Categorieën
1801-1900 Iedereen

1864 Adrianus van Baest

In Tilburg wordt op 1 maart 1864 Adrianus van Baest, zoon van  Johannus van Baest en Catharina Elisabeth Anna Mutsaers geboren. Het jaar een duizend acht honderd vier-en-zestig, den eersten der maand, Maart verscheen voor Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, Johannes van Baest Wever oud drieendertig jaren, wonende te Tilburg dewelke […]