archief voor ‘Parenteel’ categorie

bekijk Johannes van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 11 september 1711 Johannes van Asten, zoon van Gerrit Jan van Asten (1679) en Elisabeth Jan Spoormans  geboren.

doopboek 1696-1726 RK

Johannes trouwt op 20 februari 1735 op 24 jarige leeftijd met Lisebeth Heijmans.

trouwboek 1733-1746

Jan van Asten J:M: Oud 24 jaren geboortig van Tilburg wonende op de Velthoven zeggende geen ouders te hebben geassisteert met Francis van Roij ’t zelve medegetuijgende Met Lisebeth Heijmans J:D: Oud 24 jaren geboortig van Tilburg wonende op de Velthoven zeggende de ouders overleden geassisteert met haar neef . Geijs van Beurden ’t zelve mede getuijgende zijn in ondertrouw opgenomen, den 5 febr 1735 en na de drie huwelijkse proclamatiën openlijk getrouwt den 20 febr 1735 dito een trouwattestatie gegeven

Verzenden, moment....

bekijk Joanna Maria van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 8 augustus 1708 Joanna Maria van Asten, dochter van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

doopboek 1696-1726

† Joanna Maria van Asten overlijdt op 22 februari 1743, op 34 jarige leeftijd, in Tilburg.

Verzenden, moment....

bekijk Joanna Elisabeth van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 18 juli 1706 Joanna Elisabeth van Asten, dochter van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

doopboek 1696-1726

Verzenden, moment....
23
Mei

1704 Joannes van Asten

   

bekijk Joannes van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 23 mei 1704 Joannes van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Verzenden, moment....
9
Apr

1701 Petrus van Asten

   

bekijk Petrus van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 9 april 1701 Petrus van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

doopboek 1696-1726

Verzenden, moment....
2
Mei

1700 Maria van Asten

   

bekijk Maria van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 2 mei 1700 Maria van Asten, dochter van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681)geboren.

Doopboek 1696-1726 (rk)

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 19 mei 1698 Cornelis van Asten, zoon van Cornelis Jansz van Asten (1678) en Joanna Maria Jan van Gils (1681) geboren.

Verzenden, moment....
1
Jan

1695 Jan van Asten

   

bekijk Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1695 Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Jan trouwt op 14 oktober 1725 op circa 30 jarige leeftijd met Jenne Catrijn  Leemans.

Verzenden, moment....

bekijk Marij Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 november 1689 Marij Jan van Asten, dochter van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Verzenden, moment....

bekijk Mattheus Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 12 september 1688 Mattheus Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Cornelis Heykants geboren.

Mattheus trouwt op 19 oktober 1716 op 28 jarige leeftijd met Johanna Maria Vijgen.

Matthijs van Asten jonghman out 26 jaren geboortigs van Tilburgs, ende woonachtigs binnen de stat Breda met Johanna Maria Vijgen J:D: out 24 jaren geassisteert met Jan Vijgen haren broeder vermits haar ouders doot (sijn) en geen voogden is hebbende sijn innegschreve omme etc actum den derden october sventienhondert sestien coram C de Bont et Adriaen Hosemans (marge:) getrout den 17 october 1716 coram .. et Hosemans,

Mattheus en Johanna emigreren op 6 februari naar oud Turnhout.

Verzenden, moment....

bekijk Huibert Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 8 december 1682 Huibert Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Verzenden, moment....

bekijk Cornelis Jansz van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg (Korvel) wordt op 6 april 1678 Cornelis Jansz van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) geboren.

Cornelis trouwt in Tilburg op 5 augustus 1699 met Joanna Maria Jan van Gils (1681).

trouwboek 1671-1701 Cornelis Jansz van Asten en Joanna Maria Jan van Gils 05-08-1699

Cornelis Jansz van Asten. J M Oudt 21 jaar. Geassisteert met zijn vader Jan van Asten. Wonende in Corvel met Joanne Marij Jansz van Gils J:d Oudt 20 jaar geassiteert met haar vader Jan van Gils wonende in’t Nieuwlant beide geboren in Tilburg. Ondertrouwt den 10 Julij getrouwd den 5 Aug

Kinderen van Cornelis en Joanna:

 1. Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 19 mei 1698.
 2. Maria van Asten geboren in Tilburg op 2 mei 1700.
 3. Petrus van Asten geboren in Tilburg op 9 april 1701.
 4. Joannes van Asten geboren in Tilburg op 23 mei 1704.
 5. Joanna Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 18 juli 1706.
 6. Joanna Maria van Asten geboren in Tilburg op 8 augustus 1708.
 7. Coleta van Asten geboren in Tilburg op 31 mei 1711.
 8. Wilhelminus van Asten geboren in Tilburg op 19 juli 1713.
 9. Arnoldus van Asten geboren in Tilburg op 30 augustus 1715
 10. Servatius Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 9 januari 1718.
 11. Guillelmus van Asten.

Cornelis trouwt in Tilburg op 9 september 1720 met Cornelia Gerart Hutten (1691).

Trouwboek Cornelis Jansz van Asten en Cornelia Gerart Hutten 9 september 1720

Cornelis Janszn van Asten weduwnaar van wijlen Jenne Maria van Gils, geboortigs ende woonachtige alhier met Cornelia Gerart Hutten J:D: out ….. twintigs jaren geboortigs ende woonachtigs alhier aande Corvel zijn ….. tweede Augustij zeventien hondert ende twintigs, …… Alterink en Glasmans

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

 1. Gerardus van Asten geboren te Tilburg op 15 augustus 1721.
 2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 17 augustus 1722.
 3. Petrus van Asten geboren te Tilburg op 4 november 1723.
 4. Joanna Elisabeth van Asten geboren te Tilburg op 26 juni 1725.
 5. Joannes van Asten geboren te Tilburg op 21 mei 1732.
 6. Dijmphna van Asten geboren te Tilburg op 3 mei 1734.

† Cornelis Jansz van Asten overlijdt op 25 januari 1735, op 56 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1732-1746 Cornelis Jansz van Asten 25-01-1735

Verzenden, moment....

bekijk Gerrit Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1679 Gerrit Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Gerrit trouwt in Tilburg op 19 oktober 1710 op 31 jarige leeftijd met Elisabeth Jan Spoormans.

Gerrit Jan van Asten J.M. oud 31 jaar zijn ouders overleden, geboren tot Tilburg en wonende aan de Korvel met Elisabeth Jan Spoormans J.D. oud 25 jaar geboortig van Hoogloon met consent van haar ouders. Wonende alhier aen Veldhoven 5 jaar hier gewoont hebbende Ondertrouwt den 2 octob. Getrouwd den 19 dito

Kinderen van Gerrit en Elisabeth:

 1. Joannes van Asten geboren op 11 september 1711 te Tilburg.
Verzenden, moment....

bekijk Peternel Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 13 november 1674 Peternel Jan van Asten, dochter van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

 

Verzenden, moment....

bekijk Jan Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1656 wordt Jan Jan Peter van Asten, zoon van Jan Peter van Asten (1618) geboren.

 

 

 

 

Jan trouwt op 18 september 1677 in Tilburg, op 21 jarige leeftijd met Maria Jan van Eeten (1657).

Trouwboek 1677-1678 Jan Jan Peter van Asten en Maria Jan van Eeten

Jan Jans van Asten J:m: out 21 jaeren geassisteert met sijnen vader, Maria Jan van Eeten J:D: out 20 jaren geassisteert met haren vader beijde geboortich binnen Tilborch ende beijde woonagtich aen Hoeven sijn wettelijck etc Actum 4 september 1677 suscp Versteegh et Keijsers

Kinderen van Jan en Maria v E.:

 1. Peternel van Asten geboren in Tilburg op 13 november 1674.
 2. Cornelis Jansz van Asten geboren in Tilburg op 6 april 1678.
 3. Gerrit Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1679.
 4. Huibert Jan van Asten geboren in Tilburg op 8 december 1682.

Jan trouwt in Tilburg op 16 juli 1687 op 31 jarige leeftijd met Maria Cornelis Heykants.

Trouwboek 1679-1712 Jan Jan Peter van Asten en Maria Cornelis Heykants

Jan Peters Van Asten wed.er wijlen Maria Jan van Eeten geboortigh van Tilborgh ende woondende aen de Hoeven met Maria Cornelis Heijkants wed.e van Matthijs Jan Eeltjens wonende tot Corvel sijn geiungert omme coo Actum ut s(up)r(a) coram Otterinck St Nieukerk getrouwt den 16 julij 1687 cooram ut supra

Kinderen van Jan en Maria H.:

 1. Mattheus Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 september 1688.
 2. Marij Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 november 1689.
 3. Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1695.
 4. Johan Servaas van Asten.
 5. Adriana Jan van Asten.
 6. Johanna van Asten.
 7. Elisabeth van Asten.

† Jan Jan Peter van Asten overlijdt op 9 februari 1725, op 68 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1725-1731

Verzenden, moment....
Pagina 3 van 512345