archief voor ‘Stamreeks’ categorie

bekijk Cornelis Jansz van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg (Korvel) wordt op 6 april 1678 Cornelis Jansz van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) geboren.

Cornelis trouwt in Tilburg op 5 augustus 1699 met Joanna Maria Jan van Gils (1681).

trouwboek 1671-1701 Cornelis Jansz van Asten en Joanna Maria Jan van Gils 05-08-1699

Cornelis Jansz van Asten. J M Oudt 21 jaar. Geassisteert met zijn vader Jan van Asten. Wonende in Corvel met Joanne Marij Jansz van Gils J:d Oudt 20 jaar geassiteert met haar vader Jan van Gils wonende in’t Nieuwlant beide geboren in Tilburg. Ondertrouwt den 10 Julij getrouwd den 5 Aug

Kinderen van Cornelis en Joanna:

 1. Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 19 mei 1698.
 2. Maria van Asten geboren in Tilburg op 2 mei 1700.
 3. Petrus van Asten geboren in Tilburg op 9 april 1701.
 4. Joannes van Asten geboren in Tilburg op 23 mei 1704.
 5. Joanna Elisabeth van Asten geboren in Tilburg op 18 juli 1706.
 6. Joanna Maria van Asten geboren in Tilburg op 8 augustus 1708.
 7. Coleta van Asten geboren in Tilburg op 31 mei 1711.
 8. Wilhelminus van Asten geboren in Tilburg op 19 juli 1713.
 9. Arnoldus van Asten geboren in Tilburg op 30 augustus 1715
 10. Servatius Cornelis van Asten geboren in Tilburg op 9 januari 1718.
 11. Guillelmus van Asten.

Cornelis trouwt in Tilburg op 9 september 1720 met Cornelia Gerart Hutten (1691).

Trouwboek Cornelis Jansz van Asten en Cornelia Gerart Hutten 9 september 1720

Cornelis Janszn van Asten weduwnaar van wijlen Jenne Maria van Gils, geboortigs ende woonachtige alhier met Cornelia Gerart Hutten J:D: out ….. twintigs jaren geboortigs ende woonachtigs alhier aande Corvel zijn ….. tweede Augustij zeventien hondert ende twintigs, …… Alterink en Glasmans

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

 1. Gerardus van Asten geboren te Tilburg op 15 augustus 1721.
 2. Joanna Maria van Asten geboren te Tilburg op 17 augustus 1722.
 3. Petrus van Asten geboren te Tilburg op 4 november 1723.
 4. Joanna Elisabeth van Asten geboren te Tilburg op 26 juni 1725.
 5. Joannes van Asten geboren te Tilburg op 21 mei 1732.
 6. Dijmphna van Asten geboren te Tilburg op 3 mei 1734.

† Cornelis Jansz van Asten overlijdt op 25 januari 1735, op 56 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1732-1746 Cornelis Jansz van Asten 25-01-1735

Verzenden, moment....

bekijk Gerrit Jan van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt omstreeks 1679 Gerrit Jan van Asten, zoon van Jan Jan Peter van Asten (1656) en Maria Jan van Eeten (1657) geboren.

Gerrit trouwt in Tilburg op 19 oktober 1710 op 31 jarige leeftijd met Elisabeth Jan Spoormans.

Gerrit Jan van Asten J.M. oud 31 jaar zijn ouders overleden, geboren tot Tilburg en wonende aan de Korvel met Elisabeth Jan Spoormans J.D. oud 25 jaar geboortig van Hoogloon met consent van haar ouders. Wonende alhier aen Veldhoven 5 jaar hier gewoont hebbende Ondertrouwt den 2 octob. Getrouwd den 19 dito

Kinderen van Gerrit en Elisabeth:

 1. Joannes van Asten geboren op 11 september 1711 te Tilburg.
Verzenden, moment....

bekijk Jan Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1656 wordt Jan Jan Peter van Asten, zoon van Jan Peter van Asten (1618) geboren.

 

 

 

 

Jan trouwt op 18 september 1677 in Tilburg, op 21 jarige leeftijd met Maria Jan van Eeten (1657).

Trouwboek 1677-1678 Jan Jan Peter van Asten en Maria Jan van Eeten

Jan Jans van Asten J:m: out 21 jaeren geassisteert met sijnen vader, Maria Jan van Eeten J:D: out 20 jaren geassisteert met haren vader beijde geboortich binnen Tilborch ende beijde woonagtich aen Hoeven sijn wettelijck etc Actum 4 september 1677 suscp Versteegh et Keijsers

Kinderen van Jan en Maria v E.:

 1. Peternel van Asten geboren in Tilburg op 13 november 1674.
 2. Cornelis Jansz van Asten geboren in Tilburg op 6 april 1678.
 3. Gerrit Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1679.
 4. Huibert Jan van Asten geboren in Tilburg op 8 december 1682.

Jan trouwt in Tilburg op 16 juli 1687 op 31 jarige leeftijd met Maria Cornelis Heykants.

Trouwboek 1679-1712 Jan Jan Peter van Asten en Maria Cornelis Heykants

Jan Peters Van Asten wed.er wijlen Maria Jan van Eeten geboortigh van Tilborgh ende woondende aen de Hoeven met Maria Cornelis Heijkants wed.e van Matthijs Jan Eeltjens wonende tot Corvel sijn geiungert omme coo Actum ut s(up)r(a) coram Otterinck St Nieukerk getrouwt den 16 julij 1687 cooram ut supra

Kinderen van Jan en Maria H.:

 1. Mattheus Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 september 1688.
 2. Marij Jan van Asten geboren in Tilburg op 12 november 1689.
 3. Jan van Asten geboren in Tilburg omstreeks 1695.
 4. Johan Servaas van Asten.
 5. Adriana Jan van Asten.
 6. Johanna van Asten.
 7. Elisabeth van Asten.

† Jan Jan Peter van Asten overlijdt op 9 februari 1725, op 68 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1725-1731

Verzenden, moment....

bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 7 oktober 1640 Henrick Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1606) en Joanna Adriaensdr Janbruers geboren.

1640 Alphen akten van doop, trouw en begraven

Verzenden, moment....

bekijk Jan Peter van Asten in het dynamisch geneagram

In Tilburg wordt op 22 oktober 1618 Jan Peter van Asten, zoon van Peter Hendricx van Asten (1560) geboren.

Jan Peter trouwt in Tilburg, omstreeks 1650, op 31 jarige leeftijd.

Kinderen van Jan Peter:

 1. Maria Jan Peter van Asten.
 2. Jan Jan Peter van Asten geboren omstreeks 1656.

† Jan Peter van Asten overlijdt op 8 juni 1707, op 88 jarige leeftijd, in Tilburg.

Begraaflijst 1701-1719

Verzenden, moment....

bekijk Laureijs Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 augustus 1606 Laureijs Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Alphen, akten van doop, trouw en geboorte 1604-1636

Laureijs trouwt op 12 mei 1637 met Barbara Oogiers.

Alphen akten van doop trouw en begraven

May 12  Contracterunt sponsalia et matrimonium Andreas Adriani et Johanna pauli princsen testes Louis van Asten et Guinandus van Asten Eodem Die Contracterunt sponsalia et matrimonium Laurentius van Asten et Barbara Ogiers testes Andreas Adriaenssen et Guinandus van Asten

Mei 12  komen trouwbeloften en huwelijk overeen  Andreas Adriaenszn en Johanna paulsdr princsen getuigen Louis van Asten en Guinandus van Asten. Op dezelfde dag komen trouwbeloften en huwelijk overeen  Laurentius van Asten en Barbara Ogiers getuigen Andreas Adriaenssen en Guinandus van Asten

Kind van Laureijs en Barbara:

 1. Anna van Asten geboren op 11 april 1638 te Alphen.

Laureijs trouwt op 4 juni 1639 met Joanna Adriaensdr Janbruers.

Alphen akten van doop trouw en begraven

Kinderen van Laureijs en Joanna:

 1. Henrick Laureijszn van Asten geboren op 7 oktober 1640 te Alphen.
 2. Jan Laureijszn van Asten geboren op 6 februari 1642 te Alphen.
 3. Adriaen Laureijszn van Asten geboren op 25 maart 1644 te Alphen.
 4. Cornelis Laureijszn van Asten geboren op 28 januari 1646 te Alphen.
 5. Philips Laureijszn van Asten geboren op 14 mei 1648 te Alphen.
 6. Peeter Laureijszn van Asten geboren op 19 november 1652 te Alphen.
 7. Louis Laureijszn van Asten geboren op 22 juni 1657 te Alphen.
 8. Cornelia Laureijs van Asten geboren op 24 april 1659 te Alphen.

† Laureijs Henricxzn van Asten overlijdt op 16 juli 1665, op 59 jarige leeftijd, in Alphen.

Verzenden, moment....

bekijk Jacques van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen wordt op 6 maart 1600 Jacques Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Jacques trouwt met Angela de Roy (1615).

Kinderen van Jacques en Angela:

 1. Guilliam van Asten.
 2. Maria van Asten.
 3. Catharina van Asten.
 4. Henric van Asten.
 5. Anna van Asten.
 6. Huybreght van Asten.
 7. Cornelia van Asten.
 8. Adriana van Asten.
Verzenden, moment....

bekijk Cornelis Henricszn van Asten in het dynamisch geneagram

In Alphen in 1597 wordt Cornelis Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1578) en Anna de Wael geboren.

Cornelis trouwt op 23 januari 1619 met Geertruyd Jan Gerrit Embrecht de Canter.

Doop en trouwboek 1615-1621

Kinderen van Cornelis en Geertruyd:

 1. Dymphna van Asten geboren op 6 november 1619 te Alphen.
 2. Joanna van Asten geboren op 11 oktober 1620 te Alphen.
 3. Joanna van Asten geboren op 24 maart 1622 te Alphen.
 4. Maria van Asten geboren op 28 mei 1623 te Alphen.
 5. Elisabeth van Asten geboren op 28 december 1627 te Alphen.
 6. Elisabeth van Asten geboren op 6 maart 1629 te Alphen.
 7. Jan van Asten geboren op 23 oktober 1630 te Alphen.

† Cornelis Henricxzn van Asten overlijdt op 25 juni 1637, op 40 jarige leeftijd, in Alphen.

Alphen akten doop, trouw en overlijden 1637-1653

Verzenden, moment....

bekijk Henric Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

In 1578 wordt Henrick Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1550) geboren.

Hendric trouwt met Anna de Wael.

Kinderen van Henrick en Anna:

 1. Cornelis Henricxzn van Asten geboren in 1597 te Alphen.
 2. Jacques Henricxzn van Asten geboren op 6 maart 1600.
 3. Maria Henricx van Asten geboren op 12 april 1603.
 4. Laureijs Henricxzn van Asten geboren op 6 augustus 1606.
 5. Johanna Henricx van Asten geboren op 8 juli 1608.
 6. Anna Henricx van Asten geboren op 15 november 1610.
 7. Wijnant Henricxzn van Asten geboren op 5 augustus 1615.
 8. Dypmhna Henricx van Asten.
 9. Henrick Henricxzn van Asten.

† Henrick Laureijszn van Asten overlijdt op 17 december 1636, op 59 jarige leeftijd, in Alphen.

Verzenden, moment....

bekijk Adriaen van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1572 wordt Adriaen Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs Henricxzn van Asten (1550) geboren.

Adriaen trouwt op 4 februari 1612 met Agnes Jan de Roy

Trouwboek 1600-1615

Verzenden, moment....

bekijk Peter Hendricxzn van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1560 wordt Peter Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureyszn van Asten (1515) en Mayke geboren.

Peter trouwt omstreeks 1600, op 40 jarige leeftijd, met Marijke.

Kinderen van Peter en Marijke:

 1. Jan Peter van Asten geboren in Tilburg op 22 oktober 1618.
Verzenden, moment....

bekijk Wynant Hendricxzn van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1554 wordt in Alphen Wijnant Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1515) en Mayke geboren.

ht_wijnant

Wijnant trouwt met Michielken Michielsdr Adriaen.

Kinderen van Wijnant en Michielken:

1. Jenneken van Asten.
2. Anneken van Asten.

Verzenden, moment....

bekijk Laureys Hendricxzn van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1550 wordt in Alphen Laureijs Henricxzn van Asten, zoon van Henrick Laureijszn van Asten (1515) en Mayke geboren.

Kinderen van Laureijs:

 1. Henrick Laureijszn van Asten geboren in 1578.
 2. Dimpna Laureijs van Asten.
 3. Cornelis Laureijszn van Asten.
 4. Adriaen Laureijszn van Asten.
Verzenden, moment....

bekijk Hendrick Laureyszn van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1515 wordt Henrick Laureijszn van Asten, zoon van Laureijs van Asten (1485) geboren.

Henrick trouwt omstreeks 1550, op 35 jarige leeftijd, met Mayke.

Kinderen van Henrick en Mayke:

 1. Laureijs Henricxzn van Asten geboren omstreeks 1550 te Alphen.
 2. Wynant Henricxzn van Asten geboren omstreeks 1554 te Alphen.
 3. Beatrix Henricx van Asten geboren omstreeks 1556 te Alphen.
 4. Peter Henricxzn van Asten geboren omstreeks 1560 te Alphen.

† Henrick overlijdt omstreeks 1592, op 77 jarige leeftijd, in Paal (Belgisch Limburg).

Verzenden, moment....

bekijk Laureys van Asten in het dynamisch geneagram

Omstreeks 1485 wordt Laureijs Henricxzone van Asten, zoon van Henric, geboren.

 

Kinderen van Laureijs:

 1. Henrick Laureijszone van Asten geboren omstreeks 1515 te Alphen.
Verzenden, moment....
Pagina 2 van 212