Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Stokhasselt

e Stokhasselt wordt al vanaf het begin van de 15e eeuw veelvuldig genoemd. In 1418 wordt die stochasselt vermeld en in 1429 die Stockhassel strate, gelegen bij de ronde Hasselt. De Stokhasselt is dát gedeelte van de Hasselt, waar een stoc stond. Hiermee is een veldkappelletje bedoeld. Een andere stoc was de Quirijnstoc. Van 1900 tot 1974 is er een Stokhasseltstraat […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Goirke

n 1435 wordt de gemeijnt genaamd dat Goerken vermeld, liggende ten oosten van de Stokhasseltsestraat. Goor is laagland. Aan de noordwestkant van de Veldhoven lag niets dan woeste grond en moeras, zoals de naam Goor al aanduidt. In 1531 wordt melding gemaakt van die Goerkensstraet en in 1534 pacht Aryan van Malsen een boerderij aen de Goerkestraet. De kaart […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Hasselt

n 1418 wordt de Hasselt al genoemd. Hasselt komt van het Oud-Nederlandse woord hasel en betekent hazelbosje of hazelaar. De Hasselt werd voor het eerst op 8 oktober 1881 door de gemeenteraad vastgesteld als het plein bij de Kapel. De Hasseltse kapel of Kapel Onze Lieve Vrouw Visitatie is een kapel die dateert van iets vóór 1536. De kapel is daarmee […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Heikant

e Heikant was oorspronkelijk de meest noordelijke herdgang van Tilburg. Er bestond een driehoeking plein waarom zich in de loop van de 19e eeuw bebouwing begon te ontwikkelen. De leidde tot de oprichting van een parochie in 1871, de bouw van de Mariakerk in 1873 en een bijbehorende pastorie en kloostercomplex. In de 15e en 16e eeuw werd dit […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Oerle

n 1418 wordt vermeld een huzinge in een stede gheheyten Oerle. De herdgang Oerle lag tussen het Korvel, Heuvel en Kerk, Loven en Broekhoven in. In 1454 wordt gesproken over de broechovense ackeren bij Oerle. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 is de Oerlesestraat nog onbenaamd, maar is Oerle de plaats van het huidige Transvaalplein e.o. […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Broekhoven

roekhoven is een van de oudste namen die Tilburg kent. Op 27 december 1309 heeft Walterus Bac van Baescot aan zijn zoon Willelmus overgedragen de antiqua bona de Broechoven. Dat hier over antiqua bona, de oude goederen, wordt gesproken, duidt erop dat Broechoven al langer bestond. Het goed Broechoven was een huis of hof, al […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

‘t Heike

n 1638 vermeld het Heyken ofte Hoocht (Hoogtestraat). De kaart van D. Zijnen uit 1760 heeft de plaatsaanduiding ‘t Heike ter hoogte van de tegenwoordige Heikestraat, welke daar onbenaamd op voorkomt. Op de kadasterkaart van 1832 is ‘t Heike het kleine driehoekige pleintje dat later Piuspark zou worden genoemd, maar nu bekend is onder Piusstraat. Op een Figurative Carte […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Heuvel

n 1419 wordt den Hoevel al genoemd, in 1443 ligt er een stede bij die coestraet bij den hovel van tilborch, en zo wordt Hovel in de periode 1419-1556 enkele tientallen keren vermeld. De Heuvel was in die tijd een boerenpleintje met enkele boerderijen, de herberg het Hert en de lindeboom in het midden. Niet […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Veldhoven

e Veldhoven was de naam voor de oude herdgang en wijk en later het plein dat nu Wilhelminapark heet. Vanaf het begin van de 15e eeuw komen we deze naam veelvuldig in de archieven tegen. In 1418 bijvoorbeeld is er sprake van die hoeve te Velthoven, in 1435 van Velthoven aen de Molenstraet (dat dyefven) […]

Categorieën
inhoud Tilburgs Herdgang

Korvel

e Korvelseweg is een straat van geschiedenis. Zo liep er ooit een trambaan, was het ooit de belangrijkste toegangspoort naar Breda, was er het eerste postagentschap van heel Nederland en heeft zelfs Vincent van Gogh er gewoond. De wijk Korvel is een van de oudste delen van Tilburg en wordt doorsneden door de Korvelseweg. De […]