Categorieën
Plaatsen

Schout

e schout (Ook Schult, Schulte, Duits: Schultheiss, gelatiniseerd naar scultetus) was het hoofd van het dorpsbestuur van een schoutambt vanaf de hoge middeleeuwen. Ook kon de schout de voornaamste bestuurder zijn binnen een heerlijkheid; hij werd dan aangesteld door de heer om in diens naam te handelen. In een boerenambacht werd de schout ook wel […]

Categorieën
Plaatsen

Schepenbank

  en schepenbank is tijdens het Ancien Régime (oude bestuur) de voorloper van de huidige schepencolleges (bestaande uit een burgemeester en wethouders of schepenen(Wethouder)). Aan het hoofd van een schepenbank staat (naargelang de streek) een meier, schout of baljuw. Hij werd aangesteld door de bezitter van de jurisdictie, doorgaans de dorpsheer. De taken van de […]

Categorieën
Plaatsen

van Diepen

  e geschiedenis van het bedrijf kan het best worden gevolgd tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de wolindustrie in het algemeen en binnen Tilburg in het bijzonder. Daarnaast hebben ook familiale gebeurtenissen en belangen een stempel gedrukt op het bedrijf. Reeds gedurende de middeleeuwen was  in Tilburg sprake van wolenstoffen fabricage in […]