilburg.
 4. Cornelia Maria van Asten geboren op 26 december 1874 te Tilburg.
 5. Adrianus Johannes van Asten geboren op 5 januari 1877 te Tilburg.
 6. Alphonsus Adrianus van Asten geboren op 25 mei 1878 te Tilburg.
 7. Adrianus Josephus van Asten geboren op 29 oktober 1880 te Tilburg.
 8. Henricus Franciscus van Asten geboren op 26 oktober 1882 te Tilburg.
 9. Theresia Cornelia van Asten geboren op 12 februari 1884 te Tilburg.
 10. Catharina Maria van Asten geboren op 6 februari 1886 te Tilburg.
 11. Antonius van Asten  geboren op 23 augustus 1887 te Tilburg.
 12. Fanciscus Dionijsius van Asten geboren op 23 september 1889 te Tilburg.
 13. Cornelius Hubertus van Asten geboren op 14 maart 1891 te Tilburg.
 14. Wilhelmus Antonius Cornelius van Asten geboren op 18 februari 1895 te Tilburg.

† Johannes Hubertus van Asten overlijdt op 24 november 1926, op 84 jarige leeftijd, in Tilburg.

Overlijdensregister 1926

Verzenden, moment....
25
Mei

1840 Toon van Asten

   

bekijk Toon van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 25 mei 1840 Wilhelmus Antonius Johannes van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Wilhelmus Antonius Johannes van Asten

† Wilhelmus Antonius Johannes van Asten overlijdt op 12 januari 1910, op 69 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
4
Okt

1837 Ad van Asten

   

bekijk Ad van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 4 oktober 1837 Adriaan van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Adrianus van Asten

† Adriaan van Asten overlijdt op 22 januari 1905, op 67 jarige leeftijd, in Tilburg..

Verzenden, moment....

bekijk Servaas van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 januari 1833 Johannes Servatius van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

Handtekening Johannes Servaas van Asten

† Johannes Servatius van Asten overlijdt op 10 juni 1910, op 77 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....
1
Apr

1830 Jan van Asten

   

bekijk Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 1 april 1830 Johannes Cornelis van Asten, zoon van Cornelis van Asten (1806) en Adriana Kroelen (1806) geboren.

† Johannes Cornelis van Asten overlijdt op 9 februari 1914, op 83 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 15 april 1806 Cornelius van Asten, zoon van Servaas van Asten (1761) en Elisabeth Horsten (1767) geboren.

Handtekening van Cornelis

doopboek-1797-1810-rk

Op 7 mei 1829 trouwt Cornelis, op 23 jarige leeftijd met Adriana Kroelen (1806).

huwelijksregister-1829

In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den zevenden der maand Mei om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg, provincie Noord-Braband, Cornelis van Asten, oud drie en twintig jaren, gedoopt te Tilburg, den zeventienden, der maand April, des Jaars een duizend acht honderd en zes, en uitoefende het bedrijf van wever, wonende te Tilburg meerderjarige zoon van Servaas van Asten van beroep wever wonende te Tilburg en van Elisabeth Horsten wonende te Tilburg En ter andere zijde Adriana Kroelen, oud twee en twintig Jaren, gedoopt te Tilburg, den veertienden der maand Augustus, des Jaars een duizend acht honderd en zes wonende te Tilburg, van beroep lakenpluister, meerderjarige Dochter van Johannes Kroelen van beroep wever wonen wonende te Tilburg en van Margaretha van Eijk wonende te Tilburg welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente zonder eenige verhindering zijn geschiedt, te weten: de eerste Zondag den Zes en twintigsten April en de tweede Zondag daaraanvolgende den Derden Mei dezes jaars.

Kinderen van Cornelis en Adriana:

 1. Johannes Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1830.
 2. Sophia van Asten geboren in Tilburg in 1831.
 3. Johannes Servaas van Asten geboren in Tilburg in 1833.
 4. Isabella van Asten geboren in Tilburg in 1834.
 5. Johanna van asten geboren in Tilburg in 1834.
 6. Wilhelmina van Asten geboren in Tilburg in 1836.
 7. Adriaan van Asten geboren in Tilburg in 1837.
 8. Wilhelmus Antonius Johannes van Asten geboren in Tilburg in 1840.
 9. Johannes Hubertus van Asten geboren in Tilburg in 1842.
 10. Maria Philomena van Asten geboren in Tilburg in 1844.
 11. Marinus van Asten geboren in Tilburg in 1848.
 12. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1852.

† Cornelis van Asten overlijdt op 13 maart 1891, op 85 jarige leeftijd, in Tilburg.

overlijdensregister 1891

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den veertienden der maand Maart, zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Johannes Cornelis van Asten oud zestig jaren, van beroep kleermaker, wonende alhier, zoon en Josephus Brekelmans oud acht en veertig jaren, van beroep smid, wonende alhier, neef van de overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den dertienden der maand Maart, een duizend acht honderd een en negentig, om vier ure des namiddags, binnen deze gemeente overleden is: Cornelis van Asten, weduwnaar van Adriana Kroelen oud vier en tachtig jaren, van beroep zonder, geboren te Tilburg en wonende aldaar wijk Korvel, zoon van Servaas van Asten en van Elisabeth Horsten, beiden overleden. En hebben  wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

Verzenden, moment....
21
Jan

1761 Servaas van Asten

   

bekijk Servaas van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 21 januari 1761 Servaas van Asten, zoon van Servatius Cornelis van Asten (1718) en Anna Maria Snelle (1722) geboren.

21 januari 1761 Servatius ... ...: Servatij van Asten en Anne Marie Snel ... ... Petronella Kolen

Servaas trouwt op 9 mei 1790 in Tilburg met Catharina den Ouden (1762).

trouwboek-1787-1801

Den 24 April 1790 zijn ondertrouwd Servaas van Asten J:M: gebooren alhier te Tilburg en woonende alhier in’t Laar met Catharina den Ouden, J:D: medegeboren alhier te Tilburg, en woonende alhier, aan de Veldhoven. NB de bruidebon verklaarde 20 jaren oud en altijd roomsch geweest te zijn, zijn ouders overleeden, geassisteerd met zijn broeder Johannes Servaas van Asten, die ’t overige meedegetuigde. De bruid verklaarde 26 jaren oud en altijd roomsch geweest te zijn, geassisteerd met haar vader Anthonij den Ouden, die in ’t huwelijk consisteerde en ’t overige meedegetuigde. Bovenstaande Bruidegom en Bruid zijn alhier getrouwdt den 9 Meij 1790. De trouwbrief overgegeven.

Kinderen van Servaas en Catharina:

 1. Johannes Servaas van Asten
 2. Jan Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1792
 3. Laurentius van Asten geboren in Tilburg in 1793
 4. Hendrikus van Asten geboren in Tilburg in 1795

Servaas trouwt op 1 mei 1797 in Tilburg met Izabella Horsten (1767).

trouwboek-1796-1801

Servaas van Asten, weduwenaar van wijlen Catharina den Ouden, gebooren en wonende alhier, van professie wever en Izabella Horstens meerjaarige jonge dochter gebooren en woonende als …… , verklaard geen ouders meer te hebben, zijn ingeschreven om Actum Tilburg den vijftienden April 1700 zeven en negentig.

Kinderen van Servaas en Izabella:

 1. Servatius van Asten geboren in Tilburg in 1798
 2. Josephus van Asten geboren in Tilburg in 1799
 3. Maria Cornelia van Asten geboren in Tilburg in 1801
 4. Joannes Baptista van Asten geboren in Tilburg in 1804
 5. Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1806
 6. Pieter Cornelis van Asten geboren in Tilburg in 1807

† Servaas van Asten overlijdt op 28 juni 1830, op 69 jarige leeftijd, in Tilburg.

overlijdensregister-1830

In het jaar een duizend acht honderd dertig, den acht en twintigsten der maand Juny om elf ure des voormiddags, verscheen voor ons Wethouder, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, provincie Noord-Braband, Laurens van Asten van beroep Wever oud zeven en dertig jaren zoon, van den overledenen, en Johannes van Zantvoort van beroep landbouwer oud een en veertig jaren gebuur van den overledenen, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat op Maandag den acht en twintigsten der maand Juny achttien honderd en dertig, om half negen ure des voormiddags is overleden Servaas van Asten, van beroep wever oud negen en zestig jaren, geboren te Tilburg provincie Noord-Braband wonende te Tilburg Laar N: 210 Zoon van Servaas van Asten en van Anna Maria Snellen beide overleden zijnde den overledenen eerder wrduwenaar van Catharina den Ouden, en  laatst echtgenoot van Isabella Horsten en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelfde met ons geteelend, behalve den tweede comparant, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Verzenden, moment....

bekijk Servatius Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 januari 1718 Servatius Cornelis van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Doopboek 1696-1726

Servatius trouwt op 20 februari 1746 in Tilburg met Anna Maria Snelle (1722).

Trouwboek 1746-1759

Den 5 feb 1746 zijn ondertrouwt Servaas van Asten j:m: oud 28 jaren geboortig van Tilburg wonende in den Berkendijk de ouders overleden, geassisteerd met zijn halve broeder Peter van Asten het zelve medegetuijgende met Anna Marie Snelle j:d: oud 24 jaren geboortig van Tilburg, wonende in den Berkendijk geassisteert met haar halve broeder Willem Peter Snelle: instaande voor het consent van de moeder, en getrouwt den 20 feb 1746 de trouw attestatie overgegeven.

Kinderen van Servaas en Anna:

 1. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 30 november 1747.
 2. Petronella van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1749.
 3. Johannes van Asten geboren omstreeks 1751.
 4. Adriana van Asten geboren te Tilburg omstreeks 1753.
 5. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 15 januari 1756.
 6. Cornelius van Asten geboren te Tilburg op 22 oktober 1757.
 7. Servaas van Asten geboren te Tilburg op 21 januari 1761.
 8. Joanna van Asten.

† Servatius Cornelis van Asten overlijdt op 16 september 1760, op 42 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1754-1760

Verzenden, moment....
Pagina 2 van 512345